MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

0
663

MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TEHDYSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

 

Kslk 2006-2168/523, OAS 699-00/07

 

 

Muutosalue koskee etupäässä sataman sisäisiä järjestelyjä, mutta siihen kuuluu myös varsinaisten satamatoimintojen alueen ulkopuolisia alueita.

 

Koska suurin osa muutoksista on satama-alueen sisäisiä ratkaisuja, joilla ei ole merkitystä muille kuin sataman käyttäjille, seuraavassa on otettu kantaa vain ympäristönasukkaille tärkeisiin asioihin.

Kohta 7. Logistiikka-alue.

Tulliaseman siirto Voimalakadulle ja sen palveluja tarvitsevan kuorma-autoliikenteen ohjaaminen suoremmin Kehä III:lle on perusteltu ratkaisu. Muilta osin liikenteen ohjaukseen liittyvissä asioissa on otettu kantaa jo edellisestä OAS-versiosta 3.5.2006 annetussa lausunnossa.

 

Kohta 10.  Ruusuniemi

 

Ruusuniemen kärkeen telakka-altaan viereen on suunniteltu jalankulkijoita varten torimaista tilaa, joka on positiivinen ratkaisu. Koska kuitenkin ko. tila on varsin matalalla, siitä ei ole hyvää näkymää kuin lähimmälle laiturille. Vuosaarelaiset ja muut ovat  kiinnostuneet katselemaan myös muissa laitureissa olevia laivoja ja satamatoimintoja. Siksi toritilan lisäksi tulisi Ruusuniemen sataman ja merenpuoleiselle osalle suunnitella näköalatasanne, josta olisi laajemmat näkymät satamaan ja merelle. Alue on jo valmiiksi reilusti toritilaa korkeammalla. Sinne voisi sijoittaa vielä tarpeen vaatiessa näköalatornin, joka olisi varmasti myös lintubongareiden arvostama. Tätä varten pitäisi paikalle suunniteltua toimistokorttelia pienentää. Kortteliin on muutenkin entisiin suunnitelmiin verrattuna lisätty runsaasti rakennusoikeutta, joten sen pienentäminen ei aiheuta toiminnan rajoittamista.

 

Ruusuniemen alueelle merkitty pysäköintialueen tulee olla yleisessä käytössä eikä sitä saa rajata veneilijöiden käyttöön. Samalla tulee huolehtia siitä, että Ruusuniemen päähän tuleva erillinen aallonmurtaja rakennetaan siten, että siellä voivat ulkoilijat ja onkijat hyvin kulkea. Autojen ja moottoripyörien pääsy sille tulee estää tehokkaasti mekaanisin rakentein.

 

 

Vuosaaressa, 13.2.2007

 

 

Vuosaari-Seura ry  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö rs

Juha Helansuo        Seppo Tirkkonen                    Matti Suomela

Puheenjohtaja        Puheenjohtaja                        Puheenjohtaja

 

Edellinen artikkeliMielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliLausunto Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttö