Lausunto Broändan ja Kurkimoision asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
863

Kaavahankkeessa esitetään uutta täydennysrakentamista Keski-Vuosaaren Broändan alueelle. Alueen pohjoisosassa on jo ennestään voimassa rakentamista mahdollistavia asemakaavoja, mutta hankkeet eivät ole toteutuneet. Muut nyt asuinrakentamiseen esitettävät alueet ovat pääosin metsäisiä luontoalueita.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ehdottivat Kallvikintien suunnitteluperiaatteista antamassaan lausunnossa toukokuussa 2018 Rantakiventiellä sijaitsevan Vuosaaren vanhimman ja suojellun koulurakennuksen kunnostamisen rahoittamista osana alueella tapahtuvaa täydennysrakentamista. Ilahduttavasti ajatukseen on tartuttu ja se on nyt mukana Rantakiventie 13 korttelin alustavissa suunnitelmissa.

Esillä olevassa kaavamateriaalissa on esitetty muutamia vaihtoehtoisia toteuttamistapoja uudisrakentamisessa. Variaatiota vaihtoehdoissa löytyy kerroskorkeuksien ja tieyhteyksien linjausten osalta. Allekirjoittajat painottavat alueen nykyisen pientalopohjaisen rakennuskannan huomioimista jatkosuunnittelussa eli erilaisten tasoratkaisujen tai rakennusten porrastusten hyödyntämistä kokonaismaiseman sopusuhtaisuutta edistävinä ratkaisuina erityisesti Rantakiventien puolella.

Ongelmallisin uusi rakentamisalue on suunnittelualueen pohjoisosaan Kallvikintien eteläpuolelle sijoittuva uusi korttelikokonaisuus. Tammikuussa 2019 jätetyssä uudessa lausunnossa aiemmin mainituista suunnitteluperiaatteista, vuosaarelaisyhteisöt kiinnittivät huomiota Vartiokylänlahden ja Mustavuoren välisen tärkeän vihervyöhykkeen ikävään kaventumiseen nykytilanteesta.

Uuden rakentamisen alle jäisi osittain myös runsaan hehtaarin laajuinen Broändan rinnelehdon arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Tämä kaupungin omassa luontotietojärjestelmässä mainittu alue olisi ollut syytä mainita taustatietona osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Itse suunniteltuun kortteliin liittyy kiinnostava ja kunnianhimoinen viherrakentamisen kehityshanke, jonka päämääränä on tuoda uhanalaista lajistoa osaksi viherrakentamista erilaisten viherkattojen ja viherseiniä kautta uusimpaan ekologiseen tutkimustietoon pohjautuen. Korttelia on myös kiitettävästi tarkoitus avata julkisen tilan suuntaan yleisten jalankulkureittien avulla. Tästä on syytä pitää kiinni myös toteutuksen aikana. Uuden rakentamisen asemointia ja määrää tulisi kuitenkin vielä tarkistaa suhteessa vihervyöhykkeeseen ja arvokkaaseen rinnelehtoon. Muutoin ikävää vaikutelmaa aidon luonnon korvaamisesta rakennetulla luonnontapaisella ei voi mitenkään välttää.

Suunnittelualueen pohjoisimman korttelin jatkosuunnittelun yhteydessä on syytä myös selvittää Broändan ja Mustavuoren välisen suositun jalankulku- ja pyörätieyhteyden ajoittain hankalan sekä vaarallisen Kallvikintien ylitysongelman ratkaiseminen sopivalla tavalla. Allekirjoittajat kannattavat alueen nykyisessä vuonna 2001 vahvistetussa asemakaavassa jo osoitettua kadun ylittävää jalankulkukatua hyvänä ratkaisuna nykyisen alempana sijaitsevan suojatieylityksen täydentäjänä.

Helsingissä 15.6.2019

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliTeatteri Ihme esittää: Kippari-Kallen seikkailut Mustasaaressa su 16.6.
Seuraava artikkeliLausunto Villenkallion asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta