Mielipide Neitsytsaarentie 2–8 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
845

Kallvikintien varteen Vuosaaressa suunnitellaan täydennysrakentamista ja kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut asemakaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on ollut nähtävillä mielipiteitä varten. Asemakaavan muutosta on hakenut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (taloyhtiöt: Asunto Oy Helsingin Neitsytsaarentie ja Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3).

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö haluavat muistuttaa, että 1960-luvulla rakennettu Keski-Vuosaaren alue on määritelty yleiskaavassa helsinkiläisittäin arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Täydennysrakentaminen tulee siis tehdä huolella ja laadukkaasti alueen aiempaan rakennuskantaan ja puistomaiseen ympäristöön sovittaen. Suunniteltujen rakennusten korkeus (5–6 kerrosta) ylittää huomattavasti viereisten Klaus Grothin suunnittelemien 1965–66 valmistuneiden Asunto Oy Helsingin Neitsytsaarentien asuintalojen korkeuden (3–4 kerrosta) ja tämä korostaa esitetyn uuden rakennuskannan hallitsevaa asemaa maisemassa.

Suurmaiseman kannalta uudet rakennukset ovat myös pohjoisesta Mellunkylän suunnasta saavuttaessa keskeisesti esillä Keski-Vuosaaren reunalla. Suunnitelmahankkeen havainnekuvissa tulisi siksi esittää niistä nyt puuttuvia katunäkymiä eri suunnista ja myös suhteessa vanhempaan 1960-luvun rakennuskantaan, jotta hankkeen kokonaisvaikutusta maisemaan olisi mahdollista arvioida.

Helsingillä on ollut viime aikoina uusien alueiden suunnittelussa käytössä ohjeistus, että alueille tulisi 40 % vapaarahoitteista omistus- ja vuokratuotantoa, 20 % sosiaalista ARA-vuokratuotantoa ja 40 % erilaisia välimuotoja (asumisoikeusasunnot ym.). Eri hallintamuotojen viisaan jakauman on ajateltu tuottavan sosiaalisesti mahdollisimman tasapainoista kaupunkirakennetta.

Jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamisen suhteen tilanne on kuitenkin ollut epäselvempi ja eri hallintamuotojen viisasta jakautuvuutta ei ole usein tarpeellisessa määrin otettu huomioon. Tästä tuore esimerkki Vuosaaressa on ollut Retkeilijänkadun täydennysrakentaminen Rastilankalliossa.

Allekirjoittajat esittävät asian tarkempaa huomioimista Kallvikintien varren täydennysrakentamisessa ja myös omistusasuntotuotannon sisällyttämisen selvittämistä kohteessa. Jatkossa kysymys vaatii johdonmukaisempaa tarkastelua täydennysrakentamisessa myös muualla Vuosaaressa. Vuokra-asuntoja tarvitaan Helsinkiin lisää, mutta eri hallintamuotojen järkevää ja tasapainottavaa sekoittamista tulee tarkastella korttelitason ja osa-aluetason (Keski-Vuosaari) lisäksi myös kaupunginosatasolla (Vuosaari).

Helsingissä 11.2.2016

Vuosaari-Seura
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLuonnonhoidon työt käynnistyvät Mustavuoressa
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 2/2016