Kotikaupunkipolut Porslahti 20 Vuosaarenhuippu

20 Vuosaarenhuippu

Huippu valmistuu 2010-luvulla, ja sen maisemoinnin suunnittelevat Jukka Toivonen ja Antti Autio. Vuosaaren täyttömäen huippu kohoaa 60 metrin korkeudelle meren pinnasta. Mäki on tehty puhtaasta ylijäämämaasta, jolle ei ole ollut muuta käyttöä. Täyttömäen helmat ovat osittain vanhan kaatopaikan päällä. Mäen eteläpuolella on myös raskasmetalleilla pilaantuneen maan betonointi- ja loppusijoituspaikka, joka jää täyttömaan alle. Huipulta avautuu Helsingin oloissa poikkeuksellisen avara maisema Helsinkiin, Vantaalle, Sipooseen ja merelle.

Kuvat Martin Lodenius: Yllä Vuosaaren huippu. Lounaaseen. Cirrus. 
Vasemmalla Vuosaaren huippu. Länteen.

Noin 60 hehtaarin alueelle on tarkoitus vähitellen rakentaa luontoalue, jossa kotimaiset luonnonkasvit kasvavat niitty- ja kallio-olosuhteissa luonnonmukaisesti. Täyttömäen pintamaata on tuotu Vuosaaren sataman rakennustyömaalta Käärmeniemestä 80 000 kuution verran. Maamassojen mukana tulivat myös maassa olevat siemenet. Näin jatkavat kasvit, sienirihmastot ja muut eliöt kasvuaan. Alueelle on jo muodostunut oma metsämansikoita kasvava mansikkamaa. Luonnonkasveja on kerätty rannikoilta ja niistä on otettu pistokkaita. Kiviä on kuljetettu Helsingin eri rakennustyömailta.


Täyttömäellä tavoitellaan tunturimaisemaa. Sen pinta on jätetty kuoppaiseksi ja paikoin kiviseksi. Alueelle on istutettu matalia, karuissa olosuhteissa eläviä katajia, kanervia sekä ajuruohoja. Polut kiemurtelevat alueella ja siellä on ainakin yksi kivinen kuru. Pintamaita kuljettavan kuorma-auton juututtua pehmeään maahan syntyi kaisloja kasvava lammikko. Kuopan seinät kivettiin, jolloin vesi saatiin jäämään sinne pysyvästi. Alueen niityille halutaan tulevaisuudessa myös lampaita laiduntamaan. Täyttömäen ovat jo nyt valinneet kodikseen ketut, myyrät, hiiret ja kyykäärmeet sekä parisenkymmentä lintulajia.

Kuvat Martin Lodenius: Yllä Vuosaaren huippu. Luoteeseen. Alla Vuosaaren huippu. Koilliseen. Porvarinlahti.

Ks. tietolaatikko: Näköala huipulta
http://vuosaari.fi/tietoa-kaupunginosasta/kotikaupunkipolut/tietolaatikko/3474