Lautakunta hyväksyi Meri-Rastilan ja Aromikujan asemakaavoja

0
652

Aromikuja

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavaluonnoksen kokouksessaan tiistaina 11.4. Kaava oli ollut pöydällä kaksi kuukautta.

Kaavaluonnoksessa esitetään asuinrakentamista luontoalueille sekä nykyisen kerrostaloalueen tonteille. Eniten uutta rakentamista tulisi Rastilan liikekeskuksen ympäristöön sekä Pohjavedenpuistoon ja Haruspuistoon. Kaavahankeen tavoitteena on, että 10–15 vuoden kuluessa alueelle valmistuisi asuntoja noin 4 200 uudelle asukkaalle.

Lautakunta äänesti luonnoksen palauttamisesta uudelleen valmisteluun, mutta alkuperäinen esitys voitti äänestyksen äänin 6–3. Lautakunta evästi jatkosuunnittelua hyväksymällä esitykseen useita lisäyksiä, joissa kiinnitettiin huomiota muun muassa palveluiden riittävyyteen, viheryhteyksien säilymiseen ja asukastilan tarpeeseen. Lisäksi lautakunta edellytti, että asemakaavasta tehdään ympäristö-, yritys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit.

Meri-Rastilan suunnittelua jatketaan hyväksytyn luonnoksen pohjalta. Luonnoksesta työstetään kaavaehdotus mahdollisesti useammassa osassa.

Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella selvitetään vielä tarkemmin muun muassa pysäköintiratkaisuja, julkisivujen kaavamääräysten sitovuutta sekä alueen yhteistilan ja prosenttitaiteen mahdollisuuksia. Lisäksi tutkitaan, miten uusiutuvan energian hyödyntämistä ja energiatehokkuutta voitaisiin parantaa asemakaavan keinoin.

Puistoista, aukioista ja muista julkisista ulkotiloista teetetään yleissuunnitelma. Tässä yhteydessä selvitetään tarkemmin esimerkiksi puistoihin liittyvät kaavamääräykset, Harbonkadun varren rakentamisen vaikutukset kulttuuriympäristölle sekä mahdollisuudet sijoittaa koirapuisto uuteen paikkaan.

Tonttikohtaisesta lisärakentamisesta tehdään tarkempia suunnitelmia yhdessä niiden taloyhtiöiden kanssa, jotka ovat käynnistämässä lisärakentamista tonteillaan. Samanaikaisesti tarkennetaan liikennesuunnitelmaa, esimerkiksi koulureittien toimivuutta tarkastellaan vielä lisää.

Samassa kokouksessa lautakunta hyväksyi myös Vuosaaren keskustan alueen Aromikujan asemakaavaehdotuksen, jossa on mukana korkeimmillaan 31-kerroksisia tornitaloja sekä monipalvelukeskus Albatrossin laajennusosa. Rakentamisen myötä tulee asuntoja noin 1700 asukkaalle.

Lisätietoja ja kaavamateriaalia molemmista kaavoista lautakunnan kokouksen päätöstiedotteessa: 10/11.04.2017 Päätöstiedote.

Edellinen artikkeliNuoret tekevät Vuosaaren – taidepolku toukokuussa
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 3/2017