Tietoa kaupunginosasta Tervetuloa Vuosaareen! Kirjallisuus

Vuosaarta käsittelevää tietokirjallisuutta

 

Listan ovat koonneet Vuosaaren kirjaston henkilökunta sekä Vuosaari-sivuston toimitus.

 

Broändan purolaakso / [ohjausryhmä: Matti Eronen ... et al.] ; [maisemaselvitys: Jari Mannila, Taina Tuominen, Timo Karjalainen]; [luontoselvitykset: Markku Nironen ... et al.] Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Kaavoitusosasto, 2001 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2001:8, ISBN 951-718-637-1 (nid.)
Asiasanat: kaupunkisuunnittelu, maisemasuunnittelu, maankäyttö, ympäristövaikutukset, purot, laaksot, maisema, luonto, Broändan purolaakso, Vartiokylä, Mellunkylä, Vuosaari

Bäcklund, Pia: Paikallisagenda ja asukkaat: Vuosaaren asukaskyselyn analyysi
Pia Bäcklund,Vesa Kanninen, Marko Karvinen
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 1999, Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 1999:4
ISBN 951-718-262-7 (nid.) Asiasanat kaupunkiympäristö, kestävä kehitys, kaupunkisuunnittelu, lähiöt, kehittäminen, kyselytutkimus, asukkaat, Vuosaari

Granfelt, Jarmo: Vuosaaren satamahankkeen hyödyt ja haitat mahdollisiin vaihtoehtoihin verrattuna
Jarmo Granfelt, Marjo Kasanko, Juha Viljaranta.
Julkaisutiedot Helsinki : Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos, 1997, ISBN 951-774-016-6
Asiasanat Satamat, suunnitelu, Vuosaari

Harvia, Yrjö: Erikoisselvitys Västersundomin liitosalueesta : Sottungsby, Håkansböle, Västersundom, Mellunkylä ja Nordsjön kylä Helsingin maalaiskunnassa
Julkaisutiedot Helsinki, 1936
Helsingin esikaupunkiliitos. Mietintö ; n:o 11
Asiasanat esikaupungit, alueliitokset, kuntaliitokset, Sotunki, Hakunila, Västersundom, Länsisalmi, Mellunkylä, Vuosaari, Helsingin maalaiskunta

Helsinki rakentaa = Aspects of building in Helsinki
[julkaissut] Helsingin kaupungin rakennusvirasto ; toimitus: Saini Hämäläinen, Marli Masalin ; suunnittelu ja aineiston kokoaminen: Yrjö Mansnerus ; piirrokset: Gene Kurkijärvi; käännökset: Kristina Mellberg, Robert Barwick
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupunki, 1996
ISBN 951-772-723-2 (nid.)
Asiasanat rakentaminen, kaupunkisuunnittelu, Ruoholahti, Malmi, Mellunmäki, Meri-Rastila, Pohjois-Helsinki

Helsingin satamahanke : ympäristövaikutusten arviointiselostus / Helsingin
kaupunki ; [työryhmän puheenjohtaja: Pekka Kansanen] ; 16
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupunki, [1995]
ISBN 951-772-693-7 (nid.)
Asiasanat satamat, kaupunkisuunnittelu, ympäristövaikutukset, Vuosaaren satama, Vuosaari

Helsinki-Seura Vuosikirja 1966 [toimituskunta = redaktionskommitte: Henrik Borgström, Risto
Kautto, Matti Klinge]= Årsbok / Helsinki-seura = Helsingfors-samfundet
Julkaisutiedot Helsinki : Helsinki-seura, 1966
Asiasanat paikallishistoriat, asemakaavoitus, vuosikirjat, historia, Eira, Vuosaari

Honkanen, Anne: Lähiöliikuntaa Itä-Helsingissä
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 1999. Tutkimuskatsauksia / Helsngin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 1999:2 Helsingin kaupunki. Tietokeskus. Tutkimuskatsauksia ; 1999:2. ISBN 951-718-255-4 (nid.) Asiasanat liikuntapolitiikka, liikuntatoimi, liikuntasosiologia, liikunta, lähiöt, kuntoliikunta, Myllypuro, Kontula, Vuosaari

Hosiaisluoma, Väinö: Pääkaupunkiseudun lehtoluonnon suojelu, Julkaisutiedot [Helsinki] : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV-SAD, 1988.
Asiasanat Luonnonsuojelu, kasvillisuus, Vuosaari

Korhonen, Erkki: Meri-Rastila - kaupunkikylä
Erkki Korhonen, Ari Niska ; [käännökset Magnus Gräsbeck] ; [valokuvat Erkki Korhonen, Ari Niska]
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupunki, 1994
Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia = Helsingfors stads faktacentrals undersökningar, ISSN 0788-1533 ; 1994, 15, ISBN 951-772-548-5 (nid.)
Asiasanat Meri-Rastila, asuinalueet

Korhonen, Erkki: Ruoholahti, Pikku Huopalahti, Meri-Rastila ja Kallahti muuttaneiden silmin
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 1998, Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-724X ; 1998, 8, ISBN 951-718-181-7 (nid.)
Asiasanat asuinalueet, mielipiteet, asuinympäristö, asukkaat, kaupunkitutkimus, muuttoliike, kaupunkistutkimus, Pikku-Huopalahti, Ruoholahti, Kallahti, Meri-Rastila, Vuosaari

Lampi, Pertti: Helsingin Vuosaari Nordsjö : kaupunginosan historia, nykypäivä ja tulevaisuus, Julkaisija: [Helsinki] : Vuosaari-seura : Vuosaari-säätiö, 2005 (Jyväskylä : Gummerus kirjapaino
Ulkoasu: 295 s. : kuv., kartt. ; 29 cm

Lassenius, Torolf: Livet i Kallvik i Nordsjö
Torolf Lassenius ; [kartor: Jaana Mellanen] Utgåva [Helsingfors] : Helsingfors stadsmuseum, 1997
ISBN 951-772-968-5 (hft.) Ämnesord Sockenhistoriker, sommarstugor, egnahemshus, byggnader, historia, Nordsjö, Kallvik

Lassenius, Torolf: Elämää Vuosaaren Kallahdessa
Torolf Lassenius ; [suomennos: Irma Savolainen]
Julkaisutiedot [Helsinki] : Helsingin kaupunginmuseo, 1997
ISBN 951-772-969-3 (nid.) Asiasanat paikallishistoriat, huvilat, rakennukset, historia, Vuosaari, Kallahti

Linnilä, Kai: Helsingin seudun historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset ja alueet Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin seutukaavaliitto, 1970. Asiasanat Kulttuurihistorialliset rakennukset, suojelukohteet, kulttuurimaisema, pääkaupunkiseutu, Vuosaari

Lipponen, Matti: Rastböle: maiseman historiaa Vuosaaressa Julkaisutiedot [Vantaa] : Kellastupa, 2010. ISBN 978-952-5787-05-4 (sid.) Asiasanat: paikallishistoriat, kartanot, ratsutilat, säteritilat, maatilat, historia, Rastböle, Rastila, Vuosaari, Helsinki

Lohjan kalkkitehdas 1897-1950 kirjoittanut Victor Hoving.
Julkaisutiedot Virkkala : [Lohjan kalkkitehdas], 1951.
Asiasanat Kalkkiteollisuus, sementtiteollisuus, Vuosaari

Nordsjö : staden vid havet [Stadsplaneringskontoret, Planläggningsavdelningen, Nordsjö projektet] ; [Anja Toppinen .. et al.] Utgåva [Helsingfors] : Helsingfors stad, [2000] Ämnesord stadsplanering, Nordsjö

Nortia, Martti: Rovastin raportti, Julkaisutiedot [Espoo] : Weilin + Göös, 1980. ISBN 951-35-2315-2, Asiasanat muistelmat, Vuosaari

Permala, Antti: Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan : tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin, Julkaisutiedot [Vantaa] : Logistiikan osaamiskeskus, 2004. Asiasanat Satamat, Vuosaaren satama, logistiikka, vaikutukset

Saari, Valto: Hartiapankki: As Oy Säästöparin historia Julkaisutiedot: [Helsinki] : Neirol-kustannus, 2009. ISBN 978-952-5688-26-9 (sid.) Asiasanat: talohistoriikit, historiikit, asunto-osakeyhtiöt, asuinrakennukset, historia, rivitalot, kaupunginosat, asukkaat, muistelmat, Helsinki, Vuosaari

Vanha Vuosaari : Keskuspuiston ja keskeisten korttelialueitten kehittämissuunnitelma : lähiöprojekti
[julk.] Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Julkaisutiedot Helsinki : Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, 1997
Asiasanat Aluesuunnittelu, perusparannus, Vuosaari, 1997

Vantaan historia 1946-1977 : Kasvua, yhteistyötä, hyvinvointia [kirjoittajat:] Pekka Ahtiainen, Jukka Tervonen ; [kuvituksen suunnittelu ja toimitus Veikko Kallio] ; [graafinen suunnittelu Heikki Kalliomaa]
Julkaisutiedot Vantaa : Vantaan kaupunki, 2002
ISBN 952-443-067-3 (sid.) Asiasanat Asuntosäästäjät ry, Oy Saseka Ab, paikallishistoriat, 1946-1977, yhteiskuntarakennerakennemuutos, hyvinvointi, elinkeinoelämä, ympäristönsuojelu, jätehuolto, vesiensuojelu, pohjavesi, ympäristöriskit, muuttoliike, alueliitokset, ,vesiensuojelu, koululaitos, kirjastot, työväenopistot, liikuntatoimi, kaupunkisuunnittelu, Vantaa, Vuosaari, Helsingin maalaiskunta

Vuosaari – Nordsjö : merellinen kaupunginosa
toimittaja: Erkki Hiltunen ; kuvittaja: Marjaana Murto ; toimituskunta: Helle Fredriksson .. [et al.] ;
julkaisijat: Vuosaari-seura r.y., Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto, Helsingin kaupunki
Julkaisutiedot [Helsinki] : Helsingin kaupunki, 1990
Helsingin kaupunginosat ISBN 951-772-085-8 (nid.)
Asiasanat paikallishistoriat, kaupunginosat, historia, Vuosaari

Vuosaari : kaupunki meren rannalla [Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kaavoitusosasto, Vuosaari-projekti] ; [Anja Toppinen .. et al.]
Julkaisutiedot [Helsinki] : Helsingin kaupunki, [2000]
Asiasanat kaupunkisuunnittelu, Vuosaari

Vuosaari : rakennusinventointi 1999 Toim. Riitta Salastie ; inventointi:Hanna Varjola-Galtat ; [valokuvaaja: Mikko Mälkki] Julkaisutiedot [Helsinki] : [Helsingin kaupunki], 1999 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 1999:7 ISBN 951-718-250-3 (nid.)
Asiasanat rakennukset, inventointi, arkkitehtuuri, aluerakentaminen, lähiöt, rakentaminen, asemakaavoitus, rakennuskanta, , 1960-luku, Vuosaari