Toimintakertomus 2011

0
811

1. Yleistä

Vuosi 2011 oli Vuosaari-Seuran 46. toimintavuosi. Seuran kevätkokous pidettiin 30.3. Palvelukeskus Albatrossin seurakuntasalissa ja syyskokous 29.11. samassa paikassa. Ennen kevätkokousta kuultiin Sjökullan torpan historiasta sekä tehdyistä ja tulevista korjauksista. Ennen syyskokousta esittäytyi Vuosaaren uusi apteekkari.

Vuosaari-Seura ry:n uudet säännöt hyväksyttiin seuran kevätkokouksessa. Uusitut säännöt tulivat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne 10.11.

2. Seuran jäsenistö ja talous

Seuralla oli 468 jäsentä, joista 12 yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenmäärän lisäys edelliseen vuoteen oli 25.

Seuran toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla sekä tuotemyyntituloilla. Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto myönsi 3.5. Vuosaari-Seuralle apurahan Sjökullan torpan kotiseututalotoimintaan.

Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Henkilöjäsenmaksu oli 10 €, yritys- ja yhteisöjäsenmaksut 60 € ja 20 € .

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

Johtokuntaan kuuluivat: Anja Hinkkanen (pj.), Matti Lipponen (vpj.), Maija von Flittner (siht.), Tiina Sillgren, Leeni Hurskainen, Petri Parrukoski, Mikko Pesola sekä Eija Loukoila ja Osmo Östman, jotka irtisanoutuivat kesken toimikautta. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, lisäksi käytiin yhteydenpitoa sähköpostilla ja puhelinneuvotteluin.

Seuran suunnitteluseminaari pidettiin 15.1. Rastilan Henkilöhuoltamolla. Seminaarissa suunniteltiin sekä ideoitiin johtokunnan ja toimihenkilöiden kanssa seuran tulevaa toimintaa.

Seuran taloudenhoitajana toimi Tiina Sillgren. Kirjanpidon hoiti Tiliria Ky. Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva, heidän varamiehinään Ilkka Sulanto ja Matti Suomela.

4. Seuran toimikunnat

4.1. Asukastoimikunta

Asukastoimikunta piti kaksi yhteiskokousta Helsingin kaupungin Vuosaari-projektin ja talous- ja suunnittelukeskuksen edustajien kanssa sekä yhden asukastoimikunnan oman kokouksen. Asukastoimikunnassa oli puheenjohtaja Seppo Tirkkosen lisäksi 22 jäsentä.

Asukastoimikunta järjesti vuonna 2011 myös kaksi kaikille vuosaarelaisille avointa Vuosaari-foorumia, joissa oli mukana myös kutsuttuja virkamiesedustajia kaupungin hallinnosta:

29.3. Vuosaari-foorumin aiheena oli kulttuurin, liikunnan, luonnon palvelut ja se järjestettiin Meri-Rastilan ala-asteen koulun ruokalassa.

22.11. Vuosaari-foorumin aiheena oli Vuosaaren ulkoilu- ja virkistysalueiden hoito, urheilu- ja pallokenttien tilannne sekä torien ja muiden vastaavien julkisten ulkotilojen käyttöehdot. Tilaisuus järjestettiin Tehtaanpuiston koulun ruokalassa.

4.2 Kulttuuritoimikunta

Rastori-tapahtuman yhteydessä Meri-Rastilan torilla 18.5. Vuosaari-Seura järjesti Meri-Rastilan kaupunkipolkukävelyn. Oppaana oli Matti Lipponen.

Sjökullan torpalla vietettiin kesäkauden avajaisia 28.5. Sakarat lauloivat ja laulattivat. Seuran myyntipöytä ja kirjakirpputori olivat pihalla. Nukketeatteri Helmi esitti näytelmän Marsu metsässä.

Helsinki-päivänä 12.6. oli Eero Hildenin opastama kaupunkipolkukävely Vuotalo – Sjökulla. Sjökullassa oli kahvio ja Vuosaari-Seuran myyntipöytä.

Anja Hinkkanen järjesti kesällä kolme yhteislaulutilaisuutta Sjökullan pihalla.

Vuosaaren Kesäjuhlat vietettiin lauantaina 20.8. ja sunnuntaina 21.8.

Lauantaina päivällä perhetapahtumassa Lohikäärmepuistossa oli etupäässä lapsille suunnattua ohjelmaa mm. Lasten musiikkiorkesteri Laululaukku, Nukketeatteri Helmi ja Hembölen kotieläintarha. Sakarat lauloivat merellisiä lauluja. Lions Club Vuosaari tarjosi Faso Kan -ryhmän länsiafrikkalaisen musiikin esitykset. Vuosaarelaiset yhdistykset, yhteisöt ja urheiluseurat esittelivät toimintaansa. Iltatapahtumassa Ravintola Mainingissa esiintyi Saseka Houseband. Seuran 45-vuotiskahvit tarjottiin ilmaiseksi 80 ensimmäisenä paikalla olleelle.

Sunnuntaina 21.8 Vuosaaren kirkossa Luomakunnan sunnuntai -messuna laulettiin messu Anna–Mari Kaskisen Kansanlaulukirkon musiikein, josta vastasivat paikallinen Sakarat Laulupelimannit yhtyeineen. Iltapäivällä oli yhteislaulua ja buffetti Sjökullan torpalla sekä Matti Lipposen opastama kaupunkipolkukävely Meri-Rastilan ulkoilualueelle.

Vuosaaren kulttuuripäivät:

Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen 4.10.-31.10. yhteydessä pidettiin Vuosaaren kulttuuripäivät.

4.10. Vuotalon galleriassa onniteltiin 10-vuotiasta kulttuurikeskusta konsertilla. Esiintymässä olivat Sakarat, Lauluwaarit, Vuo-Veikot sekä Vuosaaren musiikkikoulun oppilaat.

6.10. Anja Hinkkanen pakinoi Vuosaaren historiaa ja nykypäivää Kohtauspaikassa (Vuosaarentie 10).

8.10. oli Kulttuuritori Kauppakeskus Columbuksessa. Paikalliset järjestöt esittelivät toimintaansa, Musiikista vastasivat Lauluwaarit ja Vuo-Veikot.

11.10. toteutettiin kulttuurikiertoajelu Vuosaaresta itäiseen Helsinkiin. Pääkohteena oli lopuksi Kulttuurikeskus Sofia. Oppaana toimi Anja Hinkkanen.
Yhteistyössä Vuosaaren seurakunnan kanssa oli Vuosaaren kirkossa kolme konserttia.

22.10 järjestettiin ”Itä-Helsingin vanhimman rakennusperinnön tulevaisuus” -seminaari Rastilan kartanon entisellä pehtorin talolla eli nykyisellä Rastilan Henkilöhuoltamolla. Esitelmöitsijöinä olivat emeritusprofessori Panu Kaila, Leena Makkonen (kaupunkisuunnitteluvirasto) sekä Anne Mäkinen (kaupunginmuseo).

Muuta toimintaa:

Vuosaari-Seura järjesti yhdessä Vuosaaren Merimieskirkon kanssa kevätkonsertin 12.5. ja 19.12. kaksi joulukonserttia. Esiintymässä olivat Sakarat ja Lauluwaarit.

Korsisaaren liikenne järjesti neljä kiertoajelua Vuosaaressa. Opasmaksu lahjoitettiin seuran kassaan. Oppaina toimivat Tiina Sillgren ja Anja Hinkkanen.

Vuosaariopas-kurssi järjestettiin kolmiosaisena 8.4., 13.4. ja 11.5. Merimieskirkossa ja kaupunkipolkukävelynä. Ohjaajina olivat Anja Hinkkanen, Matti Lipponen ja Eero Hilden. Osallistujia oli 28.

Vuosaari-Seura oli yhtenä järjestäjänä Ylipormestarin illassa 10.5. Vuotalossa.

10.12. Kauppakeskus Columbuksen Joulumyyjäiset, jossa seura toimi organisoijana.

4.3 Maankäyttötoimikunta

Maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana oli Eija Loukoila ja tämän erottua Petri Parrukoski. Toimikunnassa valmisteltiin seuran lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta yhteistyössä Pro Meri-Rastila -liikkeen kanssa sekä Vuosaarentie 3:n asemakaavan muutoksesta annettu yhteislausunto Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kanssa.

4.4 Taloustoimikunta

Tiina Sillgrén vastasi seuran talouden suunnittelusta ja hallinnasta.

4.5 Tiedotus- ja nettitoimikunta

Tiedotus- ja nettitoimikuntaa johti Matti Lipponen. Toimikunta hallinnoi Vuosaaren omaa nettisivustoa Vuosaari.fi. Riitta Kittilä hoiti jäsenasiat.

Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin Vuosaari-lehdessä ja Vuosaari.fi-sivuilla sekä loppuvuodesta alkaen jäsenistölle myös sähköpostitse.

Vuosaari-lehden liitteenä julkaistiin 13.5. erityinen nelisivuinen Vuosaari-Seuran 45-vuotisjuhlaliite, joka jaettiin kaikkiin vuosaarelaiskoteihin lehden mukana.

Vuoden aikana lähetettiin postitse kaksi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden postituksessa johtokunta teki talkootyötä kulujen säästämiseksi.

4.6 Viljelypalstatoimikunta

Viljelypalstatoimikuntaa johti Eija Loukoila ja tämän erottua Petri Lahtinen. Fallpakan palsta-alueella vastuuhenkilönä toimi Raili Sulanto ja Porslahden alueella Petri Lahtinen.

Molemmilla palstoilla pidettiin siivoustalkoot ja palstatoimikunta järjesti katselmukset. Palstaviljelijöille lähetettiin keväällä postitse kirje. Meri-Vuosaaren työttömät vastasivat palstojen vuokraustoiminnasta. Porslahden palstalle vuokrattiin bajamaja.

4.7 Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatu -toimikunta

Puheenjohtajana oli Matti Pöhö. Toimikunnassa valmisteltiin seuran antama lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksestä.

5. Muut toiminta- ja työryhmät

5.1 Retki- ja matkatyöryhmä

Jäsenretki Pauligin paahtimolle tehtiin 22.11.

5.2 Vuosaaren yhteismarkkinointihanke

Yhteismarkkinointihanke on aloitettu jo 2007 ja hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Edupoli, Paulig Oy, Kauppakeskus Columbus, Lemminkäinen Oyj, Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs. Tavoitteena on saada yrityksiä ja oppilaitoksia muuttamaan Vuosaareen kasvattamaan seudun työpaikkaomavaraisuutta ja lisäämään Vuosaaren kiinnostavuutta entisestään. Seuran edustajana yhteismarkkinointiryhmässä toimi Timo Raittinen.

5.3 Sjökullan torppa

Torpan ikkunalaseja ja välipuitteita korjattiin. Päärakennuksesta siivottiin asuintilat sekä vintti. Alapohjarakenteet avattiin ja niiden kunto tarkastettiin. Lattiavasojen päälle asennetut puukuitulevyt ja muovimatot poistettiin, jotta torppaan voitaisiin asentaa lautalattia. Ulkoverhoiluosien paikkamaalaus sekä ikkunaluukkujen maalaus tehtiin talkootyönä. Pihatalkoita oli kaikkiaan kolme kertaa, joista yksiin kutsuttiin kaikkia vuosaarelaisia.

Helsingin kaupunki myönsi kesäkuussa 2011 Lähiörahastosta tukea Sjökullan kunnostushankkeeseen.

5.4 Muu toiminta

Seura oli mukana HAAVI-hankkeessa. Haavi-hanke on Uudenmaan ELY–keskuksen rahoittama ESR-hanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on alle 30-vuotiaiden työllisyyden edistäminen. Projektin hallinnoijana on Liikelaitos Edupoli ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Vuosaari-Seuran edustaja hankkeessa oli Eero Hildén.

5.5 Lahjoitukset ja huomionosoitukset

Anita Viljamaa palkittiin Vuosaaren Vuokko -nimityksellä ja kunniakirjalla kiitoksena aktiivisesta toiminnasta Vuosaaren historian kerääjänä ja talkoolaisena. Tunnustus jaettiin kesäjuhlien yhteydessä.

Rainer Friberg voitti seuran järjestämän Vuosaari-Seuran 45-vuotisjuhlavuoteen liittyvän kirjoituskilpailun juhlaliitteessä julkaistulla kirjoituksellaan ”Mikä ihmeen Vuosaari?”.

30-vuotispäiviään viettävälle Vuosaaren Eläkkeensaajat ry:lle luovutettiin seuran standaari.

Puotilan kartanolla 50-vuotisjuhliaan viettäneelle Puotila-Seuralle annettiin Vuosaari-aiheinen kirjalahja.

Heteniityn koululle annettiin rahalahjoitus liikenneturvakirjojen hankintaan.

5.6 Muuta

Vuosaari-Seura on mukana Vuosaaren vaakuna -työryhmässä, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta Vuosaaren vaakunasta koko asuinalueemme symbolina sekä käydä neuvotteluja opastustaulujen saamiseksi Vuosaareen.

Edellinen artikkeliMielipide Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta
Seuraava artikkeliKirpputori Aurinkolahdessa