Muistutus Vuosaaren läntisen keskustan asemakaavaehdotuksesta

0
460

Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavahanke on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen ja ollut nähtävillä mielipiteitä varten. Suunnittelualue koostuu Mosaiikkikortteliksi kutsutusta nykyään rakentamattomasta alueesta ja Vuosaaren Urheilutalosta laajennuksineen sekä Mosaiikkipuistosta, Vuotorista ja Mosaiikkitorista.

Asemakaavan alue on mitä tärkein keskustan kehittämisen kannalta ja sen suunnittelussa nyt tehdyt ratkaisut määrittävät suuressa määrin kaupunginosan keskustaa pitkälle tulevaisuuteen, koska muita yhtä keskeisiä rakentamattomia paikkoja Vuosaaren keskustan alueella ei enää ole.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ottivat viimeksi kantaa kaavahankkeeseen antaessaan laajan lausunnon kaavan päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vuoden 2020 keväällä. Yhteisöt kannattivat Mosaiikkikorttelin toteuttamista hybridikorttelina ja painottivat aiemmissakin kannanotoissaan esillä pitämäänsä ajatusta aidosti keskustamaisuutta tavoittelevan kaupunkisuunnittelun edellyttävän toimitila- ja liiketilojen luomisen ensisijaisuutta suhteessa kaupunginosassa ennestään lähes kaikkialla muulla vallitsevaan melko yksipuoliseen asuinrakentamiseen. Vuosaaren keskustan arkkitehtuurikilpailuun vuonna 2018 osallistuneen Ranka-nimisen ehdotuksen ideoimaa paviljonkimaista kahvilarakennusta Mosaiikkitorin reunaan pidettiin kannatettavana.

Nyt kun asemakaavaehdotus on valmistunut, on mahdollista arvioida sitä, miten se on onnistunut Vuosaaren keskustan tulevaisuuden hahmottamisessa. Onnistuneita ratkaisuja väljästi arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen Tilkkutäkki-ehdotukseen pohjaavassa suunnitelmassa on Mosaiikkikorttelin osittainen avaaminen julkisena tilana, eli kävelytien kulku on mahdollistettu korttelin läpi useissa kohdissa. Samoin toivottu paviljonkirakennus on saanut kaavaehdotuksessa varauksen Mosaiikkitorin reunalle. Itse tori nykyisin kaupunkitilallisesti epäselvä ja on länsipuolelta kokonaan avoimena usein hyvin altis kovalle tuulelle. Mosaiikkikorttelin toteutumisen ja Urheilutalon laajennuksen jälkeen Mosaiikkitorin aukiomaisuus pääsee paremmin esille.

Mosaiikkikorttelille asetettu tavoite Vuosaaren keskustan parantamista toiminnoiltaan monipuoliseksi keskustamaiseksi ja eläväksi paikaksi sen sijaan ei ole onnistunut toivottavalla tavalla. Kortteliin on kaavakartalla osoitettu enintään 20400 k-m2 asuntokerrosalaa ja enintään 4600 k-m2 palveluja sisältävälle erityisasumiselle. Sen sijaan liike- ja/tai toimitilojen vähimmäismäärä koko korttelin 26700 k-m2 kerrosalasta on vain 1700 k-m2.

Liike- ja/tai toimitilojen osuus voi siten vähimmillään olla noin kuusi prosenttia Mosaiikkikorttelin rakennusten kokonaiskerrosalasta, mikä ei ole hyväksyttävissä oleva osuus liike- ja toimitiloiksi kasvavan Vuosaaren keskustan sijainniltaan kaikkein keskeisimmälle paikalle. Kaavaehdotuksen mahdollistama liike- ja toimitilojen alhainen vähimmäismäärä ei tue aidosti elinvoimaisen ja toiminnoiltaan monipuolisen sekä eri vuorokauden aikoina vireän keskustan kehittymistä. Osuus ei myöskään vastaa asemakaavoitusta ohjaavan yleiskaavakartan merkinnän (Liike- ja palvelukeskusta C1) määräystä koko Vuosaaren palvelu- liike- ja toimitilapainotteisesta keskustasta.

Helsingissä 27.4.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliTervetuloa synttäreille Sjökullan torpalle 15.5.!
Seuraava artikkeliÄäniteos Sjökullan runoilijasta – ett ljudverk om Karl August Tavaststjerna