Metron laituriovien rakentaminen alkoi

0
624

Vuosaaren metroaseman lähtölaiturilla alkoi metron automatisointiprojektiin kuuluvien laituriovien rakentaminen. Vuosaaressa laituriovia kokeillaan matkustajaliikenteessä ennen kuin laituriovet rakennetaan kaikille asemille vuoden 2013 aikana. Tärkeää on myös saada kokemuksia laituriovien toimivuudesta talviolosuhteissa. Laituriovien asennus Vuosaaren lähtölaiturille tehdään vaiheittain (kaavakuva_asemasta.pdf)

1) Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kiinteä seinämä laiturin itäpäähän. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat asemalla lähipäivinä. Töillä ei ole vaikutusta metrolla matkustamiseen. 2) Toisessa vaiheessa asennetaan laituriovet junan viimeisen vaunuparin kohdalle. Tästä vaiheesta alkaen viimeinen vaunupari ei ole Vuosaaresta kyytiin nousevien matkustajien käytössä, sillä se jää rakennustyömaan aidan taakse. Vaunupari on jälleen normaalisti käytössä Rastilasta keskustaan päin. 3) Kolmannessa vaiheessa asennetaan laituriovet myös junan keskimmäisen vaunuparin kohdalle.

Tästä vaiheesta alkaen vain junan ensimmäinen vaunupari on Vuosaaresta kyytiin nousevien matkustajien käytössä. Kaikki vaunuparit ovat jälleen normaalisti käytössä Rastilasta keskustaan päin. Silloin kuin mahdollista, käytetään junan tulo- ja lähtölaiturina toista, vastakkaisen puolen laituria. Tällöin kaikki vaunut ovat Vuosaaresta junaan nousevien käytössä normaalisti. Laituriovien rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja öisin klo 19.15 – 4.40 sunnuntai-illasta ja perjantaiaamuun, jolloin lähtölaituri ei ole käytössä, vaan junat sekä saapuvat että lähtevät toiselta laiturilta.

Rakentamisen aikana metroliikenteen aiheuttama melu lisääntyy tilapäisesti aseman länsipuolella iltaisin klo 22 jälkeen, koska junien raiteenvaihtoa ei voida suorittaa aseman itäpuolella kääntöraiteella.

Laituriovet otetaan Vuosaaressa käyttöön lokakuun aikana. Lähtevät metrojunat ajavat tuolloin tarkasti ovien kohdalle niin, että junan ja laiturin ovet ovat kohdakkain. Koekäyttövaiheessa kuljettaja avaa ja sulkee niin laiturin kuin metrojunankin ovet.

Koekäyttövaiheen jälkeen ovet jäävät Vuosaaressa käyttöön ja ne rakennetaan myös muille metroasemille. Nykyiseen metroon laituriovet rakennetaan porttityyppisinä seinämään, jonka korkeus on noin 170 cm. Varsinaisten laituriovien lisäksi seinämään rakennetaan hätäpoistumisovet.

Laituriovien rakentaminen liittyy Helsingin metron uudistumiseen entistä nykyaikaisemmaksi ja laajenemiseen koko seudun kattavaksi liikennemuodoksi. Metron liikenteenohjausjärjestelmä automatisoidaan, asemille rakennetaan laituriovet ja metrovaunuihin tulevat valvontakamerat ja asemille junavalvojat. Turvallisuus paranee niin matkustamoissa kuin asemillakin. Vuoden 2015 lopulla aloitetaan liikenne uudella rataosuudella Ruoholahdesta Matinkylään.

Laituriovet ovat uudessa metrossa välttämätön turvallisuusinvestointi, sillä ne estävät radalle pääsyn. Lisäksi laituriovet parantavat metroasemien viihtyisyyttä.

Lisätietoja: www.hkl.fi/uusimetro www.lansimetro.fi

Liittenä kaavio Vuosaaren laituriovien rakennustöiden vaiheistuksesta (pdf).

HKL, toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, p. 09 310 35091 HKL, projektipäällikkö Kimmo Reiman, p. 09 310 78449

Taustaa

Metron liikenteenohjausjärjestelmä on uusittava sen ikääntymisen takia. Nykyinen järjestelmä ei esimerkiksi mahdollista metrolinjan jatkamista. Liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen kuuluu automaattiajoon siirtyminen, laituriovien rakentaminen vanhoillekin metroasemille sekä valvontakamerajärjestelmän ulottaminen kaikkiin metrovaunuihin. HKL:n henkilökuntaa näkyy jatkossa asemilla nykyistä enemmän, kun metrojunankuljettajia koulutetaan junavalvojiksi. Liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen on erityisesti turvallisuusinvestointi: inhimillisen virheen mahdollisuus vähenee ja matkustajaturvallisuus paranee.

Matkustajien kannalta merkittävä muutos nykyiseen on metroliikenteen nopeutuminen, sillä automatisointi tekee mahdolliseksi siirtymisen lyhyempiin vuoroväleihin.Suunnitelmien mukaan vuonna 2014 metrojunat liikennöivät ruuhka-aikaan kahden ja puolen minuutin vuorovälein.

Metron automatisointiprojektista vastaava HKL järjestää asukastilaisuuksia metron uudistumisesta. Viime keväänä järjestettiin tilaisuudet Vuosaaressa, Mellunmäessä ja Itäkeskuksessa. Seuraava samansisältöinen asukasilta järjestetään syyskuun lopussa Herttoniemessä. Tilaisuuksissa asukkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin sekä kysyä lisätietoja HKL:n ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) asiantuntijoilta.

Edellinen artikkeliTule tutustumaan aikidoon!
Seuraava artikkeliHALUATKO LAULAA DISCANTUS KUOROSSA?