Luonnonhoidon työt käynnistyvät Mustavuoressa

0
591

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan helmikuussa 2016. Työt perustuvat yleisten töiden lautakunnan 26.1.2016 hyväksymään Mustavuoren hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Mustavuoren alueesta 55 prosenttia on suojelussa ja näillä alueilla ei tehdä toimenpiteitä. Myös suojelualueiden ulkopuoliset arvokkaat luontokohteet on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle. Toimenpiteet kohdistuvat jo aiemmin hoidon piirissä olleille metsäalueille. Näitä ovat mm. aikanaan istutetut taimikot, jotka ovat kehittyneet nyt ylitiheiksi nuoriksi metsiksi. Lisäksi toimenpiteitä tehdään mm. jo aiemmin kertaalleen harvennetuissa metsissä, jotka ovat jälleen harvennustarpeessa.

Luonnonhoidon tavoitteena on rakennusviraston mukaan pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla kiinnitetään erityistä huomiota ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Metsiköitä hoidetaan etupäässä harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti reittien lähistöltä.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuusohjelman pääperiaatteita.

Yhteensä 86 prosenttia alueesta jää kokonaan luonnontilaan. Toimenpidekuvioille jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennushakkuita. Hoitotoimista tiedotetaan ulkoilijoille tiedottein sekä maastotauluin. Luonnonhoitosuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston verkkosivujen kautta: Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma.

Työn johto: vastaava luontomestari Kari Vuosalmi STARA, 09 310 788 04, kari.vuosalmi@hel.fi

Töiden tilaus ja työn valvonta: metsävastaava Vesa Koskikallio HKR, 09 310 38452, vesa.koskikallio@hel.fi

Suunnittelu: metsäsuunnittelija Antti Siuruainen HKR, antti.siuruainen@hel.fi

Edellinen artikkeliMuistutus yleiskaavaehdotuksesta
Seuraava artikkeliMielipide Neitsytsaarentie 2–8 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta