Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on valmistunut

0
983

M R Havainne

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria ja 1990-luvun alussa rakennettua kerrostaloaluetta sekä asuinalueen sisäisiä puistoalueita, eli Haruspuistoa, Pohjavedenpuistoa, Rysäpuistoa, Ole Kandelinin puistoa, Ison Kallahden puistoa ja osaa Ullaksenpuistosta sekä katualueita.

Alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista puistoalueiden reunoille sekä oleville tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Asemakaavan muutokseen sisältyy Rastilan liikekeskuksen uudistus ja osoitteessa Harustie 5 olevan tontin lisärakentaminen, joiden toimijat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksen. Alueelle tehdään myös liikennesuunnitelmaa. Asemakaavan muutos lisää alueelle asuntorakentamista n. 210 000 k-m2 (noin 4200 uutta asukasta), julkisia palveluita noin 4 000 k-m2 ja liiketiloja noin 5 000 k-m2.

Rastilan keskus

Luonnosaineistoa on valmisteltu 27.3.2015 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 29.11.2016 klo 17.30–20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku 3.

Suunnitelmista voi keskustella ja niitä voi kommentoida verkossa 28.11.–19.12.2016, osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3.

Luonnosaineisto on esillä 28.11.–19.12.2016 Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2 sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet luonnosaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 19.12.2016. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Tavoitteena on esitellä kaavaluonnos ja osallisilta valmistelun aikana saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle tammikuussa 2017. Ensimmäinen osa kaavaehdotuksesta on tavoitteena esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tammikuussa 2018 ja toinen osa kaavaehdotuksesta tammikuussa 2019.

Edellinen artikkeliVuosaari-toimikunnan kuulumisia
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 14/2016