Mielipide Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitelmasta

0
570

Kirjeenne 4.1.2012, Dnro HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Vuosaari-Seura ry, Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö rs (jäljempänä lausunnonantajat) esittävät seuraavan mielipiteen Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnitelman mukaisesti alueelle tutkitaan asumis- ja virkistyskäyttöä sekä liikenneyhteyksiä. Lausunnonantajat pitävät välttämättömänä Vartiosaaren säilyttämistä virkistyskäytössä alueen luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi ja vastustavat asuntorakentamista. Saarella tulisi olla virkistyskäyttöä palvelevia tiloja. Liikenneyhteydet on sopeutettava virkistyskäytön tarpeisiin.

Suunnitelman mukaisesti tutkitaan myös uutta pyöräily- ja jalankulkureittiä Vartiosaaren kautta Vuosaaresta Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kautta keskustaan. Lausunnonantajat pitävät sinänsä myönteisenä kevyen liikenteen yhteyttä, joka olisi vaihtoehtona Vuosaaren ja Kulosaaren siltojen kautta kulkevalle erittäin epämiellyttävälle reitille. Lausunnonantajat suhtautuvat kuitenkin epäillen Ramsinniemestä Vartiosaaren johtavaan siltaan. Vartiokylänlahdella olevien venesatamien vuoksi sillasta jouduttaisiin tekemään hyvin korkea, jolloin se olisi maisemallinen haitta ja lisäksi sillan alkupää jouduttaisiin sijoittamaan varsin pitkälle Ramsinniemeen. Näin se vaarantaisi Ramsinniemen arvokkaan luonnon ja maiseman. Lausunnonantajat ehdottavat selvitettäväksi vesiliikenneyhteyttä Vuosaaren ja Vartiosaaren välille osana laajempaa keskustasta itään suuntautuvaa vesiliikenneyhteyttä. Mikäli silta kuitenkin rakennetaan, on ehdottomasti estettävä moottoriajoneuvojen läpikulkuliikenne Ramsinniemen kautta sillalle.

Helsingissä 10.2.2012

Anja Hinkkanen            Seppo Tirkkonen                          Matti Suomela
Vuosaari-Seura ry         Vuosaaren asukastoimikunta         Vuosaari-Säätiö rs
puheenjohtaja              puheenjohtaja                              puheenjohtaja

 

Edellinen artikkeliVuosaari.fi uutisia
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 2/2012