Toimintakertomus 2008

0
864

  

 Vuosaari-Seura ry

 

 

Toimintakertomus 2008
 
1. Yleistä
 
Vuosi 2008 oli seuran 43. toimintavuosi. Seuran toiminnasta ja aikaansaannoksista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa ja internet-sivuilla.
 
2. Seuran jäsenistö ja talous
 
Seuralla oli 441 henkilöjäsentä 2008 lopussa. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisö- ja yritysjäseniä. Maksaneiden jäsenten lukumäärä kasvoi muutamalla henkilöjäsenellä. Toimintavuoden tavoitteena oli lisätä kampanjointia ja kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusiin vuosaarelaisiin.

Seuran toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla ja myyntituloilla. Jäsenmaksut ovat rahoituksessa kuitenkin tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus on ollut merkittävää. Henkilöjäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä (7) eurona.

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto
 
Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eero Hildén (varapj.), Matti Pöhö (siht.), Anja Hinkkanen, Mikko Pesola, Marja Hjelt, Tiina Sillgren ja Leeni Hurskainen sekä Marko Peltola.
Johtokunta kokoontui 11 kertaa, jonka lisäksi seuran johtokunta ja toimihenkilöt kokoontuivat 19.1 kulttuurikeskus Sofiaan suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 31.3 Tehtaanpuiston koulun- ja Vuosaaren lukion ruokalassa ja syyskokous pidettiin samassa paikassa 24.11. Seuran taloudenhoitajana toimi Tiina Sillgren. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva
 
4. Seuran toimikunnat :

4.1. Asukastoimikunta
 Asukastoimikunta kokoontui Helsingin kaupungin Vuosaari-projektin ja kulloinkin tarvittavien virastojen edustajien kanssa yhteiskokouksiin 3 kertaa ja asukastoimikunnan  omiin kokouksiin 2 kertaa. Lisäksi pidettiin 3 kaikille avointa tilaisuutta ns. Vuosaari-foorumia.
Asukastoimikunnassa oli puheenjohtajan lisäksi 28 jäsentä. Jäsenistöä valittaessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta sekä Rastilankalliosta ja näin on pyritty osaltaan edistämään asukasvaikuttamisen tasapuolisuutta. Esillä vuonna 2008 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus ja Mustavuoren luonto- ja virkistysalueen turvaaminen rakentamiselta ja monet pienemmät kaavahankkeet, sataman ja sen liikenneyhteyksien rakentuminen ja niihin liittyvät ympäristökysymykset, Keski-Vuosaaren puisto- ja katusuunnitelmat, vuosaarelaisten palvelut, erityisesti urheilu- ja liikuntapalvelut, Vuosaaren imago ja houkuttavuus myös työpaikka-alueena. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämiseksi virkamiehille ja politikoille. 
 

4.2 Kulttuuritoiminta
 
Vuosaaren VII Kesäjuhlat lauantai 22.- 23.8. 2008. LOHIKÄÄRMEPUISTO:n esiintyjät:
-Saseka House Band
-Nukketeatteri Helmi
-Yhteislaulua Anja Hinkkanen

Tapahtumakumppanit:
Kaikki vuosaarelaiset poliittiset puolueet, LC Hki Vuosaari, Vuosaari-seura ry, Vuosaaren Sydänyhdistys ry, Vuosaaren pienkiinteistöt, MLL kahvio ja temppurata, HipKo, Vuosaaren Viikingit – jalkapallotytöt, Porvoon palvelukoirat, Hattaranmyynti

Iltatapahtumat:
Kesäteatteriesitys Maaria Blomma Vuosaaren kartanopuistossa. (Seuran tukema tapahtuma).
Ravintola Maininki klo 19  Kurpitsa-yhtye, HELKA:n kunniakirjojen jako vuosaarelaisille aktiivisille kotiseututyön tekijöille.

su 23.8. luontokirkko (siirrettiin  kirkkoon sisälle sateen vuoksi)
Jumalanpalvelus Seppo Tirkkonen, Sakara-ryhmän laulupelimannien kansanlaulukirkko

Vuosaaren kulttuuripäivät:
Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen 5.-25.10.2008  yhteydessä pidettiin Vuosaaren oma kulttuuri-viikonloppu.
Perjantaina 17.10 klo 18 Vuotalossa NUORISSA ITÄÄ-tapahtumassa vuosaarelaiset lapset ja nuoret esiintyvät iloisesti musisoiden. Mukana olivat myös Vuosaaren musiikkikoulun nuorimmat soittajat. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy !

Lauantaina 18.10  oli klo 11- 14 kauppakeskus Columbuksessa jo perinteeksi muodostunut  KULTTUURITORI. Vuosaarelaiset järjestöt ja yhteisöt esittelivät toimintaansa. Vuosaari-Seuran pöydässä myytiin postikortteja, Vuosaari-DVD:tä ja Vuosaari-paitoja. Hipko jakoi tietoa nuorille omasta urheilutoiminnastaan.

Itä-Helsingin taideseura ry ja Vuosaaren Sydänyhdistys ry olivat mukana sekä erikoisuutena yliopiston suomenkielen tutkimuslaitos KOTUS keräsi tietoa itähelsinkiläisten "slangista"  ja nykysuomen kielestä.

Lauantaina 18.10 esitettiin  Jussi Kylätaskun tekstiin ja tositapahtumiin perustuva väkevä näytelmä MAARIA BLOMMA Vuotalossa. Näytelmä oli Vuosaaren kesäteatteri ry:n ja vuosaarelaisten harrastajanäyttelijöiden suurteos.
 
Sunnuntaina 19.10 esitettiin koko perheelle riemukas tanssi- ja perinneleikkinäytelmä TAABORIN TANTEREILLA. Vuoden nuorisoseura KLAUKKALA toi lavalle 100 lasta ja nuorta. Näytelmässä seurattiin yhtä kesäistä päivää Aleksis Kiven lapsuuden maisemissa Palojoen Taaborinvuorella. Ilmaisesityksen tarjosi Itä-Helsingin Kulttuuriviikot.

Kaupunkipolkukävelyt:
13.4. Monikulttuurisille perheille Columbus-Kartano-Aurinkolahti (oppaana: Anja Hinkkanen)
  4.5.  Meri Rastila- Ramsinniemi  (oppaat: Matti Lipponen, Anja Hinkkanen ja Eero Hildén)
21.5  Palvelutalo Cecilian väelle tilattu Vuosaari kiertoajelu (oppaat: Anja Hinkkanen ja Jyrki Lohi)
12.6  Helsinki-päivän yleisölle Columbus- Kartano- Aurinkolahti (oppaana: Anja Hinkkanen)
12.8  Tilattu kävely Helsingin Veteraaniopettajat Columbus-Aurinkolahti-Columbus (oppaana: Anja Hinkkanen)
7.9  Yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa laulut ja tutustuminen Rastilan kartanoon (Anja Hinkkanen)
4.10  Kaksikielinen koekävely Columbus-Aurinkolahti-Kallahti. Kielinä suomi ja venäjä, oppaina Pauli Saloranta (HELKA), Olga Svanberg (Logrus ry) ja Eero Hildén. Helkan ja Logrusin tarkoituksena oli testata kaksikielisen opastuksen toimivuutta aidolla kaupunkipolulla. Tilaisuuden jälkeen oli Vuotalon kirjakahvila Pokkarissa keskustelutilaisuus kaupunkipoluista maahanmuuttajien näkökulmasta.   Mukana oli toistakymmentä henkeä, kauimmaiset  Hyvinkäältä saakka.
12.10 Meri Rastila-Ramsiniemi  (oppaana: Anja Hinkkanen)
Lisäksi:
17.5  Yhdessä Vuosaaren Sydänyhdistyksen kanssa Mustavuorilinnoitus-retki (oppaat: Eero Hildén, Olli Oosi ja Marja Isomäki).

4.3 Maankäyttötoimikunta
 
Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty kolmikantayhteistyössä, asukastoimikunnan, Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa:

10.2. Mielipide Vuosaaren Aurinkolahden venesataman asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hankenumero 705, OAS 775-00/08
17.9. Lausunto Vuosaaren Merikeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11789 Kslk 2008-847 Karttaruutu M5/P1-2. Hankenumero 713
26.9. Vuosaaren palvelulinjojen uudistus
23.10. Mielipide Kehä I:n ja Itäväylän liittymäsuunitelmasta. Liikennesuunntielma Kslk 2007-501
10.12. Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavan muutoksesta koskevaan osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaan 11.11.2008 (Hanke 706, Kslk 2002-2234, Oas 310-01/08)
12.12. Pohjois-Vuosaaren uusi asemakaavaluonnos. Kslk 2002-2366
 

4.4 Taloustoimikunta
 
Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Tiina Sillgrenin johdolla Seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Kauden suurimpia taloudellisia haasteita oli edellisten vuosien tapaan Vuosaaren kesäjuhlan rahoitusjärjestelyjen hoitaminen.
Toimikunnan haasteena oli saada viljelypalstojen kustannuspaine hallintaan. Kustannuksia ovat lisänneet ilkivalta, väärä jätteiden käsittely ja vesihuolto.
Kirjanpidossa siirryttiin ulkoiseen kirjanpitoon, jonka suorittaa Tiliria Oy Vuosaaresta.
Kokonaisuudessaan Vuosaari-Seura ry:n taloudenpito oli hallittua ja kulut maltillisia.

 4.5 Tiedotus- ja nettitoimikunta
 
Tiedotus-ja nettitoimikunnasta vastasi Eija Loukoila, mukana: Juha Helansuo, Marko Peltola ja Eero Hildén ja jäsenasiat Riitta Kittilä. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston www.vuosaari.fi ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.
Kaupunginosasivuston nettisivujen hakutoimintoja monipuolistettiin. Kertomusvuoden lopussa yritysrekisterissä oli n. 200 yritystä. Yritysrekisteri on ollut sivuston suosituin palvelu. Sivuilla on ollut vuoden loppuun mennessä yli 450 000 kävijää ja vuosaari.fi-sivut ovat kolmen kärkijoukossa, mitatessa Helsingin kaupunkiosasivujen kävijämääriä.

Vuoden aikana lähetettiin 2 jäsenkirjettä ja yksi erillinen palstaviljelijöille. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty talkootyötä johtokunnan ja jäsenien kanssa kulujen säästämiseksi. Sähköpostiosoitteisto ei ole vielä kovin kattava, joten vielä ei päästä laajemmin hyödyntämään jäsenpostin lähettämistä sähköisenä. Jäsentietojen hallinnassa on käytössä JÄSERI-jäsenrekisteriohjelma, joka mahdollistaa jäsentietojen aikaisempaa joustavamman hallinnan.
 
Suurin yksittäinen tiedotus- ja nettityöryhmän ponnistus oli kesäjuhlatiedotus. Kesäjuhlien tiedotusta varten tuotettiin ohjelmaflyeri, juliste ja useita lehti-ilmoituksia. Seuran infopöydällä oli jaossa seuran esitettä ja tapahtuma-infoa ja myynnissä Vuosaari-kirjoja, Vuosaari T-paitoja, Vuosaari-DVD:tä ja -postikortteja.
 

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Marja Hjelt (Fallbacka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus pidettiin 10.4. kirkon Taivaanrantasalissa ja siivoustalkoot 3.5. molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti teknisesti viljelypalstojen vuokrauksen ja varaukset.

4.7 Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutoimikunta 
 
Puheenjohtajana toimi Matti Pöhö. Jäsenet: Risto Nyberg, Petri Parrukoski, Päivi Pösö, Matti Lipponen, Tapio Solonen ja uutena toimikuntaan liittyi Mari Huusko.

Ympäristön, rakentamisen ja palveluiden laatutyöryhmä kokoontui v.2008 5 kertaa ja lisäksi epävirallisia palavereita sekä sähköpostikokouksia pidettiin useita.
Ympäristön asioista on ollut erityisesti esillä ilmanlaadun mittaaminen Vuosaaressa, pohjavesialueiden suojaaminen sekä Mustavuoren ulkoilu ja luontoalue. Mustavuori ei ole pelkästään merkittävä seudullinen ulkoilupaikka, vaan sillä on merkittävä rooli toimia ilman epäpuhtauksien suodattimena.  Myös Uutelan alue toimii ilman epäpuhtauksien suodattimena virkistysalueen lisäksi. YTV:lle tehtiin aloite ilmanlaadun mittausten aloittamisesta Vuosaaressa.
Vuosaaren merialueiden veden laadun kunnon selvittely oli laatutoimikunnassa esillä ja aiheen käsittelyä jatketaan myös jatkossa. Veden laadun lisäksi on keskusteltu myös siitä, onko Vuosaaren edustalta kalastetut kalat syöntikelpoisia?
Rakentamisen osalta laatutoimikunta on keskittynyt rakentamisen laadun kohentamiseen ja sen seuraamiseen. Vuosaaren historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostamisen tarpeesta on tehty aloite kaupungille.
Palveluiden tilasta keskusteltiin ja tilastojen pohjalta tarkasteltiin Vuosaaren ja lähiympäristön palvelujen kehittymistä. Terveydenhuollon asioita käsiteltiin yleisesti mm. kunnallisten terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadun osalta. Vammaisten kuljetuspalvelujen kehitystä tarkkailtiin ja annettiin kaupungille mielipidelausuntoja asiasta.
 

4.8 Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunta oli mm. organisoimassa Perjantaina 17.10 klo 18 Vuotalossa NUORISSA ITÄÄ-tapahtumaa. Toimikunta on vailla vakinaista vetäjää, mutta koordinoijana ja yhteyshenkilönä toimi Timo Raittinen

5. Muut toiminta- ja työryhmät

5.1 Retki-ja matkaryhmä

17.5  Yhdessä Vuosaaren Sydänyhdistyksen kanssa Mustavuorilinnoitusretki (oppaat: Eero Hildén, Olli Oosi ja Marja Isomäki).
 
5.2 Turvallisuustyöryhmä

Työryhmää veti Timo Raittinen. Työryhmä on jaettu alueellisiin SAFETY-ryhmiin, jotka kaikki vastasivat omasta osa-alueestaan. Työryhmä keskittyy paikalliseen rikosturvallisuuteen (ei varsinaisesti väestösuojeluun) ja toimii yhdessä koordinoija Mikko Virkamäen, poliisin, sosiaalityöntekijöiden, koulujen, Columbuksen sekä yksittäisten yrittäjien kanssa. Ryhmä kokoontui 6 kertaa ja yleisötilaisuuksia pidettiin mm. 26.3. Rikosturvallisuus ja häiriökäyttäytyminen ja 14.10. Talo-turvallisuus, kiinteistöjen pelastussuunnitelma ja Satamaturvallisuus.
 
5.3 Vuosaaren yhteismarkkinointihanke
(www.vuosaareen.fi)

Yhteismarkkinointihankkeessa on mukana Helsingin kaupunki, Helsingin Satama, Edupoli, Paulig Oy, kauppakeskus Columbus, Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs.
Tavoitteena on saada yrityksiä ja oppilaitoksia muuttamaan Vuosaareen kasvattamaan seudun työpaikkaomavaraisuutta ja lisäämään Vuosaaren kiinnostavuutta entisestään.

5.4 Lahjoitukset ja huomionosoitukset
Seura sai lahjoituksena Pc-projektorin Visual Service Oyltä, Projektorilla voidaan esittää suoraan tiedostoja Pc:ltä valkokankaalle tai vaaleaan seinään.
Yhdeksälle vuosaarelaiselle aktiivitoimijalle jaettiin Seuran kesäjuhlien yhteydessä HELKA:n (Helsingin kaupunkiosayhdistystenliitto ry) kunniakirjat.

5.5 Muu toiminta
Seura oli vahvasti mukana puolustamassa ns. Mustavuoren alueen säilymistä ulkoilu-ja virkistys-alueena. 9.2 yhdessä Pro Mustavuoren ja muiden vapaa-ehtoisten kanssa järjestettiin aiheeseen liittyvä "Mustavuori Talvitapahtuma", joka toi alueelle runsaasti tapahtumaan osallistuvia ulkoilijoita.

Edellinen artikkeliTutustuminen Vuosaaren Merimieskirkkoon
Seuraava artikkeliVuosaari-seuran viljelypalstatilaisuus 14.4. klo 18