Toimintakertomus 2007

0
837

TOIMINTAKERTOMUS 2007

1. Yleistä

Vuosi 2007 oli seuran 41. toimintavuosi. Seuran toiminnasta ja aikaansaannoksista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa.

 2. Seuran jäsenistö ja talous


Seuralla oli 416 henkilöjäsentä, joista 306 on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2007. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Maksaneiden jäsenten lukumäärä kasvoi 26 henkilöjäsenellä. Kokonaisjäsenmäärä pieneni 34:llä, kun 2 vuotta maksamatta olleita karsittiin jäsenrekisteristä. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

Seuran toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla ja myyntituloilla. Jäsenmaksut ovat rahoituksessa kuitenkin tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus on ollut erittäin tärkeää. Henkilöjäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

 3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eero Hildén (varapj.), Mervi Limnell (siht.), Siku Jyrkänne, Anja Hinkkanen, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päivikki Voipaala ja Riitta Kittilä.
Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 27.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 26.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 20.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio.

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eero Hildén (varapj.), Mervi Limnell (siht.), Siku Jyrkänne, Anja Hinkkanen, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päivikki Voipaala ja Riitta Kittilä.Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 27.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 26.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 20.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio

4. Seuran toimikunnat


4.1. Asukastoimikunta

Asukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2007, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi pidettiin kaksi kaikille avointa kokousta ns. Vuosaari-foorumia. Kevätkaudella 27.3. esillä olivat liikenne ja rakennusvalvonta-asiat; syyskaudella 23.10. käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta. Asukastoimikunta piti vuonna 2007 myös kaksi omaa kokousta, joissa se linjasi ja tehosti toimintaansa. Toimikunnalla on nyt apuna sekä kokouksia valmisteleva työryhmä että lausuntoja laativa työryhmä.
Asukastoimikunnassa oli kuluneena vuonna 28 jäsentä.. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta sekä Rastilankalliosta ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2007 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus ja Mustavuoren luonto- ja virkistysalueen turvaaminen, Pauligin ns. kahvikorttelin kaava ja monet pienemmätkin kaavahankkeet, sataman ja sen liikenneyhteyksien rakentuminen ja niihin liittyvät ympäristökysymykset, Keski-Vuosaaren puisto- ja katusuunnitelmat, vuosaarelaisten palvelut, erityisesti urheilu- ja liikuntapalvelut, Vuosaaren imago ja houkuttavuus myös työpaikka-alueena. Seuran maankäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Aktiivisesti on kantaa otettu. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; sitä on vaikea mitata, mikä niiden todellinen vaikutus on ollut.

4.1. AsukastoimikuntaAsukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2007, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi pidettiin kaksi kaikille avointa kokousta ns. Vuosaari-foorumia. Kevätkaudella 27.3. esillä olivat liikenne ja rakennusvalvonta-asiat; syyskaudella 23.10. käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta. Asukastoimikunta piti vuonna 2007 myös kaksi omaa kokousta, joissa se linjasi ja tehosti toimintaansa. Toimikunnalla on nyt apuna sekä kokouksia valmisteleva työryhmä että lausuntoja laativa työryhmä. Asukastoimikunnassa oli kuluneena vuonna 28 jäsentä.. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta sekä Rastilankalliosta ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2007 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus ja Mustavuoren luonto- ja virkistysalueen turvaaminen, Pauligin ns. kahvikorttelin kaava ja monet pienemmätkin kaavahankkeet, sataman ja sen liikenneyhteyksien rakentuminen ja niihin liittyvät ympäristökysymykset, Keski-Vuosaaren puisto- ja katusuunnitelmat, vuosaarelaisten palvelut, erityisesti urheilu- ja liikuntapalvelut, Vuosaaren imago ja houkuttavuus myös työpaikka-alueena. Seuran maankäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Aktiivisesti on kantaa otettu. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; sitä on vaikea mitata, mikä niiden todellinen vaikutus on ollut.

4.2 Kulttuuritoiminta 


Vuosaaren K e s ä j u h l a t 10.-12.8.2007
Vuosaaren Kesäjuhlat pidettiin kolmipäiväisinä. Ohjelmaa oli rakennettu neljälle kohderyhmälle. Kävijöitä näiden kolmen päivän aikana oli yli 5000 henkeä. Kesäjuhlien ohjelmakoordinaattorina toimi Timo Raittinen.
pe 10.8. klo 18 – 24 Nuorten ilta 
la 11.8. klo 14-17 Perheen yhteinen hetki
la  11.8. klo 18-01 Tunnelmaa, tanssia ja iskelmää
su 12.8. klo 11-12 Luontokirkko
P o l k u t y ö r y h m ä
Vuosaari Seura ry. sai Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastosta 2000 €:n apurahan Rastilan kartanon tutkimusta varten. Juha Helansuo, Matti Pöhö ja Eero Hildén vastaanottivat 10.5 Järvenpäässä apurahan ja kunniakirjan.
Polkutyöryhmässä ovat toimineet Eero Hilden , Matti Lipponen ja Anja Hinkkanen. Apuaan ovat antaneet Juha Helansuo ja Tiina Sillgren. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa (9.1. 1.4., 13,3 ,18.4 ., 24.5., 29.7. , 28.8.) sekä pitänyt lukuisia sähköpostineuvotteluja. Valokuvausretki Ramsinniemeen tehtiin 22.4.
Kaupunkipolkuihin liittyvä m u i s t e l u tapahtuma haastatteluineen
pidettiin 10.5. Albatrossissa .Mukana oli mm. Lars Friberg sekä Mäkisen sukua. Yleisöä oli runsaat kolmekymmentä. Matti Lipponen haastatteli 4.12. Rastilan kartanossa Aatto Tolinia ja Reima Koskista.
Senioritiistain l u e n n o i l l a Vuotalon salissa erittäin runsaalle yleisölle esiintyivät
1.2.   Anja Hinkkanen (Löydä uutta Vuosaaresta)
11.9 .Sauli Kepsu  ( Paikannimien historiaa )
6.11. Matti Lipponen (Rastilan kartanon ja ympäristön historiaa)
K a u p u n k i p o l k u o p a s t u k s e t
Talvinen kävely Rastilassa toteutettiin 4.3. ,oppaana Anja ja Eero. Värikäs Vuosaari-tapahtumassa 5.5. kaksi opaskierrosta, Anja ja Eero. Saksalaisen koulun henkilökunta teki retken Vuosaareen 31.5 ,oppaana englannin kielellä toimi Anja. Osallistujia lähes 30. Vuosaaren satamaan tutustuttiin bussiretkellä 18.6. Anja ja sataman tiedottaja opastivat. Rastilan kesäinen polkukierros tehtiin 26.8.  Osallistujia parikymmentä. Oppaana Anja. Syksyinen kävely tehtiin 21.10 hienossa ruskasäässä päätyen Lokitien venesatamaan, jossa LC Vuosaari lionsklubi tarjosi makkarat ja kahvit. Anja opasti lähes 30 reippailijaa. (tämä ei varsinaisesti ollut VSS:n tapahtuma)
Vuosaari Seuran  info- ja myyntipöytä oli esillä Vuosaaren kesäjuhlassa 11.8. Arvat tekivät kauppansa ja talkoolaisina häärivät Eija, Päivikki, Anja ja Marjo. (hääri koko porukka ketkä vain pääsivät Timo, Eero, Matti.P, Memmu ainakin) Vuosaaren Kulttuuripäivillä oli 3.10. Columbuksessa Kulttuuritori, jossa olivat mukana myös Vuosaaren Sydänyhdistys,Lions-klubi, Kokoomus ja Itä-Helsingin Taideseura.Musiikkiohjelmaa esittivät Silkkikutomon hanuristit.
Yhteistyössä kauppakeskus Columbuksen kanssa järjestettiin j o u l u k a u d e n avaus 23.11 glögitarjoiluineen.Kauppakeskus täyttyi ennätysyleisöstä. Musiikkiohjelmaa esittivät Vuo-Veikot ja Sakarat. J o u l u t a p a h t u m a  8.12  sujui hienosti rauhallisemmissa merkeissä. Kirjat ja kortit tekivät kauppansa. Jouluista ohjelmaa esittivät Sakarat laulupelimannit yhtyeineen. Talkoissa häärivät Hertta,Boris, Leeni.Eero ja Anja. Taphtumakuvaajana toimi Matti Pöhö
J ä s e n i l ta
Vuosaari Seura ry järjesti Rastilan kartanossa 30.11 iloisen jäsenillan. Esiintymässä olivat Rainer Friberg, Aale Lindgren, Timo Raittinen ja Vuosaaren Kesäteatteri esittäen parhaita paloja Maria Jotunin kesäisestä näytelmäkoosteesta. Improvisaationäytelmä muodostui illan hauskaksi kohokohdaksi. Osallistujia oli parikymmentä.
V u o s a a r e n  k u l t t u u r i v i i k o n l o p p u 12.-  14.lokakuuta Vuotalossa :
Perjantain Nuorissa Itää -estradilla (ilmaistapahtumassa) esiintyivät Vuosaaren musiikkikoulun nuoret soitinsolistit ja bändi sekä Oulunkylän musiikkiopiston bändi ja Pohjois-Helsingin musiikkikoulun hevibändi. Vuosali oli täynnä nuorten esiintyjien faneja ja vanhempia.
Lauantain konserttitanssiaisissa esiintyi Pelimanniyhtyeiden  Suomen mestari Esbo Spelmanslag solistinaan Vieno Kekkonen. Sunnuntain perhekonsertissa esiintyivät Itä-Helsingin Musiikkiopiston nuoret solistit.
Yhteistyö seurakunnan kanssa
Anja Hinkkanen järjesti yhteistyössä khra Seppo Tirkkosen ja kanttori Teija Tuukkasen kanssa luontojumalanpalveluksen Rastilan kartanolle 12.8. Väkeä oli yli 300 henkeä. Vuosaari Seuran edustajat keräsivät kolehdin, joka käytetään kouluille jaettavaan polkumateriaalipaketteihin. Anja toimi myös säestäjänä ja laulattajana Vuosaaren kirkossa virsimaratonissa viikolla 21.

4.3 Maankäyttötoimikunta


Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.
 mielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta 28.3.2007
Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 26.02.2007
Lausunto  Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 26.02.2007
Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit Asemakaavan muutosluonnos 6.3.2007
mielipide vuosaaren sataman ja sen ympäristön ja asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tehdystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 13.2.2007
kaupunginhallitukselle: vuosaaren vpk:n tilat 9.5.2007
Mielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta, 28.2.2007
lausunto keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelmasta, 1.6.2007
Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemukseen, 20.3.2007
lausunto Särkkäniemen grillipaikasta 9.11.2007
4.4 Taloustoimikunta

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Kauden suurimpia taloudellisia haasteita oli Vuosaaren kesäjuhlan rahoitusjärjestelyjen hoitami-nen. Kesäjuhlan tuotanto- ja tiedotuskuluihin kyettiin hankkimaan yhteistyökumppaniemme rahallista tukea ja mainostuloja niin, että Vuosaari Seuran rahalliseksi tueksi tapahtumalle jäi arpajaistulojen jälkeen 1 639,87 €.

Kokonaisuudessaan Vuosaari-Seura ry:n taloudenpidossa onnistuttiin tekemään voitollinen tilinpäätös +3 225,72 €.

 4.5 Tiedotus- ja nettityöryhmä

Tiedotus- ja nettityöryhmän työskentelystä vastasivat vuonna 2007 Juha Helansuo, Sirpa Jyrkänne ja Riitta Kittilä. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat myös Marjo Haatainen, Bjarne Nitovuori ja Marko Peltola. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston www.vuosaari.fi ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.

Tiedotus- ja nettityöryhmän työskentelystä vastasivat vuonna 2007 Juha Helansuo, Sirpa Jyrkänne ja Riitta Kittilä. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat myös Marjo Haatainen, Bjarne Nitovuori ja Marko Peltola. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.

Keskeiset tapahtumat kertomusvuonna
Vuoden alussa uusittiin seuran esite. Esitettä on jaettu mm. eri tapahtumien yhteydessä ja se on ollut saatavilla nettisivuilta. Esite käännettiin myös ruotsiksi.
Kaupungiosasivuston www.vuosaari.fi nettisivujen yritysrekisteriä laajennettiin, hakutoimintoja monipuolistettiin ja ulkoasua uudistettiin. Kertomusvuoden lopussa yritysrekisterissä oli 216 yritystä. Yritysrekisteri on ollut sivuston suosituin palvelu. Yritysrekisterin ylläpitämisestä on vastannut Verkosto-osuuskunta Vuonet yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa.
19.3.2007 järjestettiin Vuosaari-Seuran jäsenille ja muille vuosaarelaisille yhteisöille avoin Vuosaari.fi sivusto tutuksi -koulutusilta, jossa harjoiteltiin uutisten ja tapahtumien lisäämistä sivustolle.
Vuoden aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty yhteistyötä Meri-Vuosaaren  työttömät ry:n kanssa. Jäsentietojen hallinnassa otettiin vuoden aikana käyttöön Jäseri-ohjelma, joka mahdollistaa jäsentietojen aikaisempaa joustavamman hallinnan. Vuoden lopussa Vuosaari-Seurassa oli 416 jäsentä.
Suurin yksittäinen tiedotus- ja nettityöryhmän ponnistus oli kesäjuhlien tiedotus. Kesäjuhlien tiedotusta varten tuotettiin juliste, flyeri, useita lehti-ilmoituksia sekä mediaa varten lehdistötiedote. Vuosaari-lehteen tuotettiin useamman jutun tiedotuspaketti kesäjuhlien ohjelmasta ja kesäjuhlat saivatkin näyttävästi tilaa lehdessä. Lisäksi Kauppakeskus Columbus tuki kesäjuhlia tarjoamalla ilmaista markkinointitilaa. Yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa tuotettu kesäjuhlien äänimainos pyöri kauppakeskuksessa juhlia edeltävän viikon ajan ja juhlaviikonloppuna järjestettiin kauppakeskuksen keskusaukiolla tiedotusiskuja ja jaettiin juhlien mainoksia. Kesäjuhlien tiedotuksessa tehtiin yhteistyötä Vuotalon ja Stoan tiedotuksen kanssa.
Seura on tiedottanut toiminnastaan osallistumalla keskeisiin paikallisiin tapahtumiin. Seuran infopöydällä on ollut jaossa seuran esitettä ja tapahtumakalenteria ja myynnissä Vuosaari-kirjaa, Vuosaari T-paitaa sekä kesällä ilmestyneitä Vuosaari-postikortteja.

Vuoden alussa uusittiin seuran esite. Esitettä on jaettu mm. eri tapahtumien yhteydessä ja se on ollut saatavilla nettisivuilta. Esite käännettiin myös ruotsiksi. Kaupungiosasivuston nettisivujen yritysrekisteriä laajennettiin, hakutoimintoja monipuolistettiin ja ulkoasua uudistettiin. Kertomusvuoden lopussa yritysrekisterissä oli 216 yritystä. Yritysrekisteri on ollut sivuston suosituin palvelu. Yritysrekisterin ylläpitämisestä on vastannut Verkosto-osuuskunta Vuonet yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa.19.3.2007 järjestettiin Vuosaari-Seuran jäsenille ja muille vuosaarelaisille yhteisöille avoin Vuosaari.fi sivusto tutuksi -koulutusilta, jossa harjoiteltiin uutisten ja tapahtumien lisäämistä sivustolle. Vuoden aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty yhteistyötä Meri-Vuosaaren  työttömät ry:n kanssa. Jäsentietojen hallinnassa otettiin vuoden aikana käyttöön Jäseri-ohjelma, joka mahdollistaa jäsentietojen aikaisempaa joustavamman hallinnan. Vuoden lopussa Vuosaari-Seurassa oli 416 jäsentä. Suurin yksittäinen tiedotus- ja nettityöryhmän ponnistus oli kesäjuhlien tiedotus. Kesäjuhlien tiedotusta varten tuotettiin juliste, flyeri, useita lehti-ilmoituksia sekä mediaa varten lehdistötiedote. Vuosaari-lehteen tuotettiin useamman jutun tiedotuspaketti kesäjuhlien ohjelmasta ja kesäjuhlat saivatkin näyttävästi tilaa lehdessä. Lisäksi Kauppakeskus Columbus tuki kesäjuhlia tarjoamalla ilmaista markkinointitilaa. Yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa tuotettu kesäjuhlien äänimainos pyöri kauppakeskuksessa juhlia edeltävän viikon ajan ja juhlaviikonloppuna järjestettiin kauppakeskuksen keskusaukiolla tiedotusiskuja ja jaettiin juhlien mainoksia. Kesäjuhlien tiedotuksessa tehtiin yhteistyötä Vuotalon ja Stoan tiedotuksen kanssa. Seura on tiedottanut toiminnastaan osallistumalla keskeisiin paikallisiin tapahtumiin. Seuran infopöydällä on ollut jaossa seuran esitettä ja tapahtumakalenteria ja myynnissä Vuosaari-kirjaa, Vuosaari T-paitaa sekä kesällä ilmestyneitä Vuosaari-postikortteja.

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus pidettiin maaliskuussa ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2007 viljelypalstojen vuokrauksen.

5. Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä

Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmän pj merkonomi Matti  Pöhö,
jäsenet: DI Risto Nyberg, VTM Petri  Parrukoski, varatuomari Päivi Pösö, FM Matti  Lipponen, biologi  Tapio Solonen. Lisäksi kahdessa kokouksessa oli pyydettyinä asiantuntijoina paikalla: Vuosaaren Pujehtijoiden pj Tuomo Rantanen  sekä VS varapj Eero Hilden.
 
Ympäristön, rakentamisen ja palveluiden laatutyöryhmä kokoontui v.2007 seitsemän kertaa ja lisäksi piti vielä epävirallisia palavereita sekä sähköpostikokouksia lisäksi Suomelan aloitteesta laatutyöryhmä sai tehtäväkseen tehdä lausunnot kahdesta luonnonsuojelualuetta koskevasta hankkeesta ja lisäksi Pohjois-Vuosaaren polttoaineiden uuden jakelupisteen avaamisesta.

Laatutyöryhmä otti esille mm. terveydenhoidon ja  th-palveluiden laatu sekä palveluaspekteja.

 Asuntorakentamisen laatuongelmista keskusteltiin mm. Vuosaaren kanavanrannan uusien rakennusten laatuongelmista. Lukuisia aloitteita tehtiin mm julkisen liikenteen järjestelyihin sekä palvelubussien toimintoihin. Lisäksi pyydettiin kaupungin ympäristökeskukselta/HKR mittauksia Vuosaaressa ilmanlaadun mittauksista. Yksi merkittävä aihe oli Vuosaaren edustan vesien  kunto. Asian jatkovalmistelu tehdään v.2008  puolella.
Vuosaaren kanavan hoitamisesta niin että kunnollisella ylläpidolla taataan siisteys ja toimivuus. Vuosaaren historiallisten rakennusten kuntokartoituksesta keskusteltiin ja asiaa jatketaan v.2008 puolella isomman  aloitteen muodossa. Kaupungin osuuden tehostamista asukastoimikunnan osalta niin että osallistuvat asukastoimikunnan kaikkiin kokouksiin. Tämä aihe herätti keskustelua ja toimintojen kehittäminen ja laatu niin että asukastoimikunnan kokouksien muistioita kehitetään Palvelujen toimivuus Vuosaaressa sekä liikenne ja turvallisuusasioita käsiteltiin myös laatutyöryhmän kokouksissa v.2007.

 

Edellinen artikkeliAurinkolahden venesatama
Seuraava artikkeliVuoden vuosaarelainen Marjaliisa Siira