Toimintasuunnitelma 2012

0
706

VUOSAARI-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

 

1 ORGANISAATIO JA HALLINTO

Seuran kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina.

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus. Hallitus voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan eri toimintasektoreiden asioita. Hallitus voi antaa toimikunnille ja työryhmille valtuuksia päättää juoksevista tai kiireellisistä asioista. Tällaiset päätökset tuodaan aina hallitukselle tiedoksi.

Hallitus asettaa Vuosaaren asukastoimikunnan, koko Vuosaarta koskevien asioiden käsittelemiseksi. Asukastoimikuntaan pyydetään myös hallituksen päättämiä keskeisiä vuosaarelaisia yhteisöjä nimeämään edustajansa. Kokouksiin kutsutaan myös kaupungin eri virastojen edustajia riippuen käsiteltävistä asioista.

Vuosaari-Seura toimii Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) jäsenyhdistyksenä.

2. KAAVOITUS, RAKENTAMINEN, YMPÄRISTÖ, LUONTO JA PALVELUT

Seura seuraa Vuosaaren kaavoitusta ja rakentamista sekä antaa tarpeen mukaan lausuntoja eri hankkeista asianomaisille tahoille. Ajankohtaisena asiana vuonna 2012 on mm. Meri-Rastilan länsirannan kaavoitus.

Ympäristökysymykset liittyvät Vuosaaren erityispiirteiden ja viihtyisyyden säilyttämiseen, vaalimiseen ja kehittämiseen. Seuran tavoitteena on aktiivisen ja valistuneen alueellisen ympäristökulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen, jonka ansiosta asukkaat tuntevat vastuuta oman kaupunginosansa ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Seura pyrkii vaikuttamaan Vuosaaren palvelujen kehittämiseen asukkaita palvelevalla tavalla.

3. KOTISEUTUTOIMINTA

Seura järjestää retkiä, kiertokäyntejä ja kulttuuri- ja taidetapahtumia sekä tukee muutoinkin vuosaarelaisten kulttuuripyrkimyksiä. Sjökullan torpalla järjestetään kulttuuritoimintaa, talkoita ja pihakirpputoreja.

Helsinki-päivänä 12.6. tarjotaan helsinkiläisille kulttuurikierros Vuosaaressa

Vuosaaren Kesäjuhlat vietetään 18.-19.8. 2012 Lohikäärmepuistossa, iltaravintolassa sekä sunnuntaina Vuosaaren kirkossa ja retkillä luontoon.

Vuosaaressa järjestetään yhteistyössä Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kanssa kulttuuritapahtumia lokakuussa 2012. Kulttuuriviikoilla esiintyvät mm. Vuosaaren musiikkikoulun lapset. Järjestetään Nuorissa Itää – rytmisen musiikin ilta. Kuorojen klubi-ilta on Vuotalossa 13.10.

Jäsenille järjestetään jäsenretkiä Vuosaaressa ja lähialueilla sekä runo- ja musiikkitapahtumia.

Kauppakeskus Columbuksessa järjestetään kulttuuritori sekä joulumyyjäiset.

Seuran tuottamia kaupunkipolkukävelyjä jatketaan. Keväinen Vuokko-retki Mustavuoren lehtoon järjestetään Vuosaaren Sydänyhdistyksen kanssa. Nurmijärven liikenteen matkatoimisto jatkaa kiertoajeluita Vuosaaressa paikallisoppaiden opastamana. Kaikki mahdollinen opastustuotto osoitetaan Vuosaari-Seuralle.

4. SJÖKULLA

Seuralla on hallinnassaan Sjökulla-niminen torppa osoitteessa Harbonkatu 10. Kohteessa on kaksi rakennusta, joista ollaan korjausten jälkeen kehittämässä vuosaarelaisille tapaamispaikka ja kulttuurin toimintapiste.

Rakennusten katot ja seinärakenteen vauriot on jo korjattu. Syksyn ja talven aikana uusitaan sisätilassa mm. lattiat. Ensi keväänä on vuorossa pihapiirin kunnostaminen ja siistiminen

5. PALSTAVILJELY

Seuralla hallinnoi kahta viljelypalsta-aluetta, jotka sijaitsevat Fallpakassa ja Porslahdessa. Seura vuokraa alueilta yhden ja puolen aarin kokoisia palstoja hyötyviljelykäyttöön. Palstojen juoksevat toiminnat hoitaa viljelypalstatoimikunta. Palsta-alueiden yleisilmettä pyritään parantamaan ilman suuria ulkopuolisia panostuksia aktivoimalla viljelypalstan vuokraajia.

6 YHTEISTYÖHANKKEET

– HAAVI

Haavi-projektissa kasvatetaan yritysverkostoa nuorten työllistämiseksi. Vuosaari-Seura on mukana projektissa edustajansa kautta vuonna 2012.

– YHTEISMARKKINOINTI

Yhteismarkkinointihanke on Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen Elinkeinopalvelun ohjaama hanke, jonka tarkoituksena on saada yritystoimintaa Vuosaareen ja tehdä Vuosaaresta nykyistä enemmän monipuolisia liike- ja yritystoimintoja käsittävä alue. Seura osallistuu hankkeeseen edustajansa kautta myös ensi vuonna.

7. TIEDOTTAMINEN

Seuran toiminnasta sekä alueen tapahtumista tiedotetaan edelleen pääasiassa Vuosaari-lehdessä sekä Vuosaari.fi-nettisivuilla. Syksyllä 2011 aloitettua uutta sähköpostitse lähetettävää jäsentiedotetta jatketaan ja kehitetään.

8. TALOUS

Talouden perustan muodostavat jäsenmaksut, palstavuokratuotot sekä kaupungin avustukset. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa erillinen kirjanpitotoimisto. Seuran myyntimateriaaleista pidetään erillistä varastokirjanpitoa. Jäsenmaksuluettelot saatetaan ajan tasalle myös uuteen jäsenrekisteriohjelmaan.

Edellinen artikkeliMielipide Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavaluonnoksesta
Seuraava artikkeliToimintasuunnitelma 2014