Millainen olisi Helsingin kansallinen kaupunkipuisto?

0
713

KKPH

Helsingin kaupunki kerää tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi mahdollista uutta Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Kaikille avoin nettikysely on nyt käynnistynyt ja on avoinna 17. joulukuuta asti.

Missä sijaitsevat Helsingin parhaat paikat?

Verkkokysely on osa kaupungin selvitystyötä, jossa kartoitetaan kansallisen kaupunkipuiston perustamismahdollisuuksia Helsinkiin. Vastauksia kaivataan muun muassa siitä, missä sijaitsevat Helsingin virkistävimmät, kauneimmat ja parhaiten helsinkiläisyyttä ilmentävät paikat. Millaisia tarinoita paikat voisivat kertoa nykyisille ja tuleville asukkaille sekä vierailijoille?

Kyselyssä voi myös merkitä kartalle kehittämisen arvoisia kulkureittejä ja paikkoja joissa on potentiaalia. Näkemyksiä kaivataan niin luonto- kuin kulttuuriympäristöstä ja siitä, mitä mahdollisuuksia ja huolenaiheita kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen mahdollisesti liittyy.

Kaupunkipuistoilla vaalitaan luonto- ja kulttuuriympäristöjä

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kokonaisuus. Puiston eri osa-alueet voivat liittyä toisiinsa siniviheryhteyksien eli vesi- tai maayhteyksien kautta.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina. Samalla niiden tarkoituksena on ilmentää kaupungin tahtoa niistä arvokkaista paikoista, joita halutaan säilyttää ja kehittää tuleville sukupolville samalla, kun kaupunkia rakennetaan ja uudistetaan.

Kansallisen kaupunkipuiston statusta voi hakea vain Helsinki itse. Päätös hakuprosessin mahdollisesta aloittamisesta tehdään, kun tarvittavat selvitykset ovat valmistuneet. Toistaiseksi ympäristöministeriö on myöntänyt kansallisen kaupunkipuiston statuksen kahdeksalle kaupungille: Forssalle, Hangolle, Heinolalle, Hämeenlinnalle, Kotkalle, Porille, Porvoolle ja Turulle.

Aineisto avoinna kaikille

Verkkokyselyn vastaukset julkaistaan kyselyn päätyttyä avoimena datana Helsinki Region Infoshare -sivustolla. Näin kuka tahansa kiinnostunut voi tehdä aineistosta omia analyysejä ja johtopäätöksiä. Aineistoa voi hyödyntää vapaasti myös muissa hankkeissa ja tutkimuksissa.

Helsinki pilotoi osallisuus- ja vuorovaikutusmalliaan osana Kansallinen kaupunkipuisto -selvitystä. Verkkokyselyn lisäksi työ on alkanut asiantuntija- ja sidosryhmätyöpajojen muodossa. Osallisuusmuotoja kehitetään edelleen hankkeen edetessä.

Kaupungin yhteistyökumppanina selvitystyössä toimii Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva uuden ajan urbaani kansallinen kaupunkipuisto.

Nettikysely löytyy osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/3173.

Edellinen artikkeliVuosaaren Valojuhla la 25.11. klo 10-14
Seuraava artikkeliSuomi 100 -juhlavuosi toi Vuosaareen jatkosodan muistomerkin