Toimintakertomus 2005

0
814

1. Yleistä

 

Vuoden 2005 seuran toiminnassa painottuivat kulttuuri ja aluesuunnittelu. Seura oli järjestäjänä tai osallistujana useissa kulttuuritapahtumissa. Kolme päivää kestäneet Vuosaaren 4. kesäjuhlat työllistivät jäsenistöämme ja yhteistyökumppaneitamme eniten. Kesäjuhlat ovat muodostuneet jo kaupunginosamme perinteeksi. Vuosaari-kirja julkistettiin Vuotalossa 8.11.2005 ja kirjasta otettu 3000 kpl painos oli jo lähes kokonaan myyty joulukuun lopulla.

 

2. Seuran jäsenistö ja talous

 

Seuralla on reilut 430 henkilöjäsentä, joista 230 on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2005. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

 

Seuran toimintaa rahoitettiin pääosin viljelypalstatuloilla. Jäsenmaksut edustivat rahoituksessa kuitenkin edelleen merkittävää osaa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus ja mm. Vuosaari-säätiön antamat avustukset ovat olleet erittäin tärkeitä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

 

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eija Loukoila (varapj.), Kirsi-Marja Putkonen (siht.), Marja-Liisa Siira, Zahra Osman-Sovala, Stefan Loman, Matti Pöhö, Eero Hildén ja Marja-Leena Kuusela. Marja-Liisa Siira erosi johtokunnasta lokakuussa 2005.

 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 28.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 16.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 28.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva.

 

4. Seuran toimikunnat

 

4.1 Asukastoimikunta

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta piti kaupungin Vuosaari-projektin kanssa vuonna 2005 kaikkiaan kuusi kokousta. Kaavoituksen ja rakentamisen kysymyksiä käsiteltiin kokous kokouksella. Esillä oli useita paikallisia kaavamuutoshankkeita, mutta myös suuria kysymyksiä kuten Keski-Vuosaaren täydennysrakentaminen, Niinisaarentien pohjoispuolen  ja Meri-Rastilan rantojen rakentamissuunnitelmat. Aurinkolahden uimarannasta ja Uutelan metsien käsittelystä kannettiin huolta. Syksyllä oltiin Vuosaaren satamarakennustyömaalla ja puhuttiin sekä ympäristökysymyksistä että työpaikkarakentamisesta. Palveluista esillä olivat erityisesti liikennekysymykset ja senioreiden liikuntapalvelut. Asukastoimikunta piti oman kehittämiskokouksensa huhtikuussa ja neuvotteli omasta toiminnastaan usein yhteiskokousten päätteeksi. Avoimuutta lisättiin sillä tavalla, että yksi yhteiskokous järjestettiin 22.11. avoimena Vuosaari-foorumina, jossa esillä oli kattava kaavoituskatsaus sekä Vuosaaren sosiaalipalvelut ja johon melko hyvin myös osallistuttiin. Ilolla tervehdittiin vilkastunutta aluefoorumikehitystä Vuosaaressa ja mietittiin yhteistoiminnan parantamista. Lausuntoja annettiin monista tärkeistä asioista, yleensä yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

 

4.2 Kulttuuritoimikunta

 

Toimintaryhmä kokoontui erilaisilla ja erikokoisilla kokoonpanoilla neljä kertaa varsinaisiin kokouksiin, mutta sähköpostineuvotteluja ja -tiedonantoja käytiin tiuhaan.

 

Toimintaryhmän vetäjänä ja puheenjohtajana toimi Eero Hildén ja vakiojäsenien lisäksi kokouksiin kutsuttiin erialojen Vuosaarelaisia kulttuurintekijöitä ja yhteistyöhenkilöitä mm. taiteilijatalolta.

 

Toimintaryhmän ajatuksena olikin saada kaikki vuosaarelaiset kulttuuriharrastajat ja -ammattilaiset yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan laajempaa ja tehokkaampaa kulttuurituotantoa Vuosaareen. Keskustelua käytiin mm. isosta bänditapahtumasta, jossa olisi useampi järjestäjätaho, Aurinkolahdenrantaan.

 

”Taiteilijapankki”-idea oli myös esillä, jonka tarkoituksena olisi koota vuosaarelaisia taiteen- ja  kulttuurintekijöitä yhteiseen nettihakemistoon, jossa he voisivat esittää tarjontaansa laajasti.

 

Käsiteltäviä asioita oli Seuran- ja  muiden Seuraa lähellä olevien tahojen kulttuuritapahtumat mm. Värikäs-Vuosaari 14.05.05 Vuotalossa. Tapahtuma perustui monikulttuurisuustyön esittelyyn ja esiintyjiin. Vuotalon aulassa toimintaansa esittelivät eri maahanmuuttajaryhmät ja yhdistykset. Esiintyjinä tapahtumassa oli Sasekan vatsatanssiryhmä, Saseka-houseband, Morris Dancers, Hels. balalaikkaorkesteri, Ghettos-tanssiryhmä, Ruzha-akrobaattiryhmä, Mustakivenkoulun ”Amarda auringonmaa”-tanssiryhmä, Odysseia-yhtye.

 

Kahvila Pokkarissa: Suvi Olavisen ja Elisa Laihon ”Seison auringolla”-runoesitys, Ljubov ja Victoria-lauluduo, Aulikki Oksanen –runoesitys.

 

Culumbuksessa: Young Star English Day Care Centerin –lasten lauluryhmä, Morris Dancers, Ruzha-akrobaatit ja väliajolla, Sasekan hanuristi.

 

Itä-Helsingin kulttuuriviikot ( Vuosaari tapahtumat  14-15.10.05 )

Perjantaina ”Nuorissa-itää” nuorten bänditapahtuma keräsi Vuotalolle lähes kaksisataa kuuntelijaa ja katselijaa, vaikka viereisellä urheilutalolla oli samaan aikaan seurakunnan ”armonviikon” nuorten gospel-tapahtuma. Esiintyjinä oli Vuosaarelaisia, jo paljon esiintyneitä bändejä ja tanssiryhmiä.

 

Lauantaina ”kulttuuritori” Columbuksessa tarjosi yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuuden kertoa toiminnastaan, raikkaan kuoro- ja puhallinmusiikin säestyksellä. Kuorot ja puhallinorkesteri järjesti myöhemmin iltapäivä konsertin Vuosalissa.

Illalla Vuosalissa järjestettiin ”iltamat”, jossa esiintymisestä vastasi mm. Discantus-ja Vuoveikot kuorot, Vuosaaren mieslaulajat, Sakarat-laulu, näyttämö ja tanssiryhmä Anja Hinkkasen johdolla.

 

Vuosaaren kesäjuhlat 26-28.08.05

Kesäjuhlat aloitettiin Rastilan kartanolla, perjantaina rankassa vesisateessa, teemalla ”The Young Night” esiintyjinä: The Brothers of Invention, Skaution, Syöttöpaine, New Underground, Matinpoika, G-Rozza ( Ruzhan tanssiryhmä ), Battle, Memmy Bosse, Icon Crash.

 

Lauantaina jatkettiin varttuneemman väen  “Tanssijamit”-teemalla. Esiintyjinä:

Peter Loman trio ( lattaria, salsaa, rumbaa ), Stadin juhlaorkesteri ( Jim Pembroke, Rekku Reckhardt, Heinäsirkka, Sara Soisalo ), Flaming Old Stars, Hoe Joe ja tanssittajana Welvet Desperados.

Sunnuntai jatkui teemalla ”Perheviihdettä” Marja-Leena Kuuselan vetämällä pyöräretkellä lähialueen luontokohteisiin. Vuosaari-Seuran puheenjohtajan Juha Helansuon ohjelma-avauksen jälkeen esiintyivät mm. Linnanmäen sirkuskoulu, lastenmusabändi Big Organisation, lasten yhteislaulua. Aikuisten yhteislauluvetäjinä toimi Henrik Lamberg, Anja Hinkkanen ja Sakarat. Paikalla oli myös Vuosaaren VPK kalustoineen, Temppurata, Vesiturvamiehet teemalla ”Yksikään ei huku”,  kotiseututietokilpailu. Tilaisuudessa esiteltiin ja kukitettiin myös uusi ”Vuosaaren Vuokko”.

 

Vuosaaren kotikaupunkipolut

Kotikaupunkipoluista käytiin keskusteluja ja ideoitiin niiden esilletuomista mm. videoimalla reitit ja kohteet esim. harrastevoimin tai videotyöpajoissa.

 

 

4.3 Maankäyttötoimikunta

 

Vuosaaressa jatkui edelleen vilkas rakentaminen: Aurinkolahteen valmistui useita rakennuksia ja alue laajeni. Aurinkolahden itäosan asuinkortteleiden ja Uutelan kanavan rakentaminen jatkuivat. Kauppakeskus Columbuksen eteläpuolelle tulevan 26-kerroksisen asuintalon työt olivat käynnissä, samoin kuin Omenamäen rakentaminen. Pohjoisen ostoskeskuksen alueelle kaavaillaan myös täydennysrakentamista, mutta suunnitelmat ovat edelleen valmistelussa.

 

Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

  • Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

 

·        Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista

 

·        Meri-Rastilan alueen asemakaavamuutos

 

 

4.4 Taloustoimikunta

 

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Vuosaari-kirjan rahoituksen hankinta, myynnin, tilitysten, jakelun ja varastoinnin organisointi sekä tukien ja tilausten laskutus työllistivät taloustoimikuntaa tuntuvasti kuluneella kaudella.

Kirjan tiedotus ja ennakkomyynti, torimyynti ja Suomalaisen Kirjakaupan kautta organisoitu myynti onnistuivat erinomaisesti. Helsingin Vuosaari-kirjaa myytiin ennakkomyynti mukaan lukien vuoden 2005 loppuun mennessä 1856 kappaletta. Kirjan hyvin ennakoidut kustan-nukset saatiin katettua tilikauden myynnillä ja voittokin kertyi kirjasta 16 236,94 €. Kirjan hyvä menekki ennakoi uusintapainoksen tarvetta ensi syksyksi. Syntynyttä voittoa talous-toimikunta ehdottaa käytettäväksi uusintapainoksen rahoitukseen.

Vuosaari-Seura ry:n tuloslaskelmassa 2005 tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen oli 15 927,98 €.  Tämä kertoo siitä, että varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot ja kulut menivät lähes tasan. Niistä voittoa kertyi ainoastaan 127,04 €. Jos tästä olisi vähennetty käyttöomaisuuden poistot 463 €, seuran talous olisi mennyt ilman kirjamyyntiä miinukselle.

 

 

4.5 Tiedotustyöryhmä

 

Tiedotustoimintaa hoiti Marja-Liisa Siira tiedotustyöryhmän kanssa. Seuran jäsenille postitettiin kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä ennen kevätkokousta ja toinen syksyllä ennen syyskokousta. Seuran ensisijaisena mediana toimi Vuosaari-lehti. Internet-sivuja kehitettiin ja sivuilla kerrottiin myös Seuran tapahtumista. Seuran esite uusittiin. Sitä jaettiin vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Yhteisvastuukeräys maaliskuu, Vuosaaren kesäjuhlat ja turvapäivät elokuu, Vuosaaren harrastemessut syyskuu, Vuosaaren kulttuuriviikot lokakuu.

 

 

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

 

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 8.3. ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2005 viljelypalstojen vuokrauksen.

 

 

5. Toimintaryhmät

 

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2005 toimivat seuraavat toimintaryhmät:

 

  • Retkitoimintaryhmä, jonka vetäjänä toimi Marja-Leena Kuusela, järjesti geologia- ja kasviretken 22.5. Mustavuoren luonnonsuojelualueelle. Mukana retkellä oli mm. Vuosaari-projektijohtaja Ilkka Laine.

 

  • Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Matti Pöhö, Jäsenet DI Risto Nyberg (Meri-Rastila, VTM Petri Parrukoski (Aurinkolahti),  FM Matti Lipponen Meri-Rastila ja varatuomari Päivi Pösö (Keski-Vuosaari). Laatutyöryhmä teki aloitteita ja osa niistä toteutuikin nopeasti, mistä kiitos kaupungin eri elimille. Lausuntoja annettiin seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä, mm. metrolinjastosuunnitelmasta sekä Vartiokylän lahden laatuselvityksestä. Laatutyöryhmä teki kokouksistaan muistiot.

.

6. Kotikaupunkipolut

 

Seuran jäseniä osallistui Suomen kotiseutuliiton vetämän Vuosaaren kotikaupunkipolut –hankkeen toteuttamiseen. Vuoden aikana tuotettiin sisältöä ja kulkukarttoja kahdelle reitille: Aurinkolahti-Kallahti sekä Keski-Vuosaari. Nämä polkureitit lisäksi koekäveltiin runsaslukuisen osallistujamäärän seurassa. Reittien tekstiosuudet ja kartat saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2005 kuluessa. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Pauli Saloranta Suomen Kotiseutuliitosta.

 

7. Vuosaari-kirja

 

Vuosaari-kirja julkaistiin Vuotalossa 8.11. ja samassa tilaisuudessa julkistettiin Helsingin Tietokeskuksen kirja Suunnittelun kumppanuudet – tapaus Vuosaari. Vuosaari-kirjan kirjoitti tietokirjailija Pertti Lampi ja kirjan toimittamiseen osallistui Vuosaari-seuran ja Vuosaari-säätiön toimihenkilöitä toimituskunnan muodossa. Lisäksi kirjan tekemiseen osallistui laaja avustajajoukko. Kirja on saavuttanut kiinnostusta asukkaiden ja järjestöjen lisäksi myös esim. tutkijoiden keskuudessa.

Jo vuoden loppupuolelle tultaessa oli 3000 kpl painoksesta jäljellä enää muutamia satoja kirjoja. Jäsenistön myyntityö, jota pohjusti hyvä markkinointi, edistivät menekkiä ehkä yli odotustenkin. Tietenkin kirja itsessään upeassa pianoasussa oli tärkein tekijä kirjan myymisessä ja se, että kirjalle oli syntynyt luonnollista kysyntää Vuosaaren jatkuvasti kasvavan väkiluvun myötä.

Kirjan ilmestyminen juuri Vuosaari-Seuran 40v-juhlavuoden alla antaa mahdollisuuden käyttää osan kirjatulosta juhlavuoden tapahtumien ja kotikaupunkipolku-hankkeen julkaisun ja sisällöntuottamisen kustantamiseen.

 

 

 

Edellinen artikkeliVuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005
Seuraava artikkeliLausunto Villa Harbon huvilatontista 5.4.