Tankovainio-Broända

0
1233

Tankovainio-Broända

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Hankenumero 759

Kslk 2004-1515/523

Oas 707-00/07

 

Alla olevat yhteisöt esittävät lausuntonaan seuraavaa:

Suunnittelun lähtökohtana on muodostaa kaksi pientaloaluetta, toinen Itäväylän tuntumaan ja toinen lähemmäksi Broändan purolaaksoa. Suunnittelulle asettavat haasteita ja rajoituksia kulttuurihistorialliset arvot ja arvokkaat luontoalueet. Mm. pronssikautinen hauta, suojeltu entinen koulurakennus, Tankomäki, Linnavuorenpuiston keto ja Linnavuorenpuisto. Jatkosuunnittelussa on erityisesti huolehdittava siitä, että nämä arvokkaat kohteet säilyvät ja säilyttävät luonteensa tulevista rakennushankkeista huolimatta. Olemme tyytyväisiä, että Broändan purolaakso säilyy luonnontilassa ja että viljelypalsta-alue ympäristöineen säilytetään nykyisellään. Myös Mellunkylän puro ympäristöineen tulee säilyttää aluetta rikastavana maisemaelementtinä.

Pidämme esitellyistä hahmotelmista parempana vaihtoehtoa, jossa rakennusalueet ovat selvästi erillisiä ja jättävät Linnavuorenpuiston ketoalueen vapaaksi rakentamiselta.

 

Pidämme erittäin tärkeänä, että tiesuunnitelmissa löydetään ratkaisu, jossa rakennettaviksi suunnitelluille alueille on ajoyhteys Itäväylän suunnalta. Viljelypalstojen vieressä kulkevaa Tankovainiontietä ei tule ottaa tieyhteydeksi uusille alueille, vaan se tulee säilyttää nykyisenä hiekkatienä lähinnä viljelypalstaliikenteeseen. Myös ajoyhteys Vuosaaren suunnalta Melatien kautta tulee sulkea pois suunnitelmista, kuten myös ajoyhteys Linnavuoren suunnalta Vartioharjusta.

 

 

Vuosaaressa 9.3.2007

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

 

Vuosaaren pienkiinteistöyhdistys

Reima Koskinen

puheenjohtaja 

Edellinen artikkeliRamsinranta III
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2006