Tietoa kaupunginosasta Vuosaari-Säätiö

Vuosaari-Säätiö

Vuosaari-Säätiö on neljäntoista vuosaarelaisen asunto-osakeyhtiön yhteisesti hallitsema yleishyödyllinen yhteisö.

Säätiö perustettiin Asuntosäästäjät ry:n toimesta vuonna 1965 käynnistämään ja jossain määrin myös hoitamaan sellaisia kuntasektorille kuuluvia palveluita ja hankkeita, joista silloin nopeasti kasvava väestö ei muutoin olisi pitkään aikaan päässyt osalliseksi.

Alkuaikojen merkittävin hanke oli vuonna 1966 valmistunut Vuosaaren silta. Toinen suuri hanke oli urheilutalo 1970-luvun lopussa. Vuosaaren sillan tavoin sekin rakennettiin lainavaroin ja siirrettiin sittemmin Helsingin kaupungin haltuun.

Vuosaari-Säätiö seuraa muun muassa Vuosaarta koskevaa kaavoitusta, kunnallistekniikkaa, liikenneoloja, erilaisia palveluita sekä luonnonsuojelutoimia. Tavoitteenaan kehittää Vuosaarta viihtyisänä lähiönä säätiö osallistuu aktiivisesti Vuosaarta koskevien lausuntojen ja aloitteiden laatimiseen.

Säätiön aloitteen perusteella syntyi Pertti Lammen kirjoittama Vuosaari-kirja, joka ilmestyi vuonna 2005. Säätiö tuki merkittävällä panoksella kirjan kustantamista ja osallistui aktiivisesti toimitustyöhön.

Vuonna 2007 säätiö oli mukana käynnistämässä Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun johdolla toimivaa Vuosaaren yhteismarkkinointihanketta ja osallistuu edelleen siihen liittyvään ryhmätyöhön. Hankkeen tarkoitus on saada Vuosaareen lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Parin viime vuoden aikana säätiö on avustanut eräitä Vuosaaren koulujen erityishankkeita ja muutoinkin säätiö on tukenut ja edelleen tukee paikallista järjestö- ja kulttuurielämää.

Vuosaari-Säätiön yhteystiedot:

Matti Luopajärvi, asiamies
0405703837
m.luopajarvi@gmail.com