Muistutus Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavaehdotuksesta

0
610

Meri-Rastilan etelärantaan Furuborginkadulle suunnitellaan hotellin laajennusosaa ja lähelle Valkkusuonkujan eteläpuolelle kerrostaloja. Asemakaavaehdotus on nyt ollut esillä muistutuksia varten.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana Vuosaaren monipuolisen kehittämisen kannalta, että matkailu- ja kokouspalveluja tarjoava Hotelli Rantapuisto on menestynyt toiminnassaan ja sitoutunut arvokkaiden ja asemakaavassa suojeltujen rakennustensa ylläpitoon. Nyt suunnittelussa olevat laajennushankkeetkin ovat ideatasolla kannatettavia sekä tukevat osaltaan Vuosaaren matkailijoille ja kokousvieraille tarjoamia palveluja.

Hotelli Rantapuiston laajennus

Hotellin uuden kongressikeskuksen mahdollistava hanke sijoittuu suurelta osin nykyisen liikuntahallin paikalle. Alueen voimassa oleva Ramsinranta III -asemakaava vuodelta 2011 mahdollistaa jo nykyisellään kaksikerroksisen laajennusosan rakentamisen vanhemman osan itäpuolelle. Tämä alue ei kuulu suunnittelualueeseen. Nykyisen asemakaavan mukaisen yleisen ulkoilupolun mahdollistaminen ja toteuttaminen rannassa on tärkeää jatkossa.

Hotellin laajennusosa Villa Furuborgin suuntaan näyttää kaavamateriaalissa mukana olevan viitesuunnitelman havainnekuvassa maisemallisesti silti edelleen hyvin hallitsevalta. Myös kadun toiselle puolelle rakennettava hotellin uusi osa näyttää melko massiiviselta vanhaan osaan nähden. Kokonaisuus voisi olla tasapainoisempi ja pienimuotoisempi.

Martta ja Ragnar Ypyän suunnittelema alkuperäinen Unitas-opiston rakennus on esimerkillinen onnistuneesta merenrantaan sijoitetusta rakentamisesta, joka ottaa hyvin huomioon maaston muodot, sijainnin meren äärellä sekä myös näkyvyyden mereltä. Nykyinen Hotelli Rantapuisto ei erotu häiritsevästi mereltä päin katsottaessa toisin kuin monet uudemmat rakennukset rannan läheisyydessä Vuosaaressa.

Laajennushankeen suunnitelmissa olisikin pitänyt huomioida paremmin maisemavaikutukset ja esittää ne myös viitesuunnitelmissa avoimemmin kuin nyt on tehty. Tätä allekirjoittajat toivoivat myös vuosi sitten asiasta jättämässään lausunnossa. Valitettavasti havainnekuvat ovat edelleen lähes täysin vain lintuperspektiivistä.

Ainoa merellisestä näkökulmasta maisemavaikutusta esittävä havainnekuva merenpinnan tasosta koko materiaalissa on kaavaselostuksen viitesuunnitelmissa esiintyvä piirrosmainen esitys, jossa uusien rakennusten reunojen silhuetit on esitetty maisemassa. Piirros rakennuksista on kuitenkin tehty läpinäkyväksi, jossa rakennusten takana oleva metsä näkyy kokonaisuudessaan talojen seinien läpi. Havainnekuva on harhaanjohtava, eikä kerro mitään todellisesta maisemavaikutuksesta merelle (Furuborginkatu 6 ja 8: asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmat, APRT OY / TREA Team for Resilient Architecture Oy / Aino Landscaping Oy, sivu 5).

Katkenneet viheryhteydet

Kaavahankkeen toinen osa on kolmen uuden 3–5-kerroksisen kerrostalon esittäminen nykyisen pysäköintialueen paikalle Valkkusuonkujan eteläpuolelle. Nykyisessä alle kymmenen vuoden takaisessa toteutumattomassa asemakaavassa kortteli on pientaloaluetta. Uusien talojen kerroskorkeuksia on porrastettu Valkkusuonkujan toiselle puolelle tänä vuonna nousseiden kaksikerroksisten rivi- ja paritalojen suuntaan. Allekirjoittajayhteisöt toivovat, että uuden kodin alueelta äskettäin hankkineet ovat saaneet rakennuttajalta ja myyjältä ajantasaista tietoa aivan uudistalojen viereen etelänpuolelle kohdistuvasta kaavamuutoksesta.

Välittömästi Valkkusuonkujan pohjoispuolella kulki uuden yleiskaavatason viheryhteys Ramsinniemestä ja Meri-Rastilan ulkoilualueelta Rastilan nevan ja Ole Kandelinin puiston kautta Ison Kallahden puistoon ja edelleen Kallahdenniemeen. Yhteys oli ainoa itä-länsi-suuntainen yleiskaavassa osoitettu viheryhteys eteläisessä Vuosaaressa. Valitettavasti tämä yhteys tosiasiallisesti katkaistiin Valkkusuonkujan pohjoispuolen rakentamisen yhteydessä viime talvena.

Paikan luonnontilan kaltaisen metsäosuuden poistamista ei voida enää mitenkään korjata pihasuunnittelulla. Nyt uuden asemakaavan viimeistelyn yhteydessä tulee kuitenkin aivan erityisesti pyrkiä puustoltaan tarpeeksi tiheän aidon viheryhteyden toteuttamiseen suunnittelussa olevan alueen piha-alueiden läpi, määräämällä kaavassa korttelin pihoille lisää säilytettäviä puita sekä osoittamalla kaavakartassa enemmän myös muuta istutettavaa kasvillisuutta pihoihin.

Helsingissä 15.6.2021

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Furumonkuja 1 ja 3 asemakaavahankkeesta
Seuraava artikkeliAvoimet ovet torpalla