Merikorttikuja 6 asemakaavaehdotus on valmistunut

0
1138

Merikorttikuja 6

Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varressa olevan korttelin 54048 tonttia 2 sekä korttelin itäpuolisia puisto- ja katualueita. Muutos mahdollistaa kolmen 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Kallvikintien varteen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiellä Helsingin uudessa yleiskaavassa varaudutaan. Pikaraitiotien arvioidaan alustavasti toteutuvan 2030-luvulla.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat puisto- ja katualueet. Kaavaratkaisu on tehty maanomistajan hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Asemakaavaehdotus ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla: Merikorttikuja 6.

Kaavaehdotuksesta on nyt mahdollista esittää muistutus. Mahdollinen muistutus osoitetaan kirjalliisena kaupunkiympäristölautakunnalle, ja se on toimitettava kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan 7.1.–5.2.2019 päättymistä klo 16 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja katuosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Edellinen artikkeliVuosaari ennen
Seuraava artikkeliHiihtämään Vuosaaressa!