Retkeilijänkadun asemakaavahanke käynnistyy

0
622

Retkeilijänkatu

Retkeilijänkadun ja Retkeilijänsillan varrelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Retkeilijänkatu 11 sijaitseva toimitilarakennus suunnitellaan muutettavaksi asuinrakennukseksi opiskelijoille ja Retkeilijänkatu 13 tontille suunnitellaan vuokra-asuinrakentamista.

Retkeilijänkatua rajaamaan on suunniteltu kuusikerroksinen asuinrakennus ja Retkeilijänsillan varrelle enimmillään yhdeksänkerroksinen asuinrakennus.

Asemakaavan muutos koskee Rastilassa osoitteessa Retkeilijänkatu 11 sijaitsevaa toimitilarakennusta sekä sen vieressä toimitalon pysäköintialueena toimivaa tonttia osoitteessa Retkeilijänkatu 13. Hanketta perustellaan sillä, että alueella asuntojen kysyntä painottuu suurehkoihin vuokra-asuntoihin ja suunnitellulle toimitilarakentamiselle ei ole ollut kysyntää.

Tavoitteena on mahdollistaa toimitilan muuttaminen opiskelija-asunnoiksi ja täydentää kaupunkirakennetta uusilla asuikerrostaloilla viereisellä tontilla Retkeilijänkadun ja Retkeilijänsillan kulmauksessa.

Voimassa olevan kaavan mukaista toimitilarakennusta ei ole toteutettu osoitteeseen Retkeilijänkatu 13, tontille, jolle nyt suunnitellaan asuinrakentamista. Asuinrakennukset sijoittuisivat katujen varteen. Retkeilijänkatuun rajautuu kuusikerroksinen asuinrakennus ja Retkeilijänsiltaan enimmillään yhdeksänkerroksinen asuinrakennus, joka toimii päätteenä Retkeilijänkadun varteen sijoittuvien rakennusten kokonaisuudelle. Asemakaavaehdotus molemmille tonteille on tarkoitus valmistella syksyn/talven 2017–2018 aikana.

Hankkeen lähtökohdista ja suunnitelmista on mahdollisuus keskustella suunnittelijan kanssa LähiöFest-tapahtuman Kaupunkiympäristön pisteellä 30.9. klo 10–14 Vuosaaren lukion aulassa,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuva ja luonnossuunnitelmat) ovat esillä 25.9.– 13.10.2017 seuraavissa paikoissa:

– Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
– Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa myös info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 13.10.2017.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Edellinen artikkeliSjökullan kalastajatorpan tarina
Seuraava artikkeliAsukastalot uudistavat tilanvarauskäytäntöjä