Sataman ympäristön linnustonseuranta

0
588

Vuosaaren satamahankkeen linnustovaikutuksia tutkittiin vuosina 2001-2011. Helsingin kaupungin ja valtion osapuolet teettivät seurantaohjelman, jonka mukaan tutkimukset toteutettiin. Kymmenen vuoden seurantatutkimuksen mukaan Vuosaaren satama, tie, rata ja meriväylä eivät heikentäneet läheisen Natura-alueen linnustoarvoja.

Yhdenkään uhanalaisen tai lintudirektiivin mukaisen lintulajin kannanmuutoksiin ei voida löytää selvää syy-yhteyttä sataman toteuttamiseen. Useat kannanvaihtelut ovat samansuuntaisia kuin valtakunnallisessa linnustonseurannassa. Niihin vaikuttavat monet tekijät: sää, pienpedot, ihmisten aiheuttama häirintä, ympäristön muuttuminen, taudit, loiset sekä kilpailu yksilöiden ja lajien välillä.

Natura-alueen suojeluarvojen säilyttäminen oli johdonmukainen päämäärä kaikissa Vuosaaren satamahankkeen vaiheissa. Haittojen lieventämis- ja torjuntatoimet suunniteltiin huolellisesti, ja ne onnistuivat.

Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2001–2011 on ollut Suomen ja jopa Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen laaja. Tutkimusaineisto antaa hyvän pohjan myös arvioitaessa muun muassa Östersundomin yhteisen yleiskaavan ja Vuosaareen suunniteltavan uuden voimalan vaikutuksia Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen linnustoon.
 
Lisää aiheesta: Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2011 – Vuosien 2001-2011 yhteenveto.

Edellinen artikkeliVuosaaresta neljä edustajaa kaupunginvaltuustoon
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 10/2012