Luonnonsuojelualueet

Kallahdenniemen rantaniitty on lintubongareiden suosiossa. Kuvaaja Outi Lepola

Vuosaaressa on kaksitoista luonnonsuojelualuetta, joiden lisäksi valmistellaan uutta vedenalaista luonnonsuojelualuetta Kallahden matalikkoon:

Kallahdenharju sijaitsee Kallahdenniemen tyvessä ja se tunnetaan nimellä ”Etelä-Suomen Punkaharju”. Se rauhoitettiin vuonna 1973. Harju kuuluu valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan ainoana Helsingin alueena.

Mustavuoren lehto on tunnettu harvinaisista kasveistaan ja Porvarinlahden suojelualue linnuistaan.

Kivisaaren luodot ja luotoja ympäröivä vesialue sai rauhoituspäätöksen viimeksi vuonna 1995. Päätöksen perusteena oli erityisesti alueen linnusto. Kokonaisuus muodostuu neljästä pienestä luodosta ja niistä ympäröivistä vesialueesta.

Ramsinniemen lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Lehto sijaitsee alueen päätien ja Vartiokylänlahden välissä ja se on pinta-alaltaan noin 7 hehtaaria.

Kallahden rantaniitty sijaitsee Kallahdenniemen eteläkärjessä yleisen uimarannan vieressä. Se suojeltiin niityn ja kasvillisuuden perusteella vuonna 1993. Alue on entistä merenpohjaa, sillä niitty on muodostunut vähitellen nimen ja viereisen Kuningatar-saaren välille maan kohoamisen ansiosta. Niityn ekologia muuttuu koko ajan, koska maan kohoaminen jatkuu.

Pikku Niinisaaren rantaniitty vesialueineen sijaitsee lähellä Sipoon rajaa, Vuosaaren kaakkoispuolella. Vanhan huvilasaaren eteläranta on kasvustoltaan rehevä toisin kuin niemi, joka on tuulien ja aallokon armoilla.

Rastilan neva rauhoitettiin vuonna 1995 suotyypin ja kasvillisuuden takia. Alue sijaitsee Ramsinniementien ja Vuorannan kurssikeskuksen välissä. Helsingin soiden joukossa se on sikäli erikoinen, että siinä on hyvin ravinteikkaita osia. Keskusta on ihan avointa nevaa ja reunat ovat soistunutta kangaskorpea.

Prinsessa on luoto, joka sijaitsee Kallahden selällä Kallahden harjujakson vieressä. Alue on 0,72 hehtaarin kokoinen, josta maata on 0,14 hehtaaria.

Kalliosaarenluoto sijaitsee Vuosaarenselän eteläosassa. Alueen linnusto on merkittävä. Linnusto olikin alueen rauhoituspäätöksen perusteena vuonna 2002.

Kallioluoto myös merkittävä lintujen pesimäpaikka. Luoto sijaitsee Kalliosaaren eteläpuolella.

Loppikari on kolmas lintujen pesimäsaarena vuonna 2002 rauhoitettu luoto.

Särkkäniemen luonnonsuojelualue rauhoitettiin vuonna 1993. Uutelan itäreunalla sijaitsevan Särkkäniemen suojeluarvot liittyvät merenrantaniittyihin ja ainutlaatuisiin laguunilahtiiin. Sammakot kerääntyvät keväisin laguuneille kutemaan ja kurnutus kuuluu kauas. Myös hyönteisten harrastajat löytävät sieltä paljon tutkittavaa.

Tulossa: vedenalainen luonnonsuojelualue Kallahden matalikkoon

Vuosaareen ollaan perustamassa myös uutta vedenalaista luonnonsuojelualuetta, jolla suojeltaisiin Kallahden matalikkoa. Sen kaavaillaan kattavan 228 hehtaarin laajuisen merialueen Kallahdenniemeltä Villinginluodolle asti.

Luonnonsuojelualueen erikoisuutena on siis se, että se koostuu lähes kokonaan vesialueesta. Maa-aluetta olisivat vain muutamat luodot, joista suurimmat ovat Prinssi ja Nuottakari. Lisäksi kolme jo valmiiksi suojeltua saarta jää uuden luonnonsuojelualueen sisään: Prinsessa, Kalliosaarenluoto ja Pihlajaluodonkupu.