Lausunto Vartiosaaren maankäyttövaihtoehdoista

0
689

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Vartiosaaresta kolme maankäyttövaihtoehtoa osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden laadintaa varten.

Yhdessä hahmotelmassa Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena ja kahdessa muussa vaihtoehdossa saareen esitetään asuinrakentamista. Kaikissa vaihtoehdoissa saari liitetään silloilla mantereeseen sekä Laajasalon että Vuosaaren suuntiin. Silta Ramsinniemen kärkeen on kaikissa kolmessa vaihtoehdossa pyöräily- ja jalankulkusilta, jolla kuitenkin olisi myös huoltoliikennemahdollisuus. Laajasalon puoleisen sillan luonne vaihtelee eri vaihtoehdoissa pyörätiestä autoilu- tai pikaraitiotieyhteyteen (jonka edellytyksenä kuitenkin on Kruunuvuoren sillan toteuttaminen).

Vuosaari-Seura ja Vuosaari-Säätiö kannattavat Vartiosaaren säilymistä virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan osana Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihervyöhykettä. Yhtenäinen merellinen ulkoilualue Laajasalon itäosista Vartiosaaren ja Meri-Rastilan ulkoilualueen kautta Mustavuoreen ja Östersundomiin on tärkeä kerrostalovaltaisen itäisen Helsingin asukkaille ja vain riittävän suurena se takaa myös luonnon ekologisen monimuotoisuuden.

Allekirjoittajat hämmästelevät Vartiosaaren metsäalueita käsittelevän kattavan luontoselvityksen puuttumista nyt esillä olevasta kaavamateriaalista. Ympäristökeskuksen vuonna 2011 teettämät METSO-inventoinnit ovat nyt myös kaupungin luontotietojärjestelmässä ja niiden mukaan alueen metsät (M22 Vartiosaari) ovat valtaosin I- ja II-luokan maakunnallisestikin arvokasta metsäaluetta. Rakentamisvaihtoehdoissa nämä alueet pääosin tuhoutuisivat. METSO-selvityksistä ei ole mainintaa kaavahankkeen materiaalissa. Kaavaprosessin jatkossa olisikin hyvä tehdä ajantasainen erillinen selostus myös saaren metsäluonnosta.

Vartiosaaren kulttuurimaisemasta on teetetty kiitettävän kattava selvitys ja kaikissa kolmessa vaihtoehdossa on saaren kesähuvilarakennuskanta pihoineen esitetty säilytettäväksi.  Kuitenkin rakentamisvaihtoehdoissa huviloiden muu lähiympäristö joutuisi varsin mittavan muokkauksen kohteeksi ja saaren Helsingissä jokseenkin ainutlaatuinen rauhallinen viehätys häviäisi. Pelkkä rakennusten suojelu ei riitä, tarvitaan myös niihin oleellisesti kuuluvan ympäröivän maiseman arvostamista.

Vuosaarelaisyhteisöt ymmärtävät osittain perustelut Vartiosaaren saavutettavuuden parantamiseksi nykyisestä. Silta Ramsinsalmen yli tulisi kuitenkin olemaan ainakin 20 metrin korkeudessa merenpinnasta, jotta Vartiokylänlahden venesatamien purjeveneet pääsisivät ongelmitta Kallahdenselälle. Massiivinen siltarakenne muuttaisi huomattavasti Ramsinniemen ja Vartiosaaren suurmaisemaa.

Kalliin siltaviritelmän sijasta tulisi ensin selvittää perusteellisesti vuoroveneliikennöinnin edistämisen mahdollisuuksia Helsingin merellisten kaupunginosien välillä. Naapurikaupungissa Espoossa jo vuosia käytössä ollut vesiliikenteen tariffituki tulisi ottaa käyttöön myös saaristoltaan vielä edustavammassa pääkaupungissa.

Helsingissä 16.6.2013

Vuosaari-Seura ry        Vuosaari-Säätiö rs
Anja Hinkkanen            Matti Suomela
puheenjohtaja             puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-toimikunta järjestää asukasdemokratiaillan terveys- ja hyvinvointiasioista
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 6/2013