Mielipide yleiskaavaehdotuksesta koskien Uutelaa ja Rastilaa

0
611

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi on nyt kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Viime vuoden lopulla esitettyyn luonnokseen verrattuna suurin yksittäinen muutos ehdotuksessa Vuosaaren osalta on Rastilan leirintäalueen siirtäminen Uutelaan ja Rastilan kartanon lähiympäristön osoittaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi.

Vuosaari-Seura pitää kaavaluonnokseen tehtyä muutosta harvinaisen huonosti valmisteltuna. Muutos perustuu yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan kiinteistölautakunnan yleiskaavalausunnossaan tekemään ehdotukseen, jossa esitettiin leirintäaluetta siirrettäväksi harhaanjohtavasti ”Vuosaaren sataman läheisyyteen”. Tosiasiallisesti laaja asuntovaunukenttä huoltorakennuksineen raivattaisiin useissa kaupungin omissakin selvityksissä arvokkaaksi todetulle Uutelan ulkoilualueelle.

Aivan Uutelaan ehdotetun alueen vieressä sijaitsee ympäristökeskuksen uudessa luonnonsuojeluohjelmassa mukana oleva Rudträskin alue. Kiinteistölautakunta vastusti äskettäin myös lausunnossaan luonnonsuojeluohjelmasta alueen ottamista mukaan ohjelmaan ”koska sitä on kaavailtu mahdolliseksi Rastilan leirintäaluetta korvaavaksi paikaksi”.

Myös alueella sijaitseva Vuosaarenlahden huvila-alue on KSV:n tekemässä Uutelan rakennetun ympäristön arvot -selvityksessä havaittu helsinkiläisittäin merkittäväksi: ”Vastaavanlaisia säilyneitä kokonaisuuksia ei Helsingissä ole jäljellä enää kuin muutama.”

Rastilan kartanoalueen historia ulottuu keskiaikaiseen kylään ja ratsutilana 1600-luvulle. Nykyinen päärakennus ja puisto ovat 1800-luvun puolivälistä, tilanhoitajan rakennus puutarhoineen 1910-luvulta ja viljamakasiini on vuodelta 1812. Paikan muuttaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi tuhoaisi kartanoalueen yleiskaavaluonnoksen taustaselvityksissä arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun maisemakokonaisuuden, vaikka itse päärakennus ja puisto jotenkin säilytettäisiinkin kerrostalokorttelien keskellä. Kysymys ei siis ole pelkästään rakennuksista, vaan myös maisemasta.

Kuvaavaa asian luvattoman huonolle valmistelulle on, että KSV:n teettämissä uuteen yleiskaavaan liittyvissä Rastilan maankäyttötarkastelujen havainnekuvissa kartanon tilanhoitajan rakennus sekä vanhat talousrakennukset ja puutarha on kokonaan poistettu kartalta uusien kerrostalokortteleiden paikalta.

Vuosaari-Seura pitää siten kaavaluonnokseen Uutelan ja Rastilan osalta tehtyjä muutoksia harkitsemattomina ja epäonnistuneina sekä kaupunginosan luonto- ja kulttuuriympäristöarvoille monelle tapaa vahingollisena ja esittää kaupunkisuunnittelulautakunnalle niiden poistamista lopullisesta kaavaehdotuksesta.

Yleiskaavaehdotuksen muista ongelmakohdista Vuosaaressa viittaamme helmikuussa yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa kaupunkisuunnitteluvirastolle antamaamme lausuntoon kaavaluonnoksesta. Mielipide on luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta.

Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Matti Lipponen
varapuheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 7/2015
Seuraava artikkeliNuorten Big Band -konsertti täytti Vuosalin