Mielipide Vuosaaren pelastusaseman asemakaavahankkeesta

0
469

Nordsjön kartanon osa-alueen pohjoisosaan Itäreimarintien varteen suunnitellaan uutta pelastustoiminnalle varattua korttelialuetta. Suunnitelmassa pelastuslaitoksen ja vapaapalokunnan rakennukset sijoittuisivat Porslahden puistoon Staran varikon pohjoispuolelle. Pelastustoiminnan mahdollistaminen edellyttäisi muutoksia myös Itäreimarintiehen. Nykyisessä lainvoimaisessa asemakaavassa Itäreimarintien pohjoispää on linjattu uhanalaiseksi luontotyypiksi tunnistetun kausikosteikon läpi. Kaavamuutoksessa Itäreimarintien linjaus on tarkoitus säilyttää nykyisellään ja kaavan katualue muuttaa sen mukaiseksi.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät pelastusaseman saamista Vuosaareen kannatettavana hankkeena, koska uusi oma asema parantaa pelastustoiminnan toimintaedellytyksiä kaupunginosassa ja lyhentää merkittävästi vasteaikoja hälytystehtävissä. Allekirjoittajat olisivat kuitenkin toivoneet, että sopiva paikka olisi löytynyt muualta kuin luontoalueelta, koska pelastusasemalla ehdotettu nykyinen metsäalue on yksi harvoista suurelta osin luonnontilaisen kaltaisia metsikköjä Uutelasta Mustavuoreen jatkuvan Vuosaaren vihersormen keskivaiheilla. Kaavan aineistossa esitetyistä kahdesta sijoitusvaihtoehdosta vähiten huono on se, jossa rakennettava tontti sijoittuu Staran varikon läheisyyteen, jolloin jäljelle jäävä metsäinen alue pysyy mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä. Alueella sijaitseva harvinainen ja kaunis pieni raitametsikkö tulee kuitenkin jättää rauhaan rakentamiselta.

Niinisaarentien puistometsä ja kausikosteikkoalue tulee jättää luonnontilaiseksi ja hiljalleen luonnoltaan vielä monimuotoisemmaksi jalostuvaksi arvometsäksi. Allekirjoittavat suhtautuvat varauksellisesti alueen läpi suunniteltuun uuteen virkistysyhteyteen. Mahdollinen pitkospuuyhteys pilkkoisi sekin metsää, jolloin Satamakaaren uuden yhdyskuntateknisen huollon alueen toiminnan vaatima meluvaimennus Porslahdentien ympäristön asutuksen suuntaan heikkenisi. Pitkospuureittiä olisi hankala huoltaa ja toteuttaa tulvivassa metsässä. Myös arvokkaalle kallioalueelle pääsy helpottuisi, mikä edistäisi kalliokedon kulumista ja heikentäisi tällä hetkellä edustavan kasvillisuuden edellytyksiä. Jos reitti kuitenkin päätetään toteuttaa, polku olisi syytä toteuttaa hyvin kapeana sekä vain kävelykäyttöön osoitettuna ja hyödyntäen pääosin metsässä jo olevan ensimmäisen maailmansodan aikana rakennetun vanhan tykkitien pohjaa ja linjausta. Paikan merkitys tärkeänä lintualueena ja sen viehätys satunnaiselle ulkoilijalle on nimenomaan sen viidakkomaisessa läpitunkemattomuudessa ja hyvin kosteassa vehreydessä.

Helsingissä 25.5.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMuistutus Satamakaaren teknisen huollon alueen asemakaavaehdotuksesta
Seuraava artikkeliLausunto Kulttuurikorttelin asemakaavahankkeesta