Mielipide kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta

0
677

MIELIPIDE VUOSAAREN KAHVIKORTTELIN 54099 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

Viitaten Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.11.2006  antamaamme mielipiteeseen  toteamme, että siihen sisältyneet kannanotot ovat edelleen relevantteja, kun tarkastellaan esitettyä asemakaavan muutosluonnosta.  Haluamme kuitenkin lisäksi korostaa seuraavia asioita:

Suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei  synny liian massiivisia rakennelmia ja ahtauden vaikutelmaa.

Rakennusten laatutason tulee noudattaa arkkitehtitoimisto B & M:n suunnitelmia ja vaatimuksia arkkitehtuuriltaan ja laadultaan korkeatasoisesta rakentamisesta.

Korostamme edelleen, että kaavamääräysten pitää sisältää vaatimus talojen ensimmäisten kerrosten rakentamisesta kadunvarsiliikkeitä ja -toimistoja varten, vaikka niihin ei suunnitteluhetkellä olisikaan tiedossa yrittäjiä. Lisäksi pitäisi sallia asuinkerrosten huoneistojen muuttaminen liiketilaksi tai sallia liiketoimintaa asuinnoissa.  Liiketiloja varten pitää osoittaa riittävästi asiointi- ja vieraspysäköintipaikkoja.

Suhtaudumme erittäin varauksellisesti korttelia 54185 varten suunniteltuihin pysäköintijärjestelyihin. Pysäköintikellarit ovat mielestämme kohtuuttoman etäällä asuintaloista, mikä hankaloittaa niiden käyttöä. Korttelin 54185 asemakaavan mukaisista autopaikoista on tarkoitus jättää toistaiseksi rakentamatta 28 paikkaa. Rakennettavilla 40 autopaikalla pysäköinti on tarkoitus toteuttaa vuoropysäköintinä myymälä-, toimisto-, palvelu- ja työtilojen kanssa, josta syystä osa paikoista ei ole jatkuvasti korttelin 54185 pysäköintipaikkoina käytettävissä. Näistä syistä korttelin 54185 asukkaat tulevat kärsimään jatkuvasti pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä.

Esitämme, että korttelin 54185 pysäköintijärjestelyt tutkitaan ja suunnitellaan vielä uudelleen. Niistä ei saa aiheutua rasitteita korttelin 54099 tonteille. Kaikki pysäköintipaikat on rakennettava rakennustyön yhteydessä.

Pidämme myönteisenä, että muutosluonnoksessa on varattu tilat päiväkodille.

Kaavamääräyksiin sisältyvä lupa aitojen rakentamiseen poikkeaa Vuosaaressa yleisesti olevista määräyksistä, joiden mukaan tontteja ja jalankulkuväyliä ei saa aidata. Lukuunottamatta päiväkodin vaatimia aitoja kaavamääräyksistä pitää poistaa lupa aitojen rakentamiseen

Kaavaluonnoksen määräyksiin tulee sisällyttää määräykset korttelia rajaavien katujen reunaan istutettavista puista ja vihervyöhykkeistä. Kortteleiden läpikulkevia jalankulkuväylien risteykseen tulee rakentaa suihkulähde tai muu kivettyä katualuetta elävöittävä elementti.

Pidämme edelleen  Vuosaaren keskustan toimintojen kehityksen kannalta tärkeänä, että kaavamuutoksen voimaantuloa lykätään siihen asti, kunnes satama on ollut toiminnassa ainakin pari vuotta. Tällöin tiedetään sellaisten oheistoimintojen tarve, joiden ei tarvitse sijaita itse sataman alueella, vaan niille olisi mielekkäämpää liikenneyhteyksien tarjoamia vaihtoehtoja ja palvelujen saatavuutta ajatellen sijaita Vuosaaren keskustassa.
 

Vuosaaressa 28.3.2007

 

 

Vuosaari-Seura               Vuosaaren asukastmk        Vuosaari-Säätiö

 

 

Juha Helansuo                Seppo Tirkkonen               Matti Suomela

puheenjohtaja                puheenjohtaja                  puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesityksestä
Seuraava artikkeliPostikortteja Vuosaaresta