Lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta 4.10.2011

0
570

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSEN LUONNOKSESTA 4.10.2011

Uudenmaan liiton teettämä Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnos ottaa maakuntatasoiseksi selvitykseksi kiitettävän hyvin huomioon Helsingin Vuosaaren erityispiirteet pääkaupungin esikaupunkialueena sekä saaristorannikon maakunnallisesti arvokkaana vanhana huvila-alueena. Myös Mustavuoren ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusjärjestelmä on huomioitu.

Vuosaari-Seura esittää kuitenkin muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä luonnoksen maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kohteiden rajauksiin Helsingin Vuosaaressa ja sen lähialueilla.

Kohde 100 Helsinki Keski-Vuosaari

Alueen rajaus kartalla ei vastaa Vuosaaren 1960-luvun lähiöaluetta. Tarkka rajaus ilmenee esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Keski-Vuosaaren maisemaselvityksestä.

Nordsjön kartanon alueen erottamista alueesta omaksi kohteekseen tulisi harkita. Kartanolla ja sen ympäristöllä on seudullisesti merkittävä historiallinen kerrostuneisuus. Nordsjön kartano on muodostunut Helsingin ja Vantaan kylien historiaa tutkineen Saulo Kepsun mukaan vuoden 1540 maakirjassa mainitun Noringsbölen keskiaikaisen kylän alueelle.

Kohde 91 Helsinki Kallahti – Ramsinniemi – Uutela

Alueen rajaus Uutelan alueella on epäjohdonmukainen. Vuosaarenlahden huvila-alue sekä Skatan tilan Helsingissä harvinaisen hyvin säilynyt historiallinen miljöö ja keskiaikaista perua oleva viljelymaisema tulisi liittää kokonaisuuteen. Oikeampi rajaus sisältäisi koko Uutelanniemen.

Kohde 312 Helsinki I maailmansodan linnoitteet – Skatanniemi
Kohde 283 Vantaa I maailmansodan linnoitteet – Mustavuori
Kohde 310 Helsinki I maailmansodan linnoitteet – Vartiokylän linnavuori

Kohde 283 sijaitsee nykyään Helsingissä. Kohteen 310 osalta olisi syytä painottaa myös ja nimenomaan paikan merkitystä keskiaikaisena linnavuorena.

103 Helsinki  Broändan jokilaakso

Selvitysalueeksi luonnoksessa merkitty Broändan alue sisältää vanhaa mellunkyläläistä kulttuurimaisemaa entisine viljelyalueineen sekä jäljellä olevien Fallbackan, Uppbyggarsin ja Nybondasin tilojen pihapiirit.

Koko selvitysalue tulisi merkitä arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Lisättävät kohteet

Vuosaari-Seura esittää lisäksi, että sekä Puotilan (Botbyn) kartanon alue sekä sitä vastapäätä Vartiokylänlahden toisella puolella oleva Rastilan (Rastbölen) kartanon alue tulisi merkitä maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.

Molemmat ovat alunperin jo vuoden 1540 maakirjassa esiintyvien keskiaikaisten kylien paikoille muodostuneita kartanoita, joiden ympäristö on lähialueiden rakentamisesta huolimatta säilynyt suurelta osin puistomaisena ja avarana. Paikkojen sijainti merenlahden molemmin puolin tekee niistä yhdessä maakunnallisestikin merkittävän merellisen historiallisen kulttuurimaisemakokonaisuuden.

Puotilan kohdalla aluerajauksen tulisi siten sisältää myös Juorumäen sekä nykyisten viljelypalstojen alue merelle asti. Rastilan kohdalla koko leirintäalue, Rastilanmäki rantaan asti sekä uimaranta ja nykyään hoidettuna niittynä oleva vanha viljelyalue Vuosaaren sillan eteläpuolella.

Helsingissä 4.10.2011

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
Puheenjohtaja

Lähteitä

Kepsu Saulo, Uuteen maahan: Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö, SKS, Helsinki 2005.

Keski-Vuosaari: maisema- ja kaupunkikuvallinen selvitys, Helsingin kaupunkisuunnittelu¬viraston selvityksiä 2006:4, Helsinki 2006.

Lipponen Matti, Rastböle: maiseman historiaa Vuosaaressa, Kellastupa, Vantaa 2010.

Puotilan kartano: historiallinen selvitys ja puiston kehittämistavoitteet, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2007:15, Helsinki 2007.

Edellinen artikkeliPerhekahvila
Seuraava artikkeliVuosaarenhuippu esillä Rakennustaiteen museon näyttelyssä