Toimintakertomus 2009

0
1073

  Vuosaari-Seura ry           Toimintakertomus 2009

    
 
1. Yleistä
 
Vuosi 2009 oli seuran 44. toimintavuosi. Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa, internet-sivuilla ja uusina tiedotusväylinä Helsingin uutisten verkkosivuilla Seuran omalla kumppanuussivulla sekä Facebookissa.
 
2. Seuran jäsenistö ja talous

Seuralla oli 452 henkilöjäsentä 2009 lopussa. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenmäärän muutos oli edelliseen vuoteen +11, mutta v. 2009 uusia jäseniä tuli n. 20.
 
Seuran toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla ja tuotemyyntituloilla. Jäsenmaksut ovat kuitenkin talouden tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tuki on ollut merkittävää. Henkilöjäsenmaksu nostettiin seitsemästä kymmeneen euroon, yritys- ja yhteisöjäsenmaksu pysyivät ennallaan ( 60€ ja 20€ ).

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto
 
Johtokuntaan kuuluivat: Eero Hildén ( pj. ), Anja Hinkkanen ( varapj. ), Matti Pöhö (siht.), Mikko Pesola, Marja Hjelt, Hans Ekblom, Tiina Sillgren, Leeni Hurskainen ja Reetta Kuosmanen.
Johtokunta kokoontui 10 kertaa, lisäksi käytiin yhteydenpitoa sähköpostilla ja puhelinneuvotteluin.
Seuran johtokunta ja toimihenkilöt kokoontuivat 14.2. liikuntakeskus Club Houseen suunnittelemaan ja ideoimaan Seuran toimintaa. Ideoista ja korjaavista toimenpiteistä oli vuodenvaihteessa 2009-10 n. 75% toteutettu tai toimenpiteet aloitettu.
Seuran taloudenhoitajana toimi Tiina Sillgren. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva. Varatilintarkastajina toimivat Kalle Kallio ja Matti Suomela.
 
4. Seuran toimikunnat :
 
4.1. Asukastoimikunta
Asukastoimikunta kokoontui Helsingin kaupungin Vuosaari-projektin sekä kulloinkin tarvittavien virastojen edustajien kanssa yhteiskokouksiin ja asukastoimikunnan omiin kokouksiin. Lisäksi pidettiin yleisölle avoimia tilaisuuksia; Vuosaari-foorumeja. Foorumeja pidettiin pohjoisen ostoskeskuksen suunnitelmista, Meri-Rastilan torin elävöittämisestä, Nuorisoasioista sekä Vuosaaren terveyspalveluista. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämiseksi virkamiehille ja politiikoille. Toimikunnan jäseniä valittaessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus.
Asukastoimikunnassa oli puheenjohtaja Seppo Tirkkosen lisäksi 27 jäsentä.
Asukastoimikunta antoi toimintavuonna yhdessä Vuosaari-säätiön ja Vuosaari-Seuran kanssa seitsemän lausuntoa kaavasuunnitelmiin ja -muutoksiin.
 
4.2 Kulttuuritoiminta 

 

Vuosaaren 8. Kesäjuhlat lauantai 22.8.09. Lohikäärmepuistossa ja Rastilan kartanossa.
 
Päivätapahtuma:
Päivällä perhetapahtumassa oli etupäässä lapsille suunnattua ohjemaa ja vuosaarelaiset yhdistykset ja urheiluseurat esittelivät toimintaansa lakkautetun harrastemessujen tapaan.
 
Iltatapahtuma:
Rastilan kartanossa Saseka Houseband ja Teemu & The JamRockers
HELKA:n kunniakirjojen jako vuosaarelaisille aktiivisille kotiseututyön tekijöille. 2009 kunniakirjat luovutettiin Seppo Tirkkoselle, Antti Niemelle ja Boris Stjernbergille.
 
Sunnuntaitapahtuma  23.8:
Luontokirkko, yhdessä Vuosaaren seurakunnan kanssa.
Laulupelimannit Sakarat ja Vantaan kansanpelimannit esiintyivät.

Vuosaaren kulttuuripäivät:
Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen 29.9.- 25.10. yhteydessä pidettiin Vuosaaren kulttuuripäivät.
8.-9.10. "Nuorissa itää" Vuosaaren musiikkikoulu, Vuotalossa
29. 9.-11.10. Stoassa Eilen, tänään, huomenna-näyttelyssä Vuosaari-kuvia.
17.10. Kulttuuritori Columbuksessa.
17.10. Teatteri-iltamat Vuotalossa, A.D.Bruce ja Saseka Houseband.
26.10.-6.11. Vuotalossa Eilen, tänään, huomenna-näyttelyssä Vuosaari-kuvia.

Muuta:
28.11. Ohjelmallisen jäseniltamat Rastilan kartanossa.
5.12. Kauneimmat joululaulut Merimieskirkossa.
12.12. Columbuksessa pidettiin Seuran organisoimat joulumyyjäiset.

 

4.3 Maankäyttötoimikunta
 
Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Marja Hjelt. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty kolmikantayhteistyössä, asukastoimikunnan, Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa:
24.3. Mielipide Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ja sen ymp. asemakaavan muutosluonnoksesta ja siihen liittyvästä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta.
16.6. Mielipide Kallvikintien Shell-huoltoaseman ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta.
18.7. Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin
7.9. Muistutus Vuosaaren pohj. ostoskeskuksen ja sen ympäristön (Kivisaarentie 1) Asemakaavan muutosehdotuksesta.
4.10. Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä oleva osayleiskaava 2007-588
5.10. Mielipide Kallahdenniemen asemakaavasta ja sen muutoksesta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta.
13.10. Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavamuutosluonnoksesta.
Meri-Rastilan länsirannanalueen suunnitelmista järjestettiin 15.9. asukastilaisuus Kallahden peruskoululla.
Kiinteistovirasto järjesti kuulemistilaisuuden 10.11. Kuningattaren laituri-ja korjaushankkeesta.

 


4.4 Taloustoimikunta
 
Toimikunta vastasi taloudenhoitaja Tiina Sillgrénin johdolla Seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Seuran myyntituotteille ja jäsenmaksuille tehtiin omat viitenumerot, että maksutulot ohjautuisivat kirjanpitoon oikein.
 
Palsta-alueiden uudesta vuokralaishallinnasta sopiminen käynnistyi toimintavuonna ja tehtävää hoitamaan valittiin Meri-Vuosaaren työttömät ry. Tehtävän kilpailutuksella saatiin mittavia kustannussäästöjä ja valintakriteereinä olivat toimipisteen sijainti ja aukioloajat. Seuran myyntituotteet ja jäsenmaksut saivat viitenumerot tulojen ohjautumiseksi kirjanpitoon oikein sekä seurannan helpottamiseksi.

 

 4.5 Tiedotus- ja nettitoimikunta
 
Tiedotus-ja nettitoimikunnasta vastasi Reetta Kuosmanen, mukana: Juha Helansuo, Marko Peltola ja Eero Hildén ja jäsenasiat Riitta Kittilä. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston www.vuosaari.fi ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.
Vuosaari.fi-sivut ovat kolmen kärkijoukossa, mitatessa Helsingin kaupunkiosasivujen kävijämääriä. Vuoden aikana lähetettiin 2 jäsenkirjettä ja yksi erillinen palstaviljelijöille. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty talkootyötä johtokunnan ja jäsenien kanssa kulujen säästämiseksi. 
 


4.6 Viljelypalstatoimikunnat
 
Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Marja Hjelt (Fallpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstatoimikunta piti 16.1 vuosittaisen kokouksensa. Palstaviljelijöiden suunnattu tiedotustilaisuus pidettiin 14.4. Albatrossissa ja tilaisuuden teemana oli puiden ja pensaiden leikkaus ja hoito, aiheesta piti esitelmän Eija Keski-Korpela puutarhakeskus Gardeniasta. Lauantaina 9.5. pidettiin molemmilla palsta-alueilla perinteiset siivoustalkoot. Kesäkuun alussa toimikunnat suorittivat palstakatselmukset. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti teknisesti viljelypalstojen vuokrauksen ja varaukset.
 

 4.7  Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutoimikunta 
 
Puheenjohtajana toimi Matti Pöhö. Jäsenet:  Risto Nyberg, Petri Parrukoski, Päivi Pösö, Matti Lipponen, Tapio Solonen ja Mari Huusko. 
Toimikunnassa keskityttiin toimintavuoden aikana mm. seuraaviin asioihin:  Ilman epäpuhtauksien mittaamiseen, julkiseen liikenteeseen, Vuosaaren edustan meriveden laadun seuranta, vanhusten-ja vammaisten kuljetus ja ruokapalvelut sekä vanhojen arvorakennusten hoitaminen ja käyttö.

4.8  Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunta on vailla vakinaista vetäjää, mutta koordinoijana toimi Anja Hinkkanen.

5. Muut toiminta- ja työryhmät
 
5.1 Retki-ja matkaryhmä
 
17.05. Vuokkoretki Mustavuoreen
12.6. Helsinkipäivän Tutustu Vuosaareen-kävely
6.9. "kaavakävely" Meri-Rastilan länsirannalla
10.10. Tunturivaellus Vuosaaren huipulle ja Porvarinlahdelle
Kolme opastettua Vuosaaren kaupunkipolku-kävelyä
 
5.2 Teatteriklubi
 
Vuosaarelaisille harrastajanäyttelijöille ja seuran jäsenille perustettu teatterityön harjoituskerho aloitti alkuvuodesta toimintansa aluksi Vuotalossa ja helmikuusta lähtien taiteilijatalon Villa Lill Kallvikissa.
 
5.3 Turvallisuustyöryhmä
 
Työryhmää veti Timo Raittinen. Työryhmä ei kokoontunut 2009, mutta toimintaa tullaan jatkamaan edelleenkin. 8.12. Eero Hildén ja Timo Raittinen osallistuivat Columbuksen ja metroaseman ympäristöä käsittelevään turvallisuuskokoukseen, jonka oli kutsunut koolle kaupungin Turvallisuus- ja valmiusosasto.
 
5.4 Vuosaaren yhteismarkkinointihanke ( www.vuosaareen.fi )
 
Yhteismarkkinointihanke on aloitettu jo 2007 ja hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin Satama, Edupoli, Paulig Oy, kauppakeskus Columbus, Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs. Seurasta mukana oli ohjausryhmässä Juha Helansuo ja työryhmässä Timo Raittinen.
Tavoitteena on saada yrityksiä ja oppilaitoksia muuttamaan Vuosaareen kasvattamaan seudun työpaikkaomavaraisuutta ja lisäämään Vuosaaren kiinnostavuutta entisestään.
Suuri yrityksille ja koulutusyksiköille suunnattu tilaisuus pidettiin 26.2. kulttuurikeskus Sofiassa. Tilaisuudessa oli puhujina mm. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja elinkeinojohtaja Eero Holstila.
 
 5.5 Lahjoitukset ja huomionosoitukset
Seura jakoi kolmelle vuosaarelaiselle aktiivitoimijalle kesäjuhlien yhteydessä HELKA:n (Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry) kunniakirjat.

Vuosaaren Vuokko tunnustus päätettiin ottaa uudelleen käyttöön ja lisäksi miehille haluttiin oma tunnustus Vuosaaren Veikko. Tunnustukset jaetaan kesäjuhlien yhteydessä.

 5.6 Muu toiminta

-Seura on liittynyt Helsingin Uutiset -kumppaniksi ja näin saanut uuden kanavan tiedotustoiminnalle.
-Seura liittyi myös Edupolin kumppaniksi, joka tarkoittaa mm. yhteistyötä koulutuspaikkojen saamiseksi Vuosaareen.
-Seura otti myyntiin 1700-luvun karttakopioita itäsaaristosta ja Vuosaaren ympäroivältä alueelta, karttoja on kaksi toisiinsa liittyvää karttaa.
-8-9.8. Kotiseutupäivät Nilsiässä.
-8.9. HELKA:n vuosikokous Seurasaaressa.
-19.10. Sataman kanssa käytiin vapaamuotoista keskustelua yhteisistä tavoitteista ja yhteistyömuodoista. Tapaamisia tullaan jatkamaan.
-9.12. Laiturissa oli kaupunginosia esittelevän näyttelyn yhteydessä tilaisuus, jossa suunnittelijat kertoivat eri alueiden tulevista rakennushankkeista.

 
Seuran tukemia esityksiä:
Heinäkuussa esitetty, Eero Hildénin kirjoittama ja ohjaama historiallinen teatteriesitys A. D. Bruce  Rastilan kartanossa.
Elokuussa esitetty, vuosaarelaiskirjoittajien Hanna Marjut Marttilan ja Kaiho Niemisen sekä entisen vuosaarelaisen Heikki Hietamiehen yhdessä kirjoittama kesäteatteriesitys Marbella esitettiin Vuotalossa.

Edellinen artikkeliRastila Camping
Seuraava artikkeliRetket ja matkat 2010