Lausunto Villenkallion asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
981

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan uutta asemakaavaa Kallvikintien, Rastilantien ja Airoparintien väliseen kortteliin osoitteissa Rastilantie 2 sekä Airoparintie 1 ja 3. Hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten.

Asunto-osakeyhtiö Säästörastin taloyhtiö hakee omistamalleen tontille mittavaa täydennysrakentamista nykyisten kuuden pistetalon ympärille. Nyt ehdotettavan viiden uuden rakennuksen kerroskorkeudet vaihtelevat kolmesta kahdeksaan. Airoparintien alkupään nykyisten rivitalojen purkamista edellyttävä hanke puolestaan sijoittuu kaupungin omistamalle tontille. Nykyiset Heka Itä Oy:n hallinnoimat rivitalot ovat 1990-luvun alkupuolelta. Asemakaavan alueeseen sisältyy lisäksi Säästörastin länsipuolella sijaitseva nykyinen metsäinen luontoalue.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta edellyttävät Kallvikintien reunustan maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vaalimista ja painottavat kaiken uudisrakentamisen suhteuttamista alueen 1960-lukulaista maisemakokonaisuuteen sitä arvostavalla tavalla. Monille vuosaarelaisille myös Säästörastin topografisesti näkyvällä paikalla sijaitsevat talot ovat tärkeitä keskivuosaarelaisen maiseman maamerkkejä.

Allekirjoittajayhteisöt kannattavat vähiten huonoimpana ratkaisuna sellaista suunnittelua, jossa uusien rakennusten vaihtelevat kerroskorkeudet mahdollistavat nykyisten rakennuksien näkymisen kadulta edes jaksoittain. Näin vältettäisiin suljetun muurimaisen vaikutelman syntyminen katutilaan. Oletettavasti tämä vaihtoehto miellyttäisi enemmän myös niitä Säästörastin nykyisiä asukkaita, jotka eivät satu asumaan kaikkein ylimmissä kerroksissa.

Liiketilojen osoittaminen uusissa rakennuksissa on hyvä idea ja niiden tilallisen monipuolisuuteen ja muokattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta paikkoihin myös oikeasti syntyisi yritystoimintaa. Liikkeiden toiminnallisten mahdollisuuksien varmistamiseen kuuluu myös pysäköintimahdollisuuksien varmistaminen lähialueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ehdotetaan Airoparintien ja Kallvikintien risteyksessä olevaa Heka Itä Oy:n Meriairon kiinteistön (Airoparintie 1 ja 3) puurakenteisia rivitaloja purettavaksi ja korvattavaksi yhdeksällä asuinkerrostalolla, joiden kerroskorkeudet vaihtelisivat neljästä kahdeksaan kerrokseen.

Lausunnossaan Kallvikintien suunnitteluperiaatteista Helsingin Kaupunginmuseo totesi tästä alueesta: ”Kokonaisuus on 1990-luvun vaihteessa valmistunut pienimittakaavainen ja tiivis taloryhmä, joka aikakautensa keinoilla toteuttaa Keski-Vuosaaren suunnitteluperiaatteita. Rakennukset on huolellisesti sommiteltu olemassa olevaan maastoon ja rakennusten mittakaava sopeutuu hyvin Kallvikintien lounaispuolen pientalomiljööseen. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Airoparintien rakennuskokonaisuuden säilyttämistä laadukkaana aikakautensa esimerkkinä olisi vielä syytä tutkia.”

On ikävää, että kaavoittaja ei ottanut huomioon kaupunginmuseon toivetta tässä asiassa. Esikaupunkialueiden sosiaalisessa asuntotarjonnassa on tärkeää myös edistää asuntojen mittakaavallista monipuolisuutta ja laadukasta arkkitehtuuria, jota Airoparintien hauska pieni puutalokortteli onnistuneesti ilmentää.

Vuosaarelaisyhteisöt pitävät tärkeänä, että Säästörastin länsipuolinen metsäalue säilyy jatkossakin mahdollisimman luonnonmukaisena alueena. Alueen läpi vedettävät puistopolut tulee toteuttaa pienimuotoisesti nykyisiä polkuja ja maastoa myötäillen.

Helsingissä 14.6.2019

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Broändan ja Kurkimoision asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliKysely hiljaisista alueista: mitä kuuluu vai kuuluuko mitään?