Mielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta

0
566

Hankeno 712-13, Kslk 2001-1611, Oas 369-01/07

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

                

1.      Rakennukset.

 

Esitetty suunnitelma on periaatteessa kannatettava, mikäli sillä ratkaistaisiin lämpökeskuksen rappeutuneen ja purku-uhan alaisen parkkihallin aiheuttamat taloudelliset ongelmat.

 

Lämpökeskuksen piipun säilyttämisesitys on kannatettava, koska ko. lämpökeskusrakennelma piippuineen on arkkitehtonisesti arvokas ja ollut 1960-luvulta lähtien leimaa antava Vuosaaren maisemassa. Edellytys tietysti on, että säilyttäminen ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia kyseiselle asuntoyhtiölle. Kaupungin tulisikin tutkia mahdollisuuksia osallistua arvokkaan rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin.

 

2.      Pysäköintijärjestelyt

 

Havainnekuvassa  on Ulappasaarentien itäreunaan merkitty poikittaispysäköintipaikkoja koko kadun pituudelta. Ko. pysäköintipaikat olisivat osittain AsOy Säästöniemen tontilla ja muuttaisivat siellä olevat vinopysäköintipaikat pitkittäispysäköintipaikoiksi ja vähentäisivät kyseisellä alueella pysäköintipaikkojen määrän  noin puoleen nykyisestä.

 

Poikittaiset pysäköintipaikat ovat  liikenneturvallisuuden kannalta huonoja, sillä niiltä peruuttamalla poistuvat autot haittaavat ja vaarantavat ohiajavaa liikennettä ja jopa pysäyttävät sen vähäksi aikaa. Poikittaispysäköintipaikat veisivät myös nykyisen jalkakäytävän, jolloin autoista poistuvat ihmiset joutuvat  ylittämään liikenneväylän kohdista, joissa ei ole suojatietä. Erityisesti lapsille ja vanhuksille pysäköintipaikkajärjestely on onnettomuusriskejä lisäävä.

 

Lisäksi on otettava huomioon  joka päivä avoinna olevan Alepa-liikkeen aiheuttama vilkas auto- ja jalankulkuliikenne.

 

Rakentamalla lisäpysäköintitilaa AsOy Säästöniemen tontin eteläosaan voidaan osa ko. yhtiön puuttuvista pysäköintipaikoista saada aikaan. Rakennettaessa talojen eteläpäätyyn uutta pysäköintialuetta tulee huolehtia siitä, että ko. alue maisemoidaan kunnollisesti ja siten voidaan korvata menetettävää puistoympäristöä.

 

 

                

Vuosaaressa, 28.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö
Seuraava artikkeliVuosaari, Retkeilijänkadun korttelit