Lausunto Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavasta

0
1063

Uutelan ulkoilualueen laajennusosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu uudelleen esille laajennettuna ja päivitettynä. Edellisen kerran hanke oli nähtävillä alkuvuodesta 2017. Muun Uutelan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi jo vuonna 2009.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat lausunnon Hallkullanniemen ja Nuottasaaren suunnitelmista jo edellisessä vaiheessa ja totesivat tuolloin uuden asuinrakentamisen sekä alueen osittaisen yksityistämisen yleiskaavan vastaiseksi ja muutenkin epäsopivaksi Uutelan luonto- ja kulttuuriympäristönä arvokkaalle sekä ulkoilijoiden suosimalle virkistysalueelle.

Valitettavasti nyt esillä olevat suunnitelmat eivät Hallkullanniemen ja Nuottasaaren osalta ole muuttuneet juuri lainkaan kuluneen vajaan kolmen vuoden aikana. Kaavan alueessa on nyt laajennuksena mukana myös naapurissa sijaitseva yksityisomistuksessa oleva tontti, viljelypalstojen pysäköintialue sekä osa Villa Vuosannan entistä tonttia, jolla sijaitsee pieni uimapaikka.

Villa Notsundin ympäristö

Karl Hård af Segerstadin suunnittelema yli satavuotias, mutta edellisen yksityisen omistajan aikana huonoon kuntoon päässyt, säterikattoinen Villa Notsundin huvila vehreine pihoineen sopisi huolella kunnostettuna erinomaisesti kahvilakäyttöön. Ratkaisu mahdollistaisi huvilaympäristön ja Hallkullanniemen rantojen säilymisen julkisena ulkoilualueena helsinkiläisten iloksi, kuten Helsinki on yleisesti linjannut merenrantojen käytön suhteen.

Toteuttajataho voisi olla yksityinen tai jokin muu toimija, mutta rakennuksen ja pihan kaavamerkinnän tulisi varmistaa koko alueen pitäminen kaikille avoimena jatkossakin. Suojelumerkintä sr-2 huvilalle sekä saunalle ovat hyviä, mutta ne eivät vielä takaa tyhjillään olevien rakennusten säilymistä. Kaupungin omana kunnostuskohteena projekti olisi nähtävä paitsi huvilaan kohdistuvana kulttuuritekona, niin myös ja ennen kaikkea yleisiin kaupunkilaisten paljon käyttämiin arvoalueisiin osoitettuna infrasijoituksena.

Nykyinen saunarakennus voisi korjauksen jälkeen hyvin palvella yleisenä saunana. Vuosaari on merellinen kaupunginosa, mutta kaikille avoimia yleisiä rantasaunapalveluja ei alueella ole, ja kahvilan ja saunan yhdistelmä on todettu hyvin toimivaksi konseptiksi muuallakin kaupungissa. Vuokrattavat saunat eivät ole vastaus tähän kysyntään. Idyllinen pieni Nuottasaari voitaisiin samalla jättää viisaasti kokonaan rauhaan rakentamiselta ja siellä oleva entinen kesämökin paikka palauttaa luonnontilaan.

Pysäköintialueen laajennus

Kaavan päivitetyssä luonnoksessa esitetään Uutelan viljelypalstojen kaakkoispuolella olevaa pysäköintialuetta laajennettavaksi lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä koostaan. Ajatus ei ole kannatettava, vaan ratkaisu tulisi lisäämään jo nykyisin ajoittain haitallisen runsasta autoilua Uutelan ulkoilualueella. Lisäksi Hallkullanniementie on Uutelan asemakaavassa osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp/t), jolla vain tonteille ajo olisi jatkossa sallittua.

Laaja pysäköintialue houkuttelisi ohjaavasta kiellosta huolimatta alueelle uutta henkilöautoliikennettä ja parkkipaikkaa käyttäisivät palstaviljelijöiden lisäksi myös monet muut. Kaukonäköisempi lähestymistapa autoiluasiaan olisi ohjata Uutelassa kävijöitä saapumaan paikalle kävellen tai polkupyörällä sekä jättämään mahdolliset autonsa luontoalueen ulkopuolelle. Näin toimitaan Helsingissä muillakin ulkoilualueilla.

Helsingissä 2.12.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Nordsjön kartanon ympäristön asemakaavamuutoksesta
Seuraava artikkeliMielipide Satamakaaren teknisen huollon alueen asemakaavahankkeesta