Mielipide Pärnunkatu 6 asemakaavan muutoksesta

0
950

Meri-Rastilan Ramsinrantaan sijoittuvalle Pärnunkatu 6 tontille laaditaan uutta asemakaavaa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Ramsinranta II -suunnittelualueeseen kuuluneelle, mutta toistaiseksi rakentamatta jääneelle, tontille suunnitellaan uutta asuinrakentamista. Nykyisessä vuoden 2007 asemakaavassa merkittyjä rivitaloja ei ole toteutettu, ja nyt tontin omistaja Kojamo haluaisi myös kerrostalorakentamista mahdollistavan uuden kaavan alueelleen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät lähtökohtaisesti ongelmallisena, että melko uutta asemakaavaa muutetaan maanomistajan toiveesta kasvattamalla tontille sallittavien kerrosneliömäärien määrää lähes kaksinkertaiseksi. Maanomistajan näkökulmasta toive rakennusoikeuden radikaali kasvattamisesta on ymmärrettävä, mutta kaupungin ja sen asukkaiden kannalta tilanne ei ole yhtä itsestään selvä.

Ramsinrannan alue suunniteltiin Meri-Rastilan etelärannalle 2000-luvun alusta alkaen useassa eri vaiheessa. Kokoavana ajatuksena kaikissa vaiheissa oli kuitenkin monipuolisen pientalovaltaisen asuinalueen muodostaminen merenrannan ja luonnon läheisyyteen. Tästä Vuosaaren tasapuoliseen kehittämiseen tähtäävästä hyvästä ajatuksesta tulisi pitää kiinni myös jatkossa ja maanomistajien olisi syytä tyytyä niille asemakaavassa osoitettuun rakennusoikeuteen ja siitä tulevaan taloudelliseen tuottoon.

Ainoana varsinaisena kaupunkisuunnitteluun liittyvänä perusteluna muutokselle kaavahankkeen aineistossa kerrotaan, että tontin tehokkaampi rakentaminen edistäisi kaupungin strategian mukaisesti asuntotuotantoa ja ehkäisisi alueiden välistä eriytymistä. Ensimmäinen väite sopii melko huonosti jo valmiiksi aika hiljattain asemakaavoitetun ja vain rakentamisen toteuttamista odottavan tontin kaavan muuttamiseen. Jälkimmäinen väite puolestaan esitetään ilman mitään perusteluja tai taustoituksia, ja aiheestakin herää kysymys siitä, miten rivitalotontille osoitetun tontin muuttaminen osin kerrostalokohteeksi Meri-Rastilassa ehkäisee alueiden välistä eriytymistä Helsingissä?

Allekirjoittaneet vuosaarelaisyhteisöt kannattavat Ole Kandelinin puiston säilyttämistä nykytilassaan luonnontilaisena kallioalueena sekä keskeisenä poikittaisen viheryhteyden osana. Kaikki rakentaminen alueella tarkoittaa kallioiden räjäyttämistä pois isolta alueelta tontilta maaston muokkaamiseksi uudisrakentamista varten, olivat talot sitten rivitaloja tai kerrostaloja. Joka tapauksessa nyt suunnittelussa olevien rakennusten maisemavaikutusta tulee selvittää tehtyä laajemmin samoin kuin parhaillaan vireillä olevien useiden lähikortteleiden asemakaava- ja rakennushankkeiden yhteisvaikutus Meri-Rastilan viheryhteyksien osalta.

Helsingissä 15.6.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliPlanty – esitys ihmisen ja kasvin suhteesta
Seuraava artikkeliMielipide Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muutoksesta