Lausunto asukasosallisuuden avustuskriteereistä

0
592

Vuosaaren lähiöasema säilytettävä

Sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämä Vuosaaren lähiöasema vanhalla ostarilla on palvellut asukkaita vuodesta 1997. Paikka on vuosien varrella tullut kävijöilleen erittäin tärkeäksi mm. siitä syystä, että lähellä ei juuri muita palveluja tai kohtaamispaikkoja ole. Vuosaaren uudisrakentamisen myötä palvelut ovat siirtyneet Vuosaaren keskustaan, noin kahden kilometrin päähän. Jäljelle on jäänyt ruokakauppa, R-kioski, pizzeria ja kaksi baaria, kampaamo ja hammaslääkäri.

Vuosaaren lähiöasema on hyvin pieni (85 m2), Keski-Vuosaaren asukkaiden ”yhteinen olohuone”. Tilaan kuuluu sohvanurkkaus, pöytäryhmä ja kolme asukkaiden käytössä olevaa tietokonetta + tulostin. Lähiöasemalla toimii omakustannushintainen asukaskahvila, kierrätyspiste; myös kopiokone on asukkaiden käytössä. Asukastilan ”näyteikkunoihin” voi tuoda kuukauden ajaksi taidetta esille. Lauantaisin lähiöaseman edustalla on jo vuosien ajan toiminut asukaskirppis. Suurin osa lähiöaseman toiminnoista on kaikille avointa ja maksutonta.

Lähiöasemalla työskentelee yhdyskuntatyöntekijän lisäksi kaksi palkkatuetussa työsuhteessa olevaa henkilöä; toinen tietokonetukena; toinen ohjaajana, joka vastaa asukastilan arkisista rutiineista ja asiakaspalvelusta aukioloaikoina. Yhdyskuntatyöntekijä toimii näiden työllistettyjen lähiesimiehenä. Toiminnan tavoitteena on muun muassa syrjäytyminen ehkäisy, yksinäisyyden vähentäminen sekä asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen.

Päivisin aukioloaikoina (ma 12–14; ti–pe 10–14) asukastilaa käyttää alueen ns. ”päiväväestö”: eläkeläiset, työttömät, jne. Asukkaat käyvät lähiöasemalla kahvilla, lukemassa päivän lehden, kierrätyspisteessä, rupattelemassa henkilökunnan kanssa, tapaamassa yhdyskuntatyöntekijää, käyttämässä tietokoneita, jne.

”Matalan kynnyksen” paikkana Vuosaaren lähiöasemalla käy paljon alueen pitkäaikaistyöttömiä, mielenterveys – ja päihdeongelmaisia. Maanantaiaamuisin on lähiöasemalla jo noin viidentoista vuoden ajan tarjottu aamupala alueen vähäosaisille. Tilaisuutta kutsutaan ns. ”Pylvässaliaamiaiseksi”. Aamiaisella käy keskimäärin noin 25 lähialueen asukasta. Vuosaaren toimipisteen sosiaaliohjaaja käy aamiaisella viikoittain, seurakunnan diakoni harvemmin.  Apua on saatavilla esimerkiksi toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Iltaisin ja viikonloppuisin lähiöasemalla kokoontuu erilaisia, lähinnä alueen vapaaehtoisten vetämiä ryhmiä: taideryhmiä, käden taito – ryhmä, naisten lukupiiri, jne. Myös AA sekä Niemikotisäätiön ryhmä mielenterveyskuntoutujille kokoontuvat lähiöasemalla.  Yleishyödyllistä ja alueellista toimintaa tukevat ryhmät voivat maksutta käyttää lähiöasemaa mm. kokous- ja harrastetilana.

Suuresta koostaan huolimatta ei Vuosaaressa muita, säännöllisesti auki olevia asukkaiden maksuttomia tiloja ole. Myös sosiaaliviraston aluetyötä tekevien henkilöstöresursseja on Vuosaaressa viime vuosina karsittu: jäljellä on enää ainoastaan Vuosaaren lähiöaseman yhdyskuntatyöntekijä.

Kustannuksiltaan pienen ja hyvin toimivan asukastilan toimintakonseptin muuttaminen olisi tässä tilanteessa lyhytnäköistä kaupungin muutenkin keskittäessä sosiaali- ja terveyspalvelujaan.

Kävijöitä lähiöasemalla on noin 200 viikossa.

On kohtuutonta, että lähes 40 000 asukkaan kaupunginosa jäisi ilman kaupungin omaa toimintaa, mikäli Pohjois-Vuosaaren lähiöasema lakkautetaan.

Pysäköintiyhtiöiden hallinnoimille asukastaloille mahdollisuus anoa avustusta

Etelä-Vuosaaressa on neljä asukastaloa: Saseka-, Gabro-, Vietto- ja Parkkitalo. Nämä talot ovat eri kokoisia ja myös toiminnoiltaan erilaisia. Samoin käyttöaste vaihtelee. Gabro-talossa toimii mm. kivikerho, erilaisia musiikkiryhmiä ja Vuosaari-Seura. Vietto-talosta suurin asukastila on vuokrattu sosiaali- ja terveysvirastolle perhepäivätoimintaan, nikkaripaja ja kudontapiste toimivat asukkaiden vetäminä. Parkki-talossa toimii mm. nuorten mopokerho, VPK ja rytmimusiikinkoulutusta. Saseka-talo on kooltaan näistä suurin ja myöskin huolto- ja käyttökustannuksiltaan kallein. Tällä hetkellä siellä toimii koululaisten musiikkipainotteinen iltapäivätoiminta, musiikkikoulun opetusta, Latinos-tanssikursseja, senioreiden päivätanssit, hierontaa, puheterapiaa ja Saseka Houseband. Talossa on myös Vuosaaren musiikkikoulun toimisto. Yläkerran keittiössä häärää Lounasyrittäjä Make ja asuntoja on vuokrattu ulos kolme.

Saseka on suosittu taloyhtiöiden hallitusten kokouspaikka ja samoin tiloja vuokrataan erilaisiin juhlatilaisuuksiin.

Näiden pysäköintiyhtiöiden hallinnoimien asukastalojen toiminnan kehittämisen este on usein taloudellinen. Pelkät seinät eivät usein riitä asukasaktiivienkaan toimintaan. Kunkin pysäköintiyhtiön omistavat lähialueen taloyhtiöt ja näissä taloyhtiöissä asuvat saavat käyttää oman asukastalonsa tiloja joko ilmaiseksi tai kohtuullisella hinnalla. Sen sijaan muilta yksityisiltä sekä alueen järjestöiltä, yhteisöiltä ja asukasaktiiveilta perittävät korkeat vuokrat ovat usein käytön este.

Vuosaari-toimikunta esittää, että kaupunki selvittää, miten näitä yksityisiä asukastaloja voisi hyödyntää kaupungin omassa alueellisessa lähiötyössä sekä kaupungin tukemassa asukastoiminnassa.

Varsinkin Saseka-talon kohdalla tämän ulosvuokraamisen ymmärtää siltä pohjalta, että suuren talon ylläpitokustannukset ovat melkoiset. Saseka-talo on myös suojeltu ja jo siksikin hyvää huoltoa vaativa. Olisikin tärkeää, että kaupunki muuttaisi avustuskriteerejään siten, että nämäkin asukastalot voisivat hakea kaupunginavustusta. Tämä edesauttaisi osaltaan asukasosallisuuden lisäämistä ko. kiinteistöissä.

Helsingissä 2.10.2014

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 6/2014
Seuraava artikkeliKirjallisuusiltapäivä Sjökullassa