Lautakunta hyväksyi Vartiosaaren suunnitteluperiaatteet

0
545

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet kokouksessaan 26.11. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen jatkosuunnittelua.

Suunnitteluperiaatteiden mukaan Vartiosaaresta tehdään tiivisti rakennettu saaristokaupunginosa, johon tulisi asumisen lisäksi kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistystoimintoja. Vartiosaareen rakennettaisiin asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Vartiosaaresta rakennettaisiin lisäksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta Vuosaaren Ramsinniemeen. Esitetty asukasmäärä mahdollistaa Vartiosaaren joukkoliikenteen hoitamisen raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lisäksi, että osayleiskaavaan liitetään määräys, jonka mukaan rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on tehty sitova päätös.

Lautakunta edellytti myös erikseen selvitettäväksi, onko alueesta mahdollista tehdä vähäautoinen sijoittamalla pysäköintipaikat tai pysäköintiluolan suuaukko Laajasalon puolelle tai Vartiosaaren puolella mahdollisimman lähellä siltaa. Alueen liikenneverkko ohjeistettiin suunnittelemaan niin, etteivät autoilijat voi käyttää saarta läpiajoon Vuosaaresta Laajasaloon.

Lisäksi lautakunta päätti, että jatkosuunnittelussa selvitetään myös liityntäliikenteen järjestäminen Herttoniemen, Rastilan ja Vuosaaren metroasemien kautta raitiovaunuilla tai busseilla.

Vartiosaaren osayleiskaavoitusta jatketaan nyt hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että osayleiskaavan luonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 alussa, ja luonnoksen pohjalta laadittu osayleiskaavaehdotus vuoden 2015 lopussa. Lopullisen päätöksen osayleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Edellinen artikkeliKaupunginhallitus hyväksyi Meri-Rastilan kaavan
Seuraava artikkeliAdressi virkistysalueiden puolesta