Tietoa kaupunginosasta Luonto Ulkoilualueet

Meri-Rastilan ulkoilualue ja Lahtipolku

Meri-Rastilan ulkoilualue ulottuu Vuosaaren sillalta Kortlahteen asti. Usein siihen lasketaan kuuluviksi myös varsinaisella Ramsinniemellä olevat kaupungin omistuksessa ja vapaasti kaupunkilaisten käytettävissä olevat viheralueet sekä Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue.

Alueen laajuus on noin 50 hehtaaria ja se liittyy ulkoilureitin kautta Vartiokylänlahden itärantaa seuraavaan virkistysaluekokonaisuuteen, joka ulottuu Ramsinniemestä Broändan purolaaksoa seuraten aina Mustavuorelle ja Östersundomiin asti.

Uutelan ulkoilualue ja luontopolku

Uutelan ulkoilualue sijaitsee Vuosaaren kaakkoisniemessä. Ulkoilualue on perustettu vuosina 1952-1953 ja sen pinta-ala on 105 ha. Alueen luonto on monipuolista ja pienipiirteistä. Siellä vaihtelevat kuivat ja tuoreet kangasmetsät sekä paljaat kalliot. Tervaleppien reunustamilla rannoilla on myös pienialaisia lehtoja.

Mustavuoren luontopolku

Vuosaarelaiset luonnontieteilijät Matti Tikkanen ja Pasi Heikkilä ovat tehneet kattavan ja kuvitetun Mustavuoren luontopolku -esitteen, jonka avulla Mustavuoren monipuolinen ja arvokas luontoympäristö avautuu aivan uudella tavalla myös paikan ennestään tuntevalle ulkoilijalle.

Mustavuoripolku on luettavissa ja tulostettavissa karttoineen pdf-tiedostona tekijöiden luvalla Vuosaari.fi-sivustolla: Mustavuoren alueen kehittäminen virkistyskohteena.