Toimintasuunnitelma 2009

0
755

Vuosaari-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2009              

YLEISTÄ

Vuosaari-Seura toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana kaupunginosayhdistyksenä ja pyrkii aktivoimaan vuosaarelaisia toimintaan asuinalueensa kehittämiseksi.Vuosaaressa sijaitsee kolmasosa Helsingin luonnonsuojelualueista. Seura pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että Vuosaaren luontoalueet ja rannat säilyvät vuosaarelaisten ja koko Helsingin asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueina. Helsingin laajentumista  Lounais-Sipooseen ja sen vaikutuksia Vuosaareen tullaan seuraamaan. Sama koskee myös sataman vaikutusten seurantaa. Liian raskasta rakentamista luontoalueiden läheisyyteen Seura vastustaa voimakkaasti.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Asukastoimikunta on yhteistyö- ja keskusteluelin. Seuran ja vuosaarelaisyhteisöjen lisäksi toimikunnan jäseninä on Helsingin kaupungin virkamiehiä talous- ja suunnittelukeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, sosiaalivirastosta ja terveyskeskuksesta. Asukastoimikunta antaa lausuntoja ja ottaa kantaa Vuosaarta koskevissa asioissa. Toimikunnassa vaikutetaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Maankäyttö- ja kaavoitustoimintaryhmä valmistelee lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat heidän toimialuettaan.

ASUKASTILAISUUDET

Seura järjestää Vuosaaren suunnittelua, rakentamista, liikenneyhteyksiä, viljelypalstoja yms. koskevia tiedotus- ja asukastilaisuuksia. Seura tekee esityksiä ja neuvottelee estääkseen Vuosaaren liikunta- ym. kunnallisten palveluiden vähenemisen ja heikkenemisen.

Seura järjestää Vuosaaren suunnittelua, rakentamista, liikenneyhteyksiä, viljelypalstoja yms. koskevia . Seura tekee esityksiä ja neuvottelee estääkseen Vuosaaren liikunta- ym. kunnallisten palveluiden vähenemisen ja heikkenemisen.

KULTTUURITOIMINTA

Kulttuurin päätapahtumina ovat VIII Vuosaaren kesäjuhlat yhteistyössä Kulttuuriasiankeskuksen, leikkipuiston ja Vuosaaren seurakunnan kanssa sekä Vuosaaren kulttuuripäivien (Itä-Helsingin kulttuuriviikot) järjestäminen. Lisäksi Seura osallistuu mm. seuraaviin tapahtumiin: harrastemessut, jos ne järjestetään 2009 ja yhteisvastuukeräystapahtuma. Tavoitteena on lisäksi järjestää luontoretkiä, iltamia ja muita tapahtumia.
Vuosaarelaisten mielipiteiden ja näkemysten välittäjänä Seura pitää yhteyttä alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin. Seuran verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa kehitetään. Yhteistyötä Taiteilijatalon kanssa kehitetään ja jatketaan yhteistyötä Vuosaaren Kesäteatteriyhdistyksen kanssa mm. vaikuttamalla kiinteän katsomotilan saamiseksi teatterille.
Myös Columbuksen ja Vuotalon kanssa ylläpidetään ja kehitetään kulttuuriyhteistyötä.
Myös kaupunkipolkuhankkeita jatketaan.

TURVALLISUUS

Seura kehittää yhteistyötä Vuosaaren VPK:n ja muiden paikallisten ja kaupungin tahojen kanssa alueen turvallisuuden kohentamiseksi sekä koordinoi ja ohjaa käynnistämänsä Turvallinen ja viihtyisä Vuosaari -projektin toteuttamista viidellä Vuosaaren kotialueella. Kyseessä on jatkuva toiminta, jota vuosittain seurataan asukaskyselyillä ja niiden perusteella tehtävillä toimenpiteillä alueen turvallisuuden parantamiseksi ja asukasviihtyvyyden lisäämiseksi. Tavoitteena on aktivoida taloyhtiöitä ja niiden turvallisuudesta vastaavia henkilöitä yhteistyöhön. Sataman tulo aiheuttaa lisähaasteita myös vuosaarelaisille taloyhtiöille.

TIEDOTTAMINEN

Seuran toiminnasta tiedotetaan jatkuvasti Vuosaari-lehdessä muun muassa Vuosaari-Seura tiedottaa -palstalla ja ilmoituksilla. Seuran kotisivuja internetissä pidetään ajan tasalla siten, että niiltä löytyy viimeisimmät tiedot seuran tapahtumista sekä kaikki yhteystiedot. Kotisivuilta löytyy myös muuta tietoa seurasta, esimerkiksi toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.
Lisäksi seura tiedottaa sääntömääräisistä kokouksistaan jäsenkirjeellä ja seuran esitettä jaetaan aktiivisesti ja laajasti jäsenhankinnan edistämiseksi. Seura pitää paikallisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan tiedotuspistettä, jossa kerrotaan toiminnasta ja Vuosaaren kehittämisen ajankohtaisista asioista.
Seura osallistuu vuosaari.fi -kaupunginosasivuton ylläpitoon, jonka avulla palveluun rekisteröityneet vuosaarelaiset yhteisöt ja asukkaat voivat julkaista mm. ilmoituksiaan internetissä. Sisällön kehittämisestä ja uuden julkaisujärjestelmän (Joomla) ylläpitämisestä vastaa nettitoimituskunta.

YHTEISMARKKINOINTIHANKE

Aktiivisella ja tosiasioihin perustuvalla tiedottamisella vaikutetaan eri tiedonvälityskanaviin positiivisen kuvan muodostumiseksi koko Vuosaaren alueesta. Pyrkimyksenä on lisätä alueen vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin myös täällä toimivien ja tänne sijoittuvien yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta. Tätä tarkoitusta varten Vuosaari-seura osallistuu Vuosaaren yhteismarkkinointihankkeeseen, jota vetää Helsingin elinkeinopalvelu. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja toiminta jatkuu 2009, jolloin satama ja siihen liittyvä yritysalue ovat käytössä.
 
JÄSENTOIMINTA

 

Aktiivisella ja tosiasioihin perustuvalla tiedottamisella vaikutetaan eri tiedonvälityskanaviin positiivisen kuvan muodostumiseksi koko Vuosaaren alueesta. Pyrkimyksenä on lisätä alueen vetovoimaisuutta niin asukkaiden kuin myös täällä toimivien ja tänne sijoittuvien yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta. Tätä tarkoitusta varten Vuosaari-seura osallistuu , jota vetää Helsingin elinkeinopalvelu. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja toiminta jatkuu 2009, jolloin satama ja siihen liittyvä yritysalue ovat käytössä.  

Toiminnan rahoitus perustuu ensisijaisesti jäsenmaksuihin, viljelypalstatuloihin ja Helsingin kaupungin kulttuuritoimelta sekä muilta yhteistyökumppaneilta anottaviin projekti- ja muihin avustuksiin. Seura myy eri tilaisuuksissa Vuosaari-paitoja, postikortteja sekä muita tuotteita. Jäsenkorttihanke käynnistetään. Tavoitteena on kytkeä korttiin jäsenetuja, joiden avulla tehostetaan jäsenhankintaa. Keskusteluja jäsenkortilla saatavista eduista ja alennuksista tullaan käymään alueen kauppiaiden ja yrittäjien kanssa. Jäsenhankintaa tehdään tilaisuuksien yhteydessä sekä tiedottamalla.

 

Edellinen artikkeliYhteystiedot
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2004