Mielipide Puotilanrannan asemakaavaluonnoksesta

0
292

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee nykyistä Puotilan venesataman aluetta Vartiokylänlahden länsirannalla. Kaavaratkaisu mahdollistaisi venesataman alueelle rakentuvan uuden asuinalueen noin 2 700 asukkaalle. Paikalle on suunniteltu kerrostaloasumista, tekosaari, pienvenesatama, rantapuisto, päiväkoti, kolme pysäköintilaitosta sekä maantason liiketiloja kerrostaloissa ja yksi päivittäistavarakauppa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä muutoksena sitä, että kaavaluonnoksessa on luovuttu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ehdotetusta Juorumäen ja Puotilan kartanon kulttuuriympäristölle haitallisesta asuinrakentamisesta Meripellontien pohjoispuolelle Vuosaaren sillan länsipään vaiheille. Allekirjoittajat ehdottavat silti edelleen, että myös suunnitellusta rantaviivan siirtämisestä ja tekosaaren rakentamisesta luovutaan vesialueen luonnolle sekä Vartiokylänlahden maisemallisille arvoille vahingollisina.

Asemakaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, että uuden Puotilanrannan rantarakentamisen vaikutukset Vartiokylänlahden virtauksiin arvioidaan osana kaavaehdotusvaihetta. Selostuksessa todetaan alustavaan asiantuntija-arvioon viitaten Vartiokylänlahden virtaustilanteen olevan nykyisin erittäin huono, ja että rakentamisella ei olisi merkittävää vaikutusta heikkoon tilanteeseen. Kuitenkin jos jo nykytilanne on todettu erittäin huonoksi, tulisi johtopäätöksenä olla kaiken mahdollisen lisähaitan huolellista välttämistä Vartiokylänlahdella.

Selostuksessa mainitaan kaavaehdotusvaiheessa tilattava uusi selvitys täyttöalueiden vaikutuksesta Vartiokylänlahden virtauksiin ja vedenalaiseen luontoon. Tämän tutkimuksen laatimista myös allekirjoittajayhteisöt ehdottivat edellisessä kannanotossaan viime vuoden kesäkuussa. Luonteva vaihe selvitykselle olisikin ollut nimenomaan kaavahankkeen alkuvaihe, jolloin sen tulokset olisivat olleet kaikkien osallisten käytettävissä jo heti suunnittelun lähtökohdissa, ennen kuin tarkempia linjauksia rantarakentamisen suhteen laaditaan.

Viimeistään nyt tulee toteuttaa myös päivitys yli kaksikymmentä vuotta sitten tehtyyn Vartiokylänlahden veden laatua koskevaan tutkimukseen sekä selvittää vedenalaisen luonnon ekologinen tilanne koko verrattain suljetulla ja matalalla sisälahdella. Samoin Marjaniemenpuron tilanteen päivitys olisi ajankohtainen. Vasta näiden tutkimustietojen huolellisen analyysin jälkeen, tulisi edetä eteenpäin jatkosuunnittelussa Puotilanrannan kaavan kehittämisessä.

Vartiokylänlahden suurmaiseman kannalta kaavaluonnoksessa ehdotetun rakentamisen suuri mittakaava poikkeaa huomattavasti nykyisestä lahden reunoilla olevasta vanhemmasta rakennetusta ympäristöstä. Uusi Puotilanrannan asuinalue dominoisi näkyvää merimaisemaa laajalla alueella nykyään topografialtaan kauniisti vaihtelevassa Vartiokylänlahden ympäristössä Marjaniemessä, Puotilassa ja Vuosaaressa. Tarkistamalla kaavaehdotuksessa esitettyjen korkeiden rakennusten kerroskorkeuksia matalammiksi sekä luopumalla lahdelle ehdotetusta tekosaaresta haitallinen maisemavaikutus pienenisi.

Helsingissä 12.3.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKannanotto Rastilan kartanon, Villa Solvikin ja Villa Vuosannan myyntisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliLausunto Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta