Mielipide Furumonkuja 1 ja 3 asemakaavahankkeesta

0
594

Vuosaaren Aurinkolahteen valmistellaan uutta asemakaavaa Gustav Pauligin kadun varteen ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Kadun varteen kaupungin omistamalle Furumonkuja 1:n tontille esitetään 4-kerroksista kerrostaloa ja kymmenen vuotta sitten tulipalossa tuhoutuneen suojellun Villa Furumon yksityisomisteiselle Furumonkuja 3:n tontille kahta 2-kerroksista rivitaloa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kannattavat alueen kehittämistä verrattain tuoreen lainvoimaisen asemakaavan ajatusten pohjalta. Molemmat tontit ovat olleet nykytilassaan melko pitkään, eikä nykykaavassa kaupungin tontille osoitettu 2-kerroksisen rivitalon rakentuminen ole jostain syystä toteutunut. Huvilan tulipalon jälkeen ympäristön asukkaat ovat tottuneet tyhjiin tontteihin ja aluetta on yleisesti käytetty asukkaiden pienenä lähiviheralueena. Vakiintunut asiantila pitäisikin paremmin huomioida asemakaavatyössä.

Allekirjoittajayhteisöt katsovat, että entiselle huvilatontille osoitettavan uudisrakentamisen tulisi sijoittua palaneen huvilan paikalle ja tontin eteläisen osan rakentamisesta tulisi luopua. Merkittävä osa suunnittelualueen arvokkaista männyistä ja hieno iso lehmus sijoittuvat tontin eteläosaan. Ratkaisu olisi paremmin nykyisen asemakaavan sekä Aurinkolahden yleisten suunnitteluperiaatteiden ideoiden mukainen.

Gustav Pauligin kadun äärelle ehdotetun kerrostalorakentamisen korkeus poikkeaa huomattavasti ympäröivistä 2-kerroksisista rakennuksista. Uudisrakentamisen mittakaavaa on syytä tarkistaa paremmin naapuritaloihin sopivaksi pudottamalla esitettyjä kerroskorkeuksia vähintään yhdellä kerroksella ja lisäksi tarvittaessa madaltaa talojen räystäslinjoja julkisivuilla sekä harkita myös kattokerroksien vetämistä sisään, kuten kaavamateriaalissa on hahmoteltu.

Allekirjoittajat kannattavat molemmille tonteille osoitettavan uudisrakentamisen toteuttamista puurakentamisena ja edellyttävät myös rakennusten julkisivujen ja väritysten huolellista sovittamista Aurinkolahden kerrostalojen rajaamien rivitaloympäristöjen tyyliltään pienimittakaavaiseen kokonaisuuteen.

Helsingissä 10.6.2021

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Broändan asemakaavaluonnoksesta
Seuraava artikkeliMuistutus Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavaehdotuksesta