Östersundomin kaavaehdotus julkistettiin

0
575

Ostika yleiskaava

Kuntien yhteinen Östersundomin yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle mahdollisuuden kasvaa idän suuntaan. Helsingin, Sipoon ja Vantaan luottamushenkilöt käsittelevät kaavaehdotusta marraskuussa. Kaavaehdotus mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 70 000 asukkaalle vuoteen 2060 mennessä.

– Yleiskaavan toteuttamisella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ennen kaikkea seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun asuntotarjontaan, työllisyyteen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Idän suunta on rakentamispotentiaaliltaan merkittävä koko seudun näkökulmasta, sanoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Mikko Aho.

Tehokas joukkoliikenne perustuu metron jatkamiseen idässä. Metro kytkee Helsingin, Vantaan ja Sipoon kasvualueet osaksi raidejoukkoliikennettä. Kaavassa varaudutaan myös pikaraitioteihin. Östersundomin rakentaminen kaupungiksi muuttaa alueen nykytilannetta suuresti ja vaikuttaa alueen luontoon, maisemaan ja nykyisten asukkaiden oloihin.

Kaavaehdotusta laadittaessa merkittäviä luontoarvoja ja yhdyskuntarakenteen tavoitteita on sovitettu yhteen. Rakentamista on vähennetty huomattavasti ja alueita on osoitettu virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Ehdotuksessa yli kolmasosa 37 neliökilometrin suunnittelualueesta on viheraluetta. Natura-arvioinnissa merkittävän haitan kynnys ylittyy kuitenkin kolmen lajin – pyyn, kehrääjän ja ruisrääkän – kohdalla.

– Jos rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, yleiskaava ei enää vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa eikä hankkeelle asetettuja tavoitteita. Siksi halusimme tuoda ehdotuksen päätöksentekijöiden käsiteltäväksi, sanoo Östersundom-projektin päällikkö Ilkka Laine. Östersundomin alueen toteuttaminen vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin rakentamista. Rakentaminen kestää vuosikymmeniä ja yleiskaavan tulee joustaa tulevaisuudessa eteen tulevien tarpeiden mukaan.

Östersundom-toimikunta lähettää kaavaehdotuksen kuntien luottamuselinten käsiteltäväksi kokouksessaan 27.10.2014. Mikäli kaikki kunnat puoltavat ehdotusta oman alueensa osalta, toimikunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä viranomaisten ja sidosryhmien lausunnot. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ehdotuksesta voi jättää muistutuksen.

Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta hyväksyy valtuustojen puoltaman yleiskaavan loppuvuodesta 2015.

Lisätietoa: Yhteinen Östersundom

Edellinen artikkeliVuosaaren satamalle lisää kuljetuksia
Seuraava artikkeliMeri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnistyy