Lautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta

0
525

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.11. Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Lautakunnan ehdotuksen mukaan kaupunkibulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista selvitetään, miten rakentaminen bulevardien varrelle voidaan toteuttaa niin, etteivät liikenteen melu ja päästöt aiheuta asumiselle haittaa.

Erillisellä teemakartalla esitetty metsäverkosto huomioidaan virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä. Rastilan leirintäalueelle etsitään korvaava paikka Helsingistä alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaavaehdotuksessa esitetty Uutelan alue ei tule kyseeseen, sillä lautakunta muutti sen nyt takaisin virkistys- ja viheralueeksi. Nykyinen leirintäalue ja Rastilan kartanon lähiympäristö on kaavaehdotuksessa merkitty kerrostaloalueeksi.

Lautakunta teki muutamia muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Lautakunnan käsittelyssä muutoksia tuli Munkkivuoren-Talin alueella, Keskuspuistossa, Lauttasaaren Vattuniemessä, kantakaupungissa Mäntymäen kentän tuntumassa ja Nordenskiöldinkadun varrella, Oulunkylän Veräjämäessä, Tuomarinkylässä, Puistolassa ja Vuosaaressa. Malmin lentokenttää koskeva muutosehdotus raukesi lautakunnassa.

Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin esimerkiksi kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden 2016 aikana.

Tarkat tiedot lautakunnan tekemistä muutoksista on listattu kokouksen viralliseen päätöstiedotteeseen, joka on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla:

Päätöstiedote 10.11.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta

Yleiskaavan aineistot

Edellinen artikkeliVuorantaan avattiin vastaanottokeskus
Seuraava artikkeliKolme Helsingin malli -hanketta Vuosaareen