Museovirasto esittää Vartiosaaren suojelua

0
503

Kaupunki on laatimassa Vartiosaareen osayleiskaavaa, jolla tavoitellaan saaren muuttamista 7000 asukkaan lähiöksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.12. äänestyksen jälkeen äänin 7–2 alueen osayleiskaavaehdotuksen.

Museovirasto esittää nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että koko Vartiosaari suojeltaisiin rakennusperintölailla ja asetettaisiin vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi.

Vartiosaari on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa luonto, saaristomaisema ja monimuotoinen merellinen huvilakulttuuri yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla.

Lisätietoja ja suojeluesitys Museoviraston verkkosivuilla: Vartiosaaren ainutlaatuinen kulttuuri- ja luonnonympäristö ei kestäisi kerrostalorakentamista.

Edellinen artikkeliKallahden nuorisotalolla monikulttuurista toimintaa
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 9/2015