Lausunto Kallahdenniemen matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta

0
678

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee rauhoitusehdotusta uudesta luonnonsuojelualueesta, joka kattaa 228 hehtaarin laajuisen merialueen Kallahdenniemeltä Villinginluodolle asti. Luonnonsuojelualueen tarkoitus on suojella harjumuodostuman vedenalaisia osia sekä̈ sen harvinaisia luontotyyppejä, linnustoa ja uhanalaisia eliölajeja. Kyseessä̈ on yksi maamme harvoista vedenalaisista luonnonsuojelualueista ja Helsingissä ensimmäinen lajissaan.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hanketta hyvin perusteltuna, kannatettavana ja tervetulleena. Alueesta on tehty esityksen pohjaksi myös monipuolisia ja huolella laadittuja selvityksiä, jotka osaltaan laajentavat Kallahdenniemen arvokkaan kokonaisuuden tunnettavuutta myös vedenalaisen luonnon alueelle.

Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on asiantunteva ja perusteellinen. Luonnonsuojelualueiden rajauksissa joudutaan kuitenkin usein tyytymään kompromisseihin. Niin tässäkin tapauksessa. Etenkin rajaus Kallahdenniemen uimarantaan on keinotekoinen, vaikkakin ihmisnäkökulmasta ymmärrettävä. Uimarannan käyttö ei kuitenkaan sanottavasti häiritse alueella lepäileviä ja ruokailevia lintuja niiden esiintymisen huippuaikoina keväällä ja syksyllä.

Vaikka alueen käytölle nyt uuden luonnonsuojelualueen muodostamisen yhteydessä esitetyt rajoitukset eivät juurikaan muuta tilannetta yksittäisten ihmisten käytäntöjen ja niiden vaikutusten kannalta, suojelualueen perustaminen parantaa edellytyksiä turvata Kallahdenniemen ainutlaatuinen luontokokonaisuus suuremmilta ihmisen taholta uhkaavilta epäsuotuisilta muutoksilta.

Vuosaarelaisyhteisöt kiittävät lämpimästi ympäristöpalveluita uudesta luonnonsuojelualueesta ja odottavat innokkaasti myös muiden uuden luonnonsuojeluohjelman vuosaarelaiskohteiden toteuttamista.

Samalla allekirjoittajat ehdottavat selvitettäväksi mahdollisuutta perustaa Espoon Villa Elfvikin tapainen luontokeskus Kallahdenniemen Kuningattareen, jonka suojeltuja rakennuksia kaupunki on huonolla menestyksellä pitkään yrittänyt myydä. Uudessa merellisessä Villa Kuhlefeltin tai Vuosaaren Kuningattaren luontokeskuksessa voitaisiin keskittyä esimerkiksi Suomenlahteen. Lintujen ja kasvien lisäksi toiminnassa ja tapahtumissa olisivat esillä myös vedenalainen eliöstö, jääkauden eri vaiheet ja Vuosaaressa hyvin edustettuina olevat geologiset ilmiöt. Paikka toimisi ohessa luontevasti kahvilana ja kokoustilana. Hanke tukisi erinomaisesti Helsingin uutta merellistä strategiaa.

Helsingissä 21.10.2018

Vuosaari-Seura
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLuento Östersundomin kappelista
Seuraava artikkeliÄÄNI-ilta III – Tulevaisuus