Sataman kuulumisia

0
925

Helsingin Satama luopuu jätevesimaksuista

Ensi vuonna Helsingin Satama ei enää veloita aluksien sataman viemäriverkkoon jättämästä jätevedestä jätevesimaksua. Muutos jatkaa Helsingin Sataman tavoitteita vähentää Itämeren kuormitusta. Jätevesimaksut poistettiin kokeiluluontoisesti kansainvälisiltä risteilyaluksilta kesäksi 2008 ja nyt kokeilu muutetaan käytännöksi koskemaan kaikkia aluksia.

Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat tekivät kesällä 2007 sitoumuksen Itämeren pelastamiseksi ja esittivät haasteen Itämeren tilan parantamiseksi sadoille muille toimijoille. Itämerialoitteen sitoumuksessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään kaupunkien toimintojen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Helsingin kaupungin yksi tavoite omassa toimenpideohjelmassaan on vähentää laivaliikenteen ympäristövaikutuksia.

Kesällä tehty kokeilu jätevesimaksun poistamisesta risteilyaluksilta antoi hyviä tuloksia. 26 risteilyalusta pumppasi jätevetensä sataman viemäriverkkoon ja risteilyaluksilta pumpatut jätevesimäärät kasvoivat yli kolminkertaisiksi (yli 32 000 m3). Säännöllisen reittiliikenteen matkustajalaivat pumppaavat satamassa ollessaan laivajätevedet sataman viemäriverkkoon. Vuonna 2007 näitä jätevesiä pumpattiin yhteensä noin 250 000 m3.

Itämerihaasteen nettisivut löytyvät osoitteesta www.itamerihaaste.net.

Vuosaareen muutto loppusuoralla

Viimeiset Multi-Link Terminals Ltd Oy:n nosturit tuodaan Länsisataman Saukonlaiturilta Vuosaaren sataman D-laiturille. MLT:n Liebherr konttipukkinosturi CS 2 tuodaan Vuosaareen viikon 50 lopussa ja Kone Cranes Oyj:n valmistama konttipukkinosturi LN2 viikon 51 aikana.

Viimeiset kontit ja loput kalustosta siirretään nykyisistä satamista Vuosaaren satamaan tammikuun 2009 puoleen väliin mennessä. Viron Sillamäen satamaan myydyt konttinosturit, Länsisatamassa LN1, LN3, LN4 ja LN6 sekä Sompasaaressa nosturi SN6, siirretään proomuilla määränpäähänsä toukokuun 2009 loppuun mennessä.

Translandia ja Superfast alukset muuttavat Vuosaaren satamaan

Eckerö Linen rahtia kuljettava Translandia liikennöi 2.1.2009 alkaen Vuosaaren satamasta Tallinnnaan. Eckerö Linen matkustaja-alus Nordlandia jatkaa liikennöintiä Tallinnnaan Länsiterminaalista.

TallinkSiljan Superfast matkustaja-alukset siirtyvät Hansaterminaaliin Vuosaaren satamaan 13.1.2009 alkaen. Superfast alukset liikennöivät Helsingistä Saksaan Rostockiin neljästi viikossa.

Risteilyliikenteelle uusia laitureita

Tavarasatamatoimintojen poistuttua Länsisatamasta mahdollistaa se vapautuvien Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin hyödyntämisen risteilyalusliikenteen tarpeisiin. Laitureiden vesilinjat uudistetaan ja rakennetaan viemäröinti laivojen harmaiden vesien pumppaamista varten. Kesäksi 2009 on alustavasti suunniteltu noin 22 risteilyaluskäyntiä Valtamerilaituriin ja Melkinlaituriin. Laitureiden siirtäminen risteilyaluskäyttöön luo huomattavan lisäkapasiteetin ja kilpailuedun megaluokan risteily-alusten saamiksi Helsinkiin.

Länsisataman raiteiden purkutyöt alkavat tammikuussa

Junaliikenne Sörnäisten satamassa päättyy vuoden lopussa ja Länsisatamassa tammikuun 2009 lopussa. Raiteiden purkutyöt alkavat tammikuussa Länsisataman Hietasaarenkujalta, josta siirrytään muille rataosuuksille Länsisatamassa. Tämän jälkeen on vuorossa Sörnäisten sataman raiteiden purku. Purettavaa rataa on kaikkiaan n. 20 km, joka on yhteensä 28 000 ratapölkkyä. Purkutyöt tehdään vuoden 2009 aikana.

Edellinen artikkeliVuoden vuosaarelainen Marjaliisa Siira
Seuraava artikkeliTyöväenopiston kevätkauden 2009 opetusohjelma ilmestynyt