Tietoa kaupunginosasta Aluefoorumit

Vuosaaren aluefoorumit

Aluefoorumi - miksi ja mitä?

Aluefoorumi kokoaa keskusteluun alueen aktiivit asukkaat, yhdistysten edustajat, virkamiehet, taloyhtiöt ja yrittäjät. Sen tehtävänä on tuottaa tietoa alueen ongelmista ja mahdollisuuksista sekä luoda edellytykset luovuudelle, jotta ongelman ratkaisuun löytyisi uutta tietoa ja ideoita. Aluefoorumit eivät tee päätöksiä.

Seurat, taloyhtiöt, yritykset ja virkamiehet/luottamushenkilöt ja yksilöt tekevät päätöksiä. Tavoitteena on optimaalinen työjako eli on sekä luova keskustelupaikka että vastuuta kantavat (päättävät) organisaatiot. Alueen luovuus ja tiedon kollektiivisen tiedon rakentaminen on aluefoorumitoiminnan onnistuneisuuden mittareita ja tuloksia. Tämä monesti näkyy vasta vuosien kuluttua.

Asukkaat ottavat vastuun aluefoorumitilaisuuksien järjestämisestä (suunnittelu, kutsujen postitus, luennoitsijoiden hankkiminen, tilaisuuksien vetäminen, palautteen kerääminen ja analysointi).

Keski-Vuosaaren aluefoorumi

Yhteyshenkilö:

Marjaliisa Siira

marjaliisa.siira@gmail.com

Meri-Rastilan aluefoorumi

Yhteyshenkilö:

Jaana Pylkkänen

jaana.pylkkanen@pp1.inet.fi