Muistutus Aromikujan asemakaavaehdotuksesta

0
884

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana, että pitkään tyhjillään olleen Delfiinikorttelin alueen suunnittelu aivan Vuosaaren kaupunginosan keskustassa on nyt vireillä. Kaavahanke on käynnistynyt Paulig Groupin ja Citycon Oyj:n aloitteesta. Yhtiöt omistavat pääosin maapohjan kaavan alueella.

Kaavahankkeen ongelmia

Allekirjoittajat pitävät kuitenkin erikoisena ja ongelmallisena sitä, että maisemallisesti ja sijainniltaan Vuosaaressa ehkä kaikkein keskeisintä asemakaavaa ei ole tuotu muodollisen vuorovaikutusprosessin mukaisesti kaavaluonnoksena lainkaan asukkaille tai kaupunkisuunnittelulautakunnalle nähtäville, vaan kaavahanke on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suoraan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoon kaavaehdotuksena. Hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat siten olleet riittämättömiä. Kaavahankkeen esittelyn Itä-Helsingin kaavapäivän yhteydessä Stoassa helmikuussa 2017 yhdessä lukuisten muiden suunnittelualueiden kanssa ei voida mitenkään katsoa korvaavan luonnoksen muodollista esilläoloa.

Vastaavaa hyvän vuorovaikutuksen kannalta ikävää menettelyä on Vuosaaressa aiemmin noudatettu muutamien pienempien kaavamuutosten osalta, mutta noin 1700 asukkaan hyvinkin korkeaa ja näkyvää rakentamista edellyttävän kerrostaloalueen kohdalla olisi kaava pitänyt laittaa luonnosvaiheessa avoimesti julkisesti esille lausuntoja ja mielipiteiden esittämistä varten. Tätä olisi edellyttänyt jo Vuosaaren keskustan suunnittelun aloitustilaisuudessa Vuosaaren peruskoululla kesäkuussa 2016 käyty sangen runsas keskustelu aiheesta.

Toinen suunnitteluun liittyvä menettelytapaongelma liittyy Aromikujan kaava-alueen pohjoispuolelle suunniteltuun Vuosaaren keskustan arkkitehtuurikilpailuun, jonka osaksi Delfiinikorttelin alue olisi tietysti keskustan osana luonnollisesti myös kuulunut. Kilpailu on hahmoteltu käynnistettäväksi jo syksyllä 2017.

Nyt kilpailualue Vuosaaren keskustassa jää hajanaiseksi ja melko vaikeasti hahmotettavaksi kaupunginosan keskustan kokonaisuuden puolikkaaksi, kun lautakunnan nyt hyväksymät Aromikujan uudet tornitalorivistöt määrittävät Vuotien eteläpuolen tilanteen jo etukäteen. Tässä olisi aikalisä ja hankkeiden synkronointi suunnittelun suhteen ehdottomasti paikallaan.

Muutos- ja parannusehdotuksia

Vuosaaren Cirrus-tornitalon suunnittelun yhteydessä oli rakennuksen ylimpään kerrokseen pitkään suunnitteilla kaikille avoin kahvila- ja terassikerros. Tätä kahvilaideaa mainostettiin aikanaan laajalti ja sillä osaltaan markkinoitiin maan korkeinta asuintornia vuosaarelaisille. Valitettavasti ja kaupungille itselleen nolosti tämä hyvä ajatus ei kuitenkaan toteutunut.

Nyt Delfiinikorttelin suhteen kaupungilla olisikin oivallinen tilaisuus korvata virheensä ja Helsinki sekä muut maanomistajat voisivat osoittaa asemakaavassa ja sitä seuraavassa tontinluovutusvaiheessa päättäväisyyttä asiassa ja määrätä esimerkiksi korkeimman 31-kerroksisen tornitalon ylimmän kerroksen kahvila- tai ravintolakäyttöön. Uusi kaupunkiympäristötoimiala, jossa kaavoitus, tontinluovutus ym. ovat saman lautakunnan alaisuudessa ja virkamiehet toivottavasti aiempaa paremmassa keskusteluyhteydessä, tarjoaa asian edistämiselle hyvät käytännön mahdollisuudet.

Kahvilan ympärille sopisi hyvin erikoisuutena ja nähtävyytenä vehreä kattopuutarha. Yleinen näköalasauna voisi erinomaisesti toimia joko samassa yhteydessä tai kenties toisen tornitalon huipulla. Nämä kattotilaratkaisut sopisivat mainiosti myös Vuosaaressa jo toimivaan Visit Vuosaari -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää jo olemassa olevaa Vuosaaren matkailuliiketoimintaa.

Tontinomistajat Paulig Group ja Citycon Oyj voisivat suurina paikallisina elintarviketeollisuus- ja kiinteistötoimijoina näin samalla sopivasti osoittaa hyvää paikallishenkeä ja yleistä kulttuuritahtoa Vuosaaren keskustan julkisten tilojen innovatiivisessa kehittämisessä kaikkien vuosaarelaisten yhteiseksi iloksi.

Lisäksi Delfiinikorttelin suunnittelussa on syytä muistaa ihmisen mittaisen mittakaavan perusteellinen huomioiminen katutason ratkaisuissa. Kun rakennukset kaavan alueella nyt tullaan rakentamaan poikkeuksellisen korkeiksi, tulisi jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijatason vetovoimaisuuteen, viihtyisyyteen ja inhimillisyyteen sekä osoittaa tornitalojen ensimmäisiin kerroksiin runsaasti liiketilaa tai muuta julkista kaupunkitilaa.

Helsingissä 4.6.2017

Vuosaari-Seura ry
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
hallituksen puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliAlkupamaus Helsingin kansalliselle kaupunkipuistolle
Seuraava artikkeliNuorten Blogi (1) Vohveleita Ikkunasta