Meri-Rastilan länsiranta 4.10.09

0
505

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä oleva osayleiskaava (kslk 2007 – 588)

Mielipide kaavasuunnitelmasta

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen rakentamista.

Osayleiskaavassa on tarkoituksena tutkia vuoden 2002 yleiskaavassa esitetty rakentamisen rajaus. Uusi osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen ja poikkeaa myös voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla.

Ymmärrämme, että metron läheisyys luo paineita alueen rakentamiseen, mutta ainakin osittaisena vaihtoehtona voisi olla jo rakennetun alueen täydennysrakentaminen (mm. ostoskeskuksen alue ja laajat pysäköintialueet). Retkeilijäntiellä aivan Meri-Rastilan metroaseman läheisyydessä on rakentamattomia asuinkerrostalotontteja. Toisaalta on huomattava, että jo alun perin Meri-Rastilan aseman paikkaa valittaessa on ollut selvää, että sen käyttäjämäärä ei voi olla kovin suuri, koska puolet aseman lähivaikutusalueesta on Vartiokylän lahtea.

Kun kaupunki on asettanut maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa tavoitteeksi rakentaa 5000 asuntoa vuodessa, on ymmärrettävää, että etsitään uusia asuintuotantoon kaavoitettavia kohteita. Kaupungin tonttivaranto on kuitenkin tällä hetkellä hyvä, ja laajoja alueita ollaan parasta aikaa kaavoittamassa mm. entisillä satama-alueilla, Kruunuvuorenrannassa ja Sipoolta liitetyillä alueilla. Vuosaaressakin on valmiiksi kaavoitettuja asuinrakentamisalueita, esim. Kurkimoision alue samoin kuin osa Aurinkolahden alueesta, joilla rakentaminen ei ole käynnistynyt. Lisäksi Vuosaaren keskustaan ollaan kaavoittamassa liikerakennusten yhteyteen huomattava määrä asuntorakentamista.

On huomattava, että Vuosaari on ollut raskaan rakentamisen kohde noin 20 vuotta. Väestö Vuosaaressa on kasvanut tänä aikana noin 14 000:sta noin 37 000:een. Raju väestönkasvu ei ole voinut olla tuottamatta myös erilaisia ongelmia, tästä syystä lisärakentamista ei mielestämme voi perustella hyvinvoinnin kasvulla. Palvelujen monipuolistuminen uusien asukkaiden myötä on myös varsin epätodennäköistä, koska pienen matkan päässä on Vuosaaren keskusta runsaine palveluineen ja Itäkeskuskin muutaman minuutin metromatkan päässä.

Vaihtoehdossa 3 esitetty jopa 1 000 työpaikan toimistorakennus on täysin epärealistinen, kun tarkastellaan Vuosaaren toimitilatonttivarantoa. Vuosaaressa on toimitilatontteja vieläkin riittävästi, vaikka niitä on vuosien aikana kaavoitettu asuintuotantoon ja perusteltu kaavamuutoksia toimitilatonttien vähäisellä kysynnällä.

Osayleiskaava vaarantaa myös arvokkaan ”pirunpellon” säilymisen. Mielestämme ”pirunpellon” alueelle tulisi saada suojelukaava mitä pikimmiten.

Esitämme, että suunnittelualue säilytetään rakentamattomana ja kaavoitetaan viher- ja virkistysalueeksi. Näin säilytetään myös yksi koko Helsingin kannalta tärkeistä vihersormista.

Helsinki 4.10.2009

Vuosaari-Seura ry   Vuosaaren asukastoimikunta  Vuosaari-Säätiö rs

Eero Hildén                  Seppo Tirkkonen           Matti Suomela   puheenjohtaja                  puheenjohtaja              puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMuistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09
Seuraava artikkeliKallahdenniemi asemakaava 5.10.09