Toimintakertomus 2006

0
799
TOIMINTAKERTOMUS 2006 

1. Yleistä

 

Vuosi 2006 oli seuran 40-vuotisen toiminnan juhlavuosi. jota vietettiin erilaisten tapahtumien merkeissä, kuten Rastilan kartanolla järjestetyissä Vuosaaren kesäjuhlissa ja Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen juhlailtamissa Vuotalossa. Seuran toiminnasta ja aikaansaannoksista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa. Juhlavuonna julkistettiin Vuosaaren ja samalla koko Helsingin ensimmäiset kaupunkipolut, joiden kuva- ja sisältöpohjaksi saatiin paljon aineistoa vuoden 2005 marraskuussa ilmestyneestä Vuosaari-kirjasta. Juhlavuoden tapahtumista on toimintakertomuksen liitteenä tapahtumiin osallistuneiden kirjoittamia kuvitettuja kertomuksia.

 

2. Seuran jäsenistö ja talous

 

Seuralla on reilut nnn henkilöjäsentä, joista nnn on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2006. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

 

Seuran juhlavuoden toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla sekä Vuosaari-kirjasta saaduilla tuloilla. Jäsenmaksut ovat rahoituksessa kuitenkin tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus on ollut erittäin tärkeää. Henkilöjäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

 

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eija Loukoila (varapj.), Eero Hildén (siht.), Siku Jyrkänne, Zahra Osman-Sovala, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päisikki Voipaala ja Marja-Leena Kuusela.  Marja-Leena Kuusela erosi johtokunnasta 2006.

 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 28.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 27.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 27.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio.

 

4. Seuran toimikunnat

 

4.1. Asukastoimikunta

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2006, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi uuden toimintatavan mukaisesti kerran kaudessa kokoukset avautuivat kaikille avoimiksi Vuosaari-foorumeiksi. Kevätkaudella 5.4. nähtiin hyväksi liittää foorumi-ajatus KSV:n järjestämään asukasiltaan, jossa käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta; syyskaudella 24.10. järjestettiin yhdessä monien yhteisöjen ja tahojen kanssa Perheiden foorumi, jossa keskusteltiin lasten, nuorten ja kotien kysymyksistä. Lisäksi asukastoimikunta piti 18.4. yhden oman kokouksensa, jossa linjattiin tulevia ratkaisuja. Jäseniä asukastoimikunnassa on vuonna 2006 ollut 25-27. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta ja Rastilankalliosta, ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2006 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus, jossa erityisesti Pro Mustavuori-liike on ollut aktiivinen, monien korttelien asemakaavat ja niiden muutokset sekä palveluista erityisesti päiväkotiasiat sekä senioreiden liikunta-asiat. Seuran maakäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; niiden todellista vaikuttavuutta on vaikea analysoida ja mitata.

 

 

Merkittävät tapahtumat vuonna 2006

 

Lokakuun ensimmäisenä päivänä, 16 kuukautta kestäneen perusteellisen remontin ja laajennuksen jälkeen, piispa Eero Huovinen vihki isossa juhlamessussa Vuosaaren kirkon uudelleen käyttöön. Samalla vihittiin käyttöön myös samassa kiinteistössä sijaitseva uusi Marielundin kappeli. Tapahtumaa edelsi Vuosaaren seurakunnassa suoritettu piispantarkastus, jonka aikana Eero Huovinen seurueineen vieraili mm. Vuosaaren satamatyömaalla, Meri-Rastilan korttelitalossa, palvelutalo Ceciliassa sekä Vuotalossa. Piispa Huovinen tapasi vuosaarelaisten yhteisöjen edustajia erillisessä kokouksessa.  Kirkon vihkimistä seurasi juhlaviikot, joihin sisältyi lukuisia konsertteja ja muita isoja yleisötilaisuuksia. Vuosaaren kirkko Satamasaarentiellä on tullut monille vuosaarelaisille tutuksi akustiikaltaan erinomaisena konserttisalina, kodikkaana kirkollisten toimitusten, keskustelutilaisuuksien ja jumalanpalvelusten paikkana.

 

4.2 Kulttuuritoimikunta

 

Toimintaryhmä kokoontui erilaisilla ja erisuuruisilla kokoonpanoilla kolme kertaa varsinaisiin kokouksiin, mutta kulttuuritapahtumiltaan rikkaana vuotena kokoonnuimme suunnittelemaan ja valmistelemaan useita tapahtumia Seuran 40-juhlavuonna. Sähköpostia käytimme runsaasti hyväksi neuvotteluissa ja tiedonannoissa.
 
Toimintaryhmän vetäjänä ja puheenjohtajana toimi Eero Hildén ja vakiojäsenien lisäksi kokouksiin kutsuttiin erialojen Vuosaarelaisia kulttuurintekijöitä ja yhteistyöhenkilöitä mm.
taiteilijatalolta. Seuraavassa vuoden kulttuuritapahtumia, jotka Seura on tuottanut yksin tai yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa.

 

Vuotalon luennot

 

Kulke ja Vuosaari-Seura yhdessä järjestivät useita vuosaarelaisten suosion saaneita
luentoja Vuotalon Vuosalissa. Keväällä luennoi Eversti evp. Ahti Lappi aiheena
-Ilmapuolustuksen torjuntavoitto Helsingissä helmikuussa 1944 ja Vuosaaren osuus siinä-
Geologi Antti Salla  —Vuosaaren kivet, kalliot ja harjut—
Syksyllä oli Helsingin yliopiston intendentti Arto Kurton luento —Vuosaaren ja lähisaarten poikkeuksellisesta kasvillisuudesta— ja  FM Matti Lipposen —Vuosaaren huviloiden
Historiaa—. Jatkoa luennoille on luvassa myös vuodelle 2007

Värikäs Vuosaari

 

Värikäs Vuosaari tapahtumaa vietettiin 12.5.2006. Vuosaari seura osallistui tapahtumaan esittelemällä seuran toimintaa tapahtumassa ja tukemalla tapahtumaa taloudellisesti. Värikäs Vuosaari 2006 oli laajalle levinnyt yli kymmenen erillisen toimijan järjestämä ja tukema yhteistapahtuma. Varsinainen tapahtuma ajoittui yhdelle päivälle ja kuuteen erilliseen tapahtuma- ja esitystilaan, lisäksi samanaikaisesti käveltiin kolmea kaupunkipolkua ja Mustakiven ala-asteen järjestämä aikamatkailukävely. Urakasta selvittiin, mutta paljon taas opittiin.

 

Vuosaaren kesäjuhlat

 

Vuosaaren kesäjuhlat olivat poikkeukselliset, sillä olihan Seuran 40-juhlavuosi ja tilaisuus oli siirretty kaksipäiväiseksi. Kunkin tapahtuman alussa Seuran puheenjohtaja Juha
Helansuo lausui Seuran terveiset ja kiitokset yhteistyökumppaneille. Perjantain nuortenilta hoitui hyvin nuorisoasiainkeskuksen Vuosaari-teamin avustamana ja aikaisempina
vuosina hankitulla rutiinilla.
Lauantaiohjelma oli laadittava tarkoin ehyeksi kokonaisuudeksi sillä aamupäivä oli tehty lapsille ja perheille jonka jälkeen juhlat jatkuivat aikuisten ohjelmistolla.
Perhetilaisuudessa nähtiin mm. Pelle Kaija Pum, taikuri, lasten karaokea, perhejumppaa ja lastennäytelmä. Juontajana toimi Rastilan kartanon isäntä ja ” Viaborgin rakentaja”
1750-luvulta, Anders de Bruce ja hänen rouvansa Hedvig ( Hedda ) Juliana.
Iskelmäteemaillan juonsivat iskelmäradiosta tuttu Maarit Niiniluoto ja ”Vihreät niityt”
iskelmäviikkojen tuottaja Reijo Glad. Esiintyjinä nähtiin mm. Eini, Timangiorkesteri,

huippu karaokelaulajia ja yllätyksenä Anders De Bruce ja Klaus Thomasson. Timo Raittinen vastasi kesäjuhlien organisoinnista. Kesäjuhlia vietettiin 18.-19.8.2006.

 

 

Vuosaaren kaupunkipolut

 

Polkutyöryhmä sai kolme erillistä kaupunkipolkua valmiiksi ja polut julkistettiin Vuotalolla. Polkujen suojelijan pormestari Jussi Pajusen terveiset ja onnittelut tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Jan Vapaavuori pormestarin ollessa estynyt ”Sipoo kiireiden” vuoksi.
Runsas ja korkea-arvoinen kutsuvierasjoukko sai ihastella Pohjois ja Keski Vuosaari,
Kallahti – Aurinkolahti ja Kartano – Aurinkolahti polkujen esitystä virtuaalisesti screeniltä.
Jo tuolloin päätimme, että polkuja tulee tehdä lisää ja niinpä tammikuun alussa 2007 käynnistyi Rastila-alueen polkujen suunnittelu ja koostaminen.

 

Vuosaaren kulttuuripäivät ( Itä-Helsingin kulttuuriviikot )

 

Anja Hinkkasen johdolla syntyi taas jokavuotinen Vuosaaren kulttuuripäivät, jotka ovat Itä-Helsingin kulttuuriviikot ry:n, Vuosaari-Seura ry:n ja tukijoiden yhdessä järjestämä huomattava kulttuuritapahtuma. Tapahtumat käynnistyivät jo 9.10 Vuotalossa vietetyllä
koululaiskonsertilla, ja huipentuivat 14.10 Columbuksessa olleeseen kulttuuritoriin ja

 

Vuosaari-Seuran 40-vuotisjuhlatilaisuus ja –iltamat 

 

Juhlia vietettiin 13.10. ja ilta oli Seuran virallinen 40-vuotisjuhla ja onnittelutilaisuus.
Galleriassa oli samanaikaisesti 50-vuotiaan tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n näyttely ja aulassa Matti Pöhön kokoama  –Vuosaaren arkea ja juhlaa—valokuvanäyttely. Onnittelujen ja tarjoilun jälkeen juhlaväki sai nauttia kulttuuriesityksistä Vuosalissa, joka oli muutettu klubimuotoon.

Rastilan kartanon isäntä ja Mustalahden tiiliruukin omistaja 1750-luvulta, Anders De Bruce saapui tilaisuuteen kertomaan muistoja omasta ja Vuosaaren historiasta. Sakarat ja Helsingin pitäjän tanhuajat, Anja Hinkkasen johdolla toi iltamaperinnettä tilaisuuteen musiikkinäytelmällä –Sata vuotta sitten Helsingin maalaiskunnassa.

Kolme huippuhyvää kuoroa Vuosaaren mieskuoro, Discantus ja Procantus ilostuttivat juhlaväkeä taitavilla laulajillaan ja sovituksillaan.

Illan tanssimusiikista vastasi monipuolinen orkesteri –Arvon herrat –

 

4.3 Maankäyttötoimikunta

 

Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Maankäyttötoimikuntaan kuuluivat Ilkka Sulanto ja Matti Suomela. Lisäksi Staffan Lodeniusta käytettiin asiantuntija. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

–       Helsingin kaupungin liikuntapalvelut senioreille Vuosaaressa (16.1.)

 

–       Villa Harbon huvilatontin sekä rantasaunatontin asemakaavamuutos (5.4.)

 

–       Helsingin sataman hakemus poiketa Vuosaaren satamakeskuksen logistiikka-alueen asemakaavasta (3.5.)

 

–       Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus ympäristöineen, asemakaavan muutos (31.5.)

 

–       Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.5.)

 

–       Retkeilijänkadun korttelit, asemakaavan muutos, OAS (8.6.)

 

–       Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288 sekä puisto- ja katualueet (22.6.)

 

–       Kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesitys, OAS (1.11.)

 

–       Meri-Rastila – Ramsinranta III, asemakaava ja asemakaavan muutos, OAS (15.11.)

 

4.4 Taloustoimikunta

 

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Taloustoimikuntaan kuuluivat Juha Helansuo, Eija Loukoila ja Siku Jyrkänne. Viimeinen virke korjataan seuraavasti: Tilinpäätös osoittaa + 7 139, 52 €  poistojen jälkeen.

 

4.5 Tiedotustyöryhmä

 

Tiedotustoimintaa hoiti Siku Jyrkänne tiedotustyöryhmän ja nettitoimituksen kanssa. Tiedotustyöryhmään kuuluivat Juha Helansuo, Eija Loukoila, Marko Peltola ja Riitta Kittilä.  

 

 

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

 

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 21.3. ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2006 viljelypalstojen vuokrauksen. Porslahden toimikuntaan kuuluivat Sirkku Savela ja Susanna Kanerva. Fallpakan toimikuntaan kuuluivat Eija Loukoila, Antti Niemi, Hertta Sirkiä, Marja Hjelt ja Rauha Rissanen
 

5. Toimintaryhmät

 

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2006 toimivat seuraavat toimintaryhmät:

 

Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä

 

Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Matti Pöhö, Jäsenet DI Risto Nyberg (Meri-Rastila, VTM Petri Parrukoski (Aurinkolahti),  FM Matti Lipponen Meri-Rastila ja varatuomari Päivi Pösö (Keski-Vuosaari) sekä FT, biologi Tapio Solonen. V. 2006 työryhmällä oli 4 kokousta ja se teki lukuisia aloitteita kaupungille. Vuosaari-seuran ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä on toiminut v.2005 alusta alkaen ja jatkaa toimintaansa.

 

YKS2-turvallisuushanke

 

Vuosaaren turvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke on aloitettu. Hankkeen Vuosaaren yhteyshenkilö on Timo Raittinen ja toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään asukkaille suunnattu kysely, jonka tulosten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin kaupunginosan turvallisuuden parantamiseksi.

Edellinen artikkeliTankovainio-Broända
Seuraava artikkeliMielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesityksestä