Mielipide Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -hankkeesta

0
567

Keväällä 2015 käynnistynyt Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä esitetty asemakaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluvirastossa nyt niin, että kaavamuutoksesta on ollut lokakuussa verkkokysely. Alueella on myös järjestetty kaksi kaavakävelyä ja niiden yhteydessä pienimuotoiset keskustelutilaisuudet.

Lähtökohdat ja vuorovaikutus

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kiittävät kaupunkisuunnitteluvirastoa avoimuudesta alustavien hahmotelmien esittelyn suhteen ja myös suunnitelmien lukuisten ongelmakohtien esimerkillisen suorasta esittämisestä. Myös MASU Planningin virastolle konsulttityönä laatimissa ideoinneissa on monia kiinnostavia kehittämisajatuksia. Konsulttityön visiot tosin ovat osin ristiriidassa viraston asuinrakentamissuunnitelmien kanssa.

Allekirjoittajat antoivat toukokuussa 2015 lausunnon kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Keväinen mielipide on suurelta osin edelleen ajankohtainen ja vuosaarelaisyhteisöt toteavat ikäväkseen, että lausuntoa ei valitettavasti ole juuri lainkaan huomioitu suunnittelun nyt edetessä. Kannanotto on luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta.

Nyt esillä olevista alustavista uusista rakentamiskohteista selviää hyvin hankkeen lähtökohdan perusongelma: tavoiteltu uusi asukasmäärä on muodostettu ennen kuin alueen perusteellinen tutkiminen ja selvitys on tehty. Meri-Rastilan asukasmäärän noin 80 % kasvattaminen edellyttäisi niin radikaalia muutosta nykyisessä asukasympäristössä, että sen toteuttaminen ei ole mahdollista ilman rakentamista alueen kaikille luonto- ja puistoalueille.

Vaihtoehtoisten suunnitelmallisten ratkaisutapojen esittäminen keskustelussa on hyvä tapa avata keskustelua, mutta tämä ei tietenkään poista kaavoittajan vastuuta suunnittelun linjanvedoista. Jos esimerkiksi verkkokyselyissä asukkaille tarjotaan kahta epäviisasta vaihtoehtoa keskeisen luontoalueen muuttamisesta kerrostaloalueeksi, ei enemmän kannatusta saanutta vaihtoehtoa voi tietenkään esittää kyselyyn osallistuneiden asukkaiden mielipiteenä kaavahankkeeseen sisältyvään isoon lähtökohtaiseen ongelmaan.

Haruspuisto ja Ison Kallahden puisto

Haruspuisto on Vesa Jakkulan laatiman Meri-Rastilan alkuperäisen asemakaavan huolella ajateltu ja suunniteltu vehreä keskusalue, jonka kokemuksellinen merkitys Meri-Rastilan rengasmaisen rakennetun ympäristön kokonaisuudessa on tärkeä. Ison Kallahden puisto taas on hieno yhdistelmä arvokasta komeaa kallioista luontoaluetta sekä vanhaa kulttuuriympäristöä niittyineen ja entisine puutarha- ja viljelymaineen.

Kallahden urheilukentän alueen monipuolinen kehittäminen urheilukeskuksena on kannatettava ajatus. Sijainniltaan paikka palvelee hyvin sekä Meri-Rastilaa että viereistä Kallahden osa-aluetta. Myös Haruspuiston pienemmän kentän kohentaminen luonnon- tai keinonurmella olisi hyvä ajatus. Ison Kallahden puiston niittyaluetta voisi ideoida edelleen vaikka MASU Planningin luonnosten pohjalta sopivana yhdistelmänä villiintynyttä puutarhaa, hedelmäpuu- ja marjapensaspuistoa sekä monikäyttönurmea; kuitenkin säilyttäen paikan luonnonmukaisuus sekä erilaiset ajalliset kerrostumat.

Lopuksi

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta eivät edelleenkään vastusta Meri-Rastilan maltillista harkittua täydennysrakentamista ja kannattavat myös nyt esillä olleita alustavia ja toivottavasti vielä paremmin konkretisoituvia alueen julkisten tilojen parantamis- ja kehittämissuunnitelmia.

Allekirjoittajat edellyttävät kuitenkin suunnittelun nyt edetessä luonnosvaiheeseen, että ainakin esitetyistä rakentamissuunnitelmista Haruspuistoon sekä Ison Kallahden puistoon luovutaan kokonaan ja jatkosuunnittelussa keskitytään enemmän nykyisen Meri-Rastilan parhaiden ominaispiirteiden tunnistamiseen ja jalostamiseen.

Helsingissä 29.10.2015

Vuosaari-Seura
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliNuorten Big Band -konsertti täytti Vuosalin
Seuraava artikkeliVuorantaan avattiin vastaanottokeskus